Sterk bedrijfsleven voor een vitale gemeente

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2017 | Lees volledige uitgave online

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Sterk bedrijfsleven

voor een

vitale gemeente

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben MKB-Midden en VNO-NCW provincie Utrecht een manifest opgesteld over de voor het lokale bedrijfsleven belangrijkste onderwerpen. Het manifest is aan de politieke partijen in de gemeenten aangeboden. VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Midden willen daarmee bereiken dat de politieke partijen in de regio Utrecht deze punten betrekken bij hun voorbereidingen op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast kunnen deze punten ter inspiratie dienen bij het opstellen en completeren van de verkiezingsprogramma's.

Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en centrum en dragen bij aan lokale initiatieven. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen.

MKB-Midden en VNO-NCW provincie Utrecht roepen de gemeenten op een onderscheidende economische agenda voor de regio op te stellen, met daarbinnen bruisende binnensteden en vitale kernen. Er is noodzaak om economisch beleid af te stemmen met andere gemeenten, maar tegelijkertijd te streven naar onderscheidend vermogen.

? Blijf investeren in het MKB

Het midden- en klein bedrijf is de 'motor' van de (lokale) economie.

? Zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Wat is er mooier dan te werken in de stad of gemeente waar je woont? Of je eerste baan/onderneming te starten in de gemeente waar je hebt gestudeerd? Een stad of gemeente dient dan ook

aantrekkelijk te zijn om te werken en te wonen.

? Zorg voor een duurzame en bereikbare gemeente

Een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken en te bewegen is ook een schone en groene gemeente. Een gemeente met een gezond leefklimaat, met een goede luchtkwaliteit en een goede bereikbaarheid. We willen graag meewerken aan de ambitie van een klimaatneutrale gemeente/stad. Op het gebied van mobiliteit zien we kansen. Het stimuleren van fietsen en lopen levert een bijdrage aan een duurzame gemeente. En het draagt bij aan het bereikbaar houden van de gemeente. Zo creëren we ook weer ruimte voor de auto.

? Maak werk van werk

Een adequaat aanbod van geschoolde werknemers met competenties die goed aansluiten op de regionale economische activiteiten is noodzakelijk. Continue bijscholing blijft dan ook noodzakelijk door de zeer snelle (markt) wijzigingen die het bedrijfsleven raken.

De aansluiting tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt moet worden versterkt. Dit geldt voor zowel de hoger opgeleiden als de lager geschoolden.

? Zet rem op lokale lasten

Beperk de lokale lasten voor het bedrijfsleven. Voorkom stapeling van lasten en wentel de OZB-derving door leegstand niet af op eigenaren/gebruikers. Een gematigde lokale lastendruk is van groot belang voor de aantrekkingskracht van de gemeente/regio.

Toplocaties in utrecht

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement