Cloud systemen vragen andere manier van denken

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2017 | Lees volledige uitgave online

Cloudsystemen vragen een andere manier van denken dan bij on-premises

Vorige keer heb ik je meegenomen in de ontwikkeling van de cloudapplicaties. Door de mogelijkheden die cloudapplicaties bieden, wordt het consumeren van de applicatie anders, zonder dat je als klant zelf technische kennis moet hebben om de applicatie in de lucht te houden. Dit zorgt ervoor dat je als klant meer keuzes kunt maken en minder rekening hoeft te houden met de technische kennis die in de organisatie is om het systeem te kunnen installeren of onderhouden.

Door gebruik te maken van cloudsystemen kun je applicaties toevoegen of verwijderen, zonder dat je hierbij een IT-professional nodig hebt. Omdat cloudproviders aan hoge eisen voldoen is het werken met de cloud qua beveiliging ook geen probleem. Microsoft Azure datacenters voldoen aan bijna alle standaarden die er zijn. Belangrijk hierbij is een goed beheer van je authenticatie (wachtwoorden). Beter is om gebruik te maken van Multi factor authenticatie. Bij Multi factor authenticatie maak je gebruik van twee of meerder manieren om aan te tonen wie je bent; bijvoorbeeld met username en wachtwoord en met een sms die automatisch verstuurd wordt bij het inloggen. Als je behoefte groeit dan is ook de schaalbaarheid geen zorg bij een cloudoplossing. Dit is mogelijk als de dienst dit aanbiedt (hier zijn kosten aan verbonden). Veranderingen

In deze publicatie wil ik meer vertellen over hoe het nieuwe werken in de cloud die de nodige veranderingen met zich meebrengt en hoe de klanten moeten wennen aan werken in de cloud. In de afgelopen jaren zijn we gewend geraakt aan lange automatiseringstrajecten waar veel tijd in ging zitten qua ontwikkeling, opleiding, leren omgaan met het nieuwe pakket etc. Als je kijkt naar het succes van de projecten, dan zie je de volgende cijfers: Projecten die geslaagd zijn, is: 28%. Projecten die gestopt zijn, is: 21,6%. Projecten waar budget overschreden is: 50,4%. (Bron: The Standish Group, zie afbeelding)

Het betekent dus dat 28% van de projecten binnen budget, tijd, scope en kwaliteit gerealiseerd is. 21,6% is niet gerealiseerd en is gestopt. 50,4% heeft met overschrijding te maken gehad (202 % van tijd) , waarbij 74% van de toegezegde functionaliteit niet is opgeleverd. Om tot een betere projectaanpak van de partners te komen is Microsoft gekomen met de methode 'Sure Step' om te bewerkstelligen dat de projecten wel binnen budget, tijd, scope en kwaliteit gerealiseerd kan worden. Microsoft realiseert zich dat deze uitkomst niet meewerkt om succesvol in de softwarewereld te zijn. De 'Sure Step' methode betekent ook dat er zes fasen doorlopen moeten worden om een project tot een succesvol eind te laten komen:

? Diagnosefase

? Analysefase

? Ontwerpfase

? Ontwikkelingsfase

? Uitrolfase

? Operationele fase

Dagelijkse werkzaamheden

Al deze fasen kosten tijd en daarmee geld. Elke fase die je opstart doorloop je vervolgens met je klant, na het afronden tekent de klant voor akkoord en kan de volgende fase gestart worden. Ook neem je als partner de key-users van de klant mee in het project om de gemaakte software te testen en de functionaliteiten van het softwarepakket onder de knie te krijgen. Bij de uitrol van het pakket zal er door de klant getest moeten worden of alle gebruikers alle functionaliteiten ter beschikking hebben om hun dagelijkse werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dit hele proces kan maanden duren en kost veel resources van de organisatie, van de klant en van de partner In de nieuwe wereld van de cloud zijn de principes van bovenstaande methode wel gelijk. Veel valt of staat met de nieuwe extensions. Extensions is een Add-on (standaard toevoeging in pakket of maatwerk) wat versnelt hergebruikt kan worden. In de Microsoft NAV-omgeving zijn nog niet veel extensions gerealiseerd. Om die reden is te merken dat veel partners nog niet klaar zijn om te werken met extensions. Consequentie is dat men op de oude methode projecten aanpakt en dat dus projecten een langere doorlooptijd hebben dan nodig is. Dat is jammer want daarmee wordt automatisering een lang project waar veel mis kan gaan.

Sneller

Microsoft wil graag sneller succesvolle projecten afronden. De cloud leent zich daar goed voor. Om die reden richt Microsoft zich al een tijdje op de Sure Step Methodology. Microsoft wil eigenlijk standaard software leveren vanuit de cloud waarbij de extensions gebruikt worden om de benodigde aanpassingen te realiseren. Het spanningsveld bij dit soort projecten is of de klant uit de voeten kan met de standaard software of dat deze aangevuld moet worden met de extensions. Het probleem zit ook bij partners die nog niet actief zijn met het schrijven van extensions (een paar partners werken wel met extensions). Er zal bij de partners een omslag moeten komen om met de nieuwe methode van Microsoft te gaan werken. Het betekent dus ook dat de partners Add-on's en maatwerk ontwikkelen als extensions die gebruikt worden bij klanten voor hun ERP-pakket (ERP = Enterprise resource planning, automatiseert alle bedrijfsprocessen). Zolang partners niet bereid zijn of niet willen investeren in het maken van extensions zullen de klanten nog weinig profijt hebben van de nieuwe richting die Microsoft op wil gaan met hun nieuwe software. Dat betekent ook dat het in de cloud werken met ERP-pakketten minder snel gaat dan gehoopt, er zijn nog een aantal zaken die geregeld moeten worden. Immers als er weinig partners bezig zijn met extensions zullen er ook weinig gemaakt worden en wordt de nieuwe methode van werken ook lastig. Al met al zal dit proces nog wel even duren voordat er een hele ommezwaai is van het gaan werken met de nieuwe methode.

Nou zijn de partners niet alleen het probleem bij het werken met extensions. De ontwikkeling van extensions door Microsoft heeft ook een proces gehad. In het begin was het ontwikkelen in extensions lastig en beperkt. In de laatste versie van de extensions kan er al veel meer en wordt de extension een volwaardig ontwikkeltool waar je veel mee kunt.

Wedloop

De grote vraag is of de partners mee willen in die nieuwe ontwikkeling van Microsoft. Ik verwacht dat als zij niet meegaan zij de wedloop verliezen in de ERP-markt. Wij als System Care zullen deze trend wel volgen en gaan werken met extensions. Hierdoor zullen onze klanten up to date blijven met hun Dynamics NAV c.q. Dynamics 365 pakket en snel over kunnen naar volgende versies. System Care verkoopt en implementeert ook Dynamics NAV en Dynamics 365. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Extensions. Neem gerust contact met ons op voor bijvoorbeeld een demonstratie.

Voor meer informatie zie de site:

www.systemcare-ict.nl

Bert Bouman

T 06-42737328

E info@systemcare-ict.nl

"Wij als System Care zullen deze trend wel volgen en gaan werken met extensions", aldus Bert Bouman.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement