Column Van Benthem & Keulen: de gevolgen van regeerakkoord Rutte III

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2017 | Lees volledige uitgave online

Regeerakkoord Rutte-III:

de gevolgen voor uw bedrijfsvoering

tijdelijke contracten

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt weer verlengd van twee naar drie jaar.

Transitievergoeding

Een werknemer heeft straks bij aanvang van het dienstverband al recht op een transitievergoeding. Volgens de huidige wetgeving is dit pas na twee jaar. Voorts wordt de transitievergoeding voor ieder half jaar berekend op basis van een zesde maandsalaris en verdwijnt de hogere opbouw na tien jaar dienstverband. Ook kunnen scholingskosten gericht op een andere functie binnen de eigen onderneming op de vergoeding in minder worden gebracht.

Cumulatie van ontslaggronden

Op dit moment dient één voldragen ontslaggrond aanwezig te zijn om een ontslag te verwezenlijken. Als het aan de regeringspartijen ligt, wordt cumulatie van ontslaggronden weer mogelijk gemaakt (denk bijvoorbeeld aan een combinatie van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). Ter compensatie kan een rechter, in aanvulling op de transitievergoeding, een extra vergoeding aan een werknemer toekennen ter hoogte van maximaal een halve transitievergoeding. 

Loondoorbetaling bij ziekte

Momenteel is de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voor iedere werkgever gelijk, namelijk twee jaar. Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) wordt deze verplichting verkort naar een jaar. De verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling in het tweede jaar gaat over op het UWV.

Proeftijd

In het regeerakkoord worden ook wijzigingen aangebracht wat betreft de proeftijd. Bij contracten voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar geldt straks een proeftijd van maximaal drie maanden. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een proeftijd van maximaal vijf maanden mogelijk.

Zelfstandigen

Tot slot wordt de Wet DBA vervangen. Bij de zelfstandige die een laag tarief heeft (tussen de ?15,- en ?18,- per uur) en waarbij de overeenkomst langer dan drie maanden duurt, of de zelfstandige die een laag tarief heeft en reguliere bedrijfsactiviteiten verricht, zal altijd sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Voor zelfstandigen met een hoog tarief (boven de ?75,- per uur) en waarbij de overeenkomst korter dan een jaar duurt, of de zelfstandige die een hoog tarief heeft en geen reguliere bedrijfsactiviteiten verricht, zal een 'opt out' voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen worden ingevoerd. Voor de zelfstandige die boven het lage tarief zit, wordt een zogenaamde 'opdrachtgeversverklaring' ingevoerd. Met deze verklaring heeft de opdrachtgever vooraf de zekerheid dat geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te worden afgedragen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld). Het kabinet heeft verder voorgesteld dat na de invoering van de nieuwe wetgeving, de Belastingdienst de nieuwe wet gedurende een jaar met terughoudendheid zal handhaven. 

De maatregelen dienen nog uitgewerkt te worden in wetsvoorstellen. Het is daarom nog niet zeker wanneer de beoogde wijzigingen in werking treden.

Onlangs heeft het nieuwe kabinet de plannen uit het regeerakkoord gepresenteerd. Het akkoord bevat een groot aantal maatregelen die het werkgeverschap aantrekkelijker moeten maken. De meest relevante wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering worden hierna op een rijtje gezet.

Mr. Wouter van der Boon - Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat - e-mail: woutervanderboon@vbk.nl - telefoon: +31 30 259 55 52

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement