“Aanbesteden moet gewoon weer leuk worden”

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2017 | Lees volledige uitgave online

"Aanbesteden moet gewoon weer leuk worden"

Dat publieke aanbestedingen tot ergernissen en frustraties kunnen leiden bij opdrachtgevers (overheden)

en opdrachtnemers (bedrijfsleven) is bekend. Uit een evaluatie van de Aanbestedingswet

blijkt dat niet de wet zelf, maar de uitvoering ervan daar debet aan is. Hoe het tij te keren? Door elkaar op te zoeken

en aan de slag te gaan met het project Beter Aanbesteden.

Landelijk wordt er door overheden voor 73 miljard euro ingekocht, waarvan circa 25 miljard euro door de gemeenten. Omgerekend is dit per gemeente circa 1.500 euro per inwoner per jaar. Omdat het om publiek geld gaat, moet dit budget transparant en in de beste prijs-kwaliteitverhouding worden ingezet. Tijd om met opdrachtgevers en opdrachtnemers in gesprek te gaan.

Beter Aanbesteden

Toenmalig minister Kamp van Economische Zaken heeft de handschoen opgepakt en het Project Beter Aanbesteden geïnitieerd. Landelijk aanjager Matthijs Huizing, voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD, zei vorig jaar in Cobouw: "De narrigheid moet weg. We gaan de problemen in kaart brengen en liefst meteen een oplossing bieden. Boter bij de vis dus. Cultuur en gevoel pak je niet aan met regels."

Kansen en uitdagingen

De werelden van opdrachtgevers en opdrachtnemers liggen soms dichter bij elkaar dan gedacht. Herkenning was er op allerlei thema's: uniformering van inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid, gunnen op basis van kwaliteit, invulling Social Return on Investment (SROI), uitnodigingsbeleid/groslijsten, "weet wat er te koop is, ken elkaar", heb begrip voor elkaars rol, benut bestaande mogelijkheden om de markt uit te dagen, communiceer.

Een van de uitdagingen ligt bij de verschillen in beeldvorming over het aanbestedingsproces tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Voor opdrachtgevers is aanbesteden omgeven door veel wet- en regelgeving, waardoor zij weinig flexibiliteit ervaren. Bij opdrachtnemers overheerst het beeld van het onnodig moeten aanleveren van allerlei stukken en antwoorden op allerlei vragen bij deelname aan de aanbesteding. En liefst geen dichtgetimmerde bestekken, maar ondernemers uitdagen om innovatief en creatief te zijn. Of zoals een aannemer onlangs zei: "Aanbesteden moet gewoon weer leuk worden".

Marktdagen in provincie Utrecht

Het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling kan alleen worden bewerkstelligd door opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar te brengen. In de provincie Utrecht wordt jaarlijks de 'Marktdag Ondernemend Aanbesteden' georganiseerd onder het motto: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken. De samenwerking tussen VNO-NCW provincie Utrecht/MKB-Nederland Midden, diverse brancheverenigingen en de gemeenten/provincie is hierbij van groot belang.

Het doel van de Marktdagen is om over diverse punten rond aanbesteden in gesprek te gaan.

In de provincie Utrecht zijn al enkele succesvolle Marktdagen georganiseerd. "De reacties van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn zeer positief te noemen; we gaan er dus zeker mee door", aldus Helga Brenninkmeijer, regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht/MKB-Midden. Op 7 november 2018 is de volgende Marktdag Ondernemend Aanbesteden in de provincie Utrecht.

VNO-NCW Midden/MKB-Midden
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement