Innovatief betaalnetwerk nu ook in Utrecht

Magazines | Utrecht Business Nr 5 2018 | Lees volledige uitgave online

FINANCIËLE INNOVATIE | CASE

In navolging van succesvolle voorbeelden in Bristol en op Sardinië heeft ook Utrecht een lokale munt. Het netwerk van de Utrechtse Euro helpt bedrijven aan extra afnemers, versterkt hun onderlinge band en verstrekt renteloze leningen aan deelnemers. Een jaar na de start zijn meer dan honderd lokale bedrijven aangesloten. Ambitie is om te groeien naar duizend deelnemers.

Eigen munt stimuleert lokale economie

Lokale munten zijn een alternatief voor het huidige systeem. Door geld zo lang mogelijk binnen een plaatselijk netwerk te laten circuleren, wordt de lokale economie gesti-muleerd. In plaats van een boek te bestellen via Amazon of visitekaartjes bij een online leverancier koop je deze producten met de lokale munt bij een plaatselijke boekhandel of drukkerij. Die kunnen deze inkomsten ook weer lokaal besteden.

Bristol en Sardinië

Voorbeelden tonen de potentiële impact van lokaal geld. In Bristol kun je niet alleen pro-ducten en diensten van honderden bedrijven maar ook gemeentebelastingen in Bristol Pounds betalen. De gemeente besteedde zelf vorig jaar ruim 1 miljoen in deze munt bij lokale bedrijven. Na drie keer uitgeven cir-culeert 80% van de Bristol Pounds nog altijd in de stad. Bij gewone Ponden is datzelfde percentage na drie keer de stad alweer uit.

In het bedrijvennetwerk Sardex op Sardinië wordt jaarlijks voor meer dan 7 miljoen euro aan lokaal samenwerkingskrediet verstrekt. Dat krediet wordt gemiddeld twaalf keer lokaal besteed. Er zijn ruim 4.000 bedrijven aangesloten bij Sardex, dat volgens zeggen zorgt voor 30% van de economische groei op het Italiaanse eiland.

Innovatieve technologie

Sinds ruim een jaar heeft ook Utrecht een lokale munt, de Utrechtse Euro (U). Initiatiefnemer is de Social Trade Organisation, kortweg STRO. Dit Utrechtse bedrijf ontwikkelt software waarmee ste-den en regios hun economie versterken. Deze software, Cyclos genaamd, genereert mobiele rekeningen en heeft wereldwijd ruim 20 miljoen eindgebruikers. Cyclos levert de technologie achter de lokale munten in Bristol en Sardinië. Ook voor de U wordt deze innovatieve software ingezet. Cyclos-betaalsoftware kan als app op de telefoon of

online pc-betaalomgeving worden gebruikt. De U op de rekening van deelnemers worden gedekt door gewone euros op een tegenrekening bij een bank, plus een kleine marge. Dit garandeert de echte waarde van de lokale munt.

Rentevrije lening

De U prikkelt ondernemers om lokaal te besteden. De munt kan voor een bepaalde periode alleen bij deelnemende bedrijven worden uitgegeven en zorgt zo voor extra omzet. Door het toenemende onderlinge zakendoen wordt de band tussen de lokale bedrijven versterkt. Ook kunnen deelnemende bedrijven tegen gunstige voorwaarden een lening krijgen. Deze is rentevrij omdat het geld niet afkomstig is van een bank; de lening is in circulair geld en het netwerk dekt samen de risicos.

Vooral lokaal

De Utrechtse Euro kan bij meer dan honderd deelnemers worden uitgegeven. Daaronder een drukkerij, zeepfabrikant, accountantskan-

toor, leverancier van bedrijfskleding alsmede ontwerpers, websitebouwers en biologische supermarkten. Zijn nog geen lokale bedrijven aangesloten die het gewenste product of dienst leveren dan kan de U ook worden besteed bij ruim vierhonderd leden van vergelijkbare communities binnen het Circuit Nederland. Voorbeelden van grotere bedrijven uit dit samenwerkingsverband zijn Greenchoice, Triodos Bank en biologische voedselgroothandels zoals Odin, Eosta en BD Totaal.

Als het echt niet lukt Utrechtse Euros binnen het netwerk te besteden dan kunnen deze worden omgewisseld in gewone euros. Daarbij geldt wel een cash-out fee van een 0,5%. Dit stimuleert om de munt toch vooral lokaal uit te geven. Realisatie van de ambitie om te groeien naar duizend deelnemers zal daarbij zeker helpen.

Meer informatie over het netwerk van de Utrechtse Euro en de mogelijkheden van de lokale munt is te vinden op

www.utrechtse-euro.nl.

Thomas Welcker (Thoupp Group, links) en Ronald van de Streek (vandeStreek bier) verduurzamen de brouwerij met eigen stroom van 286 zonnepanelen.

Foto: Utrechtse Euro-ondernemer John Akerman Özgüç (Aquinox Media).

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement