Metamorfose voor Jaarbeursdistrict: groen als rode draad

Magazines | Utrecht Business Nr 6 2019 | Lees volledige uitgave online

Groen als

rode

Metamorfose voor Jaarbeursdistrict

Het masterplan voor de nieuwe Jaarbeurs is op 4 december 2019 aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen. Het ontwerp geeft inzicht in de ambities van Jaarbeurs en kwam tot stand onder aus-

pici?n van Winy Maas (MVRDV), een van Nederlands toonaangevende architecten van dit moment. Ook gebiedsontwikkelaar SITE Urban Development lever-de een bijdrage.

Slim en effici?nt

Uitgangspunt bij de plannen zijn de veranderende behoeften van bezoekers en exposanten. Om die op-timaal te faciliteren, kiest Jaarbeurs voor ingrijpende nieuwbouw in plaats van renovatie. De huidige 95.000 m2 worden vrijwel volledig gesloopt en ver-vangen door een nieuw complex van 65.000 m2. Door slim en effici?nt ruimtegebruik kunnen in de nieuwe Jaarbeurs meer beurzen en evenementen plaatsvin-

Nog niet zo lang geleden was de Jaarbeurszijde van het Utrechtse Centraal Station een plek waar je niet kwam zonder dringende noodzaak een event- of beursbezoek bijvoorbeeld. Met de herinrichting van de Croeselaan, het autovrij maken van het Jaarbeursplein en aansprekende nieuwbouw is al veel veranderd. Meer markante projecten staan op stapel, zoals de groene torens van Wonderwoods. Met de metamorfose van het Jaarbeursdistrict krijgt het westelijk deel van het Utrechtse

GEBIEDSONTWIKKELING

Door slim en effici?nt

Bird's-eye view van de nieuwe Jaarbeurs

Burgemeester Jan van Zanen ontvangt het masterplan uit handen van Jaarbeurs-CEO Albert Arp (foto Frank Hoyinck).

gezamenlijke ambities op het gebied van groen, gezond en slim. Jaarbeurs doet dat voluit."

Het masterplan geeft nog geen inzicht in con-crete duurzame maatregelen. Wel in de groene doelstellingen van Jaarbeurs. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vor-men een belangrijk uitgangspunt. De nieuwbouw krijgt minimaal een BREEAM Excellent-label. Een in het oog springende daktuin is niet alleen func-tioneel koeling, geleidelijke afvoer van regen-water maar fungeert ook als visueel statement over het duurzame karakter van het gebied.

Uit het zicht

Door de ligging van de Jaarbeurs pal aan het vernieuwde Centraal Station is het voor bezoe-kers aantrekkelijk om de auto te laten staan. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die toch met de auto komen, op afstand kunnen parke-ren om vervolgens met groen transport naar de Jaarbeurs te worden vervoerd. Parkeren in het gebied zelf wordt op een veelal onzichtbare manier opgelost. Verkeer wordt ontsloten vanuit de omliggende hoofdwegen, logistieke aanvoer-routes verdwijnen uit het zicht.

Open tijdens verbouwing

Het masterplan is de eerste formele presenta-tie van het ontwerp van de nieuwe Jaarbeurs en het omliggende gebied aan de stad en haar inwoners. Samen met het Utrechtse college wil Jaarbeurs de komende periode onderzoeken of en hoe het masterplan gerealiseerd kan worden. Onderdeel daarvan is een uitgebreid participatie-traject. Omwonenden, betrokkenen en ge?nteres-seerden kunnen hun idee?n en aandachtspunten over het masterplan inbrengen. Vervolgens wordt een omgevingsvisie opgesteld.

Beoogde start van de werkzaamheden voor de nieuwe Jaarbeurs is 2023. Naar verwachting drie jaar later beschikt Utrecht dan over het duur-

den dan nu het geval is.

Verbindende schakel

Het masterplan heeft niet alleen betrekking op het complex van de Jaarbeurs maar ook op het omliggende gebied. Door een integrale benade-ring waarbij beide elementen elkaar versterken, ontstaat een nieuw stadsdeel waar leven, wonen en werk samengaan. In tegenstelling tot de huidige naar binnen gekeerde hallen maakt de nieuwe Jaarbeurs nadrukkelijk verbinding met de stad. Het gebied fungeert als schakel tussen centrum en station en de Merwedekanaalzone en Kanaleneiland ten westen daarvan. De Jaarbeursboulevard wordt de beoogde hoofd-route tussen beide stadsdelen. Langs het Merwedekanaal gaat horeca voor levendigheid zorgen.

Visueel statement

Eerder vertelde CEO Albert Arp in Utrecht Business al over de duurzame ambities bij de ontwikkeling van de nieuwe Jaarbeurs: "We willen echt een voorbeeld cre?ren, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit. Deze doelstelling past bij gezond stedelijk leven als h?t speerpunt van stad en regio. Steeds meer partijen omarmen de

GEBIEDSONTWIKKELING

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement