Vitaliteit op de werkvloer: gezamenlijke verantwoordelijkheid

Magazines | Utrecht Business Nr 6 2019 | Lees volledige uitgave online

Welke goede voornemens heeft u als bedrijf voor 2020? En wat doet u samen met uw medewerkers? Het is heel normaal om in januari door te gaan met wat je in december deed. Toch is pauzeren slim. Neem de tijd voor een nieuwe (vitale) start in 2020!

Beweging in je lijf,

is beweging in je hoofd

Vitaliteit op de werkvloer is een belangrijk thema, het is zelfs voorwaarde om te kun-nen excelleren in je werk. Een organisatie is vitaal als er sprake is van een cultuur en bedrijfsvoering waarin de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van mensen als cruciaal gezien wordt voor de performan-ce van de onderneming. Medewerkers en werkgevers hebben er een groot belang bij, maar geregeld komt de vraag op tafel wie ervoor verantwoordelijk is. "Aantoonbaar is dat investeren in vitaliteit van personeel voor beide partijen wat oplevert. De onderne-mer ziet een verbetering van inzet van zijn personeel en de medewerker gaat met meer

European Company Sport Games 2021

In juni 2021 is Nederland de organisator van de European Company Sport Games (ECSG), de Olympische Spelen voor bedrijven. De pro-vincie Gelderland, met als 'host city' Arnhem, is gastheer van dit unieke evenement. De ECSG worden sinds 1977 geor-ganiseerd en zijn het grootste meerdaagse sportevenement in Europa met maar liefst 26 verschillende takken van sport en tussen de 5.000 tot 7.000 sporters

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Meer genieten, een kilootje minder, bewuster consumeren, meer tijd doorbrengen met familie, stoppen met roken en meer sport: ieder jaar leggen wij onszelf in januari goede voornemens op. Een eeuwenoude traditie: de Babyloni?rs deden 4000 jaar geleden aan het begin van het nieuwe jaar beloften aan hun goden.

Gezamenlijke verantwoorde-lijkheid

Vitaliteit op de werkvloer:

plezier naar zijn werk. Beweging in je lijf, is beweging in je hoofd, en bijkomend weten-schappelijk onderbouwd voordeel: voldoende beweging werkt preventief tegen stress en welvaartziekten. Voor beide partijen relevant, dus reden om het samen op te pakken" zegt Bas Spijkerman van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, de nieuwe stichting van VNO-NCW en MKB-Nederland, die activiteiten organiseert op thema's als vitaal bedrijf (in nauwe samenwerking met VWS en SZW), bedrijfssport en de European Company Sport Games, de Olympische Spelen voor bedrijfssport, die in 2021 in Gelderland plaats gaan vinden.

Spijkerman denkt dat het opleggen van een gezonde leefstijl niet veel zin heeft: "Intrinsiek gemotiveerd gedrag is bestendiger dan ge-dwongen gedrag. Maar de werknemer heeft wel de verantwoordelijkheid om binnen zijn arbeidscontract het werk zo goed en fit moge-lijk uit te voeren voor zijn betalende werkgever. Omgekeerd mag de werknemer van werkgever vragen dat die voor een gezonde stimulerende werkomgeving zorgt. Het zit 'm in werknemers bewust maken van de relatie tussen langer werken, later pensioen en fit blijven."

Agenda VNO-NCW provincie

Utrecht en MKB-Nederland Midden

'Wet Arbeidsmarkt in Balans' - Ondernemersbijeenkomst in Bunnik , 20 januari 2020

Midwinterwandeling, Landgoed Zonheuvel - Ben je werkgever en wil je werken aan je eigen vitaliteit, het goede voorbeeld geven aan je me-dewerkers en lekker ontspannen netwerken? Doe mee met de Midwinterwandeling 2020, die VNO-NCW Midden op 23 januari organiseert op Landgoed Zonheuvel in Doorn (geen kosten voor leden).

Bedrijfsbezoek Dynniq Nederland in

VNO-NCW MIDDEN / MKB-NEDER-

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement