Literatuur

Magazines | Utrecht Business Nr 6 2019 | Lees volledige uitgave online

PURPOSE

DOOR PAUL STAMSNIJDER

Waartoe zijn wij op aarde? Wat is ons hogere doel, los van omzet en winst? Steeds meer bedrijven formuleren een antwoord op deze vraag. Ze moeten wel, want klanten en stakeholders spreken organisaties in toenemende mate aan op hun maatschappelijke bijdrage. Paul Stamsnijder, oprichter van de Reputatiegroep, benadrukt in zijn boek dat een geloofwaardige intentie een zaak is van hoofd, hart en handen. Communicatie moet ervoor zorgen dat het verhaal van de moraal adequaat voor het voetlicht wordt gebracht. Tegelijkertijd is het zaak om de opgebouwde goede naam te beschermen. Een purpose moet daarom authentiek zijn maar te grote woorden zijn uit den boze. Kunnen die niet waargemaakt worden dan is de kans op reputatieschade levensgroot.

256 pag.

ISBN 978-90-8965-481-6.

29,99. Van Duuren Management.

MEGATRENDS CHINA

DOOR ADJIEDJ BAKASDe stelling dat de 21e eeuw de eeuw van China wordt, lijkt gerechtvaar-digd. China is onstuitbaar op weg naar een positie als grootste economie ter wereld. Zichtbaar en onzichtbaar neemt de invloed van het Aziatische land alsmaar verder toe. Met de nieuwe Zijderoute als backbone voor de afzet van producten en symbool van China's stijgende invloed. Of we nu willen of niet, Nederlandse bedrij-ven krijgen onherroepelijk met China te maken. Voor een handelsland als het onze biedt dat zeker kansen. Maar het vereist wel inzicht in bestuur, cultuur en ontwikkeling van de nieuwe supermacht. Megatrends China is een toegankelijke bron van informatie. Bakas' uitleg wordt ondersteund door columns van onder meer Rob van Wijk, Pieter Elbers

30 CREATIEVE WORKOUTSDOOR INA SOK

Binnen organisaties is creativiteit een gewenste eigenschap. Tegelijkertijd vinden weinig mensen zichzelf creatief. Volgens Ina Sok is het echter geen hogere wiskunde maar simpelweg een kwestie van trainen. Beeldend kun-stenaar Sok was eerder adviseur bij de Autoriteit Financi?le Markten. Zij gebruikt deze brede ach-tergrond om mensen en organisaties te helpen bij de ontwikkeling van hun creativiteit. In het eerste deel van haar boek deelt Sok werkwijzen van kun-stenaars, wetenschappe-lijke inzichten en persoon-lijke ervaringen. Met onder meer een quote van Miles Davis over de gevolgen van het onbekende en de kunst van het improvise-ren: "When you hit a wrong note, it's the next note that makes it good or bad".

Dan volgen dertig wor-kouts, telkens tien voor individuen, teams en de gehele organisatie. De trainingen zijn gebaseerd

Literatuur

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement