Businessflitsen

Magazines | Utrecht Business Nr 6 2019 | Lees volledige uitgave online

Van Benthem & Keulen beste juridische

Sociale part-ners vragen om strenge wette-lijke grens die-selmotoremissie

Werkgevers en werknemers hebben het kabinet in een brief gevraagd om een strenge wettelijke norm voor Dieselmotoremissie (DME). DME bevat kankerverwekkende stoffen. De sociale partners willen de gezondheidsschade die hierdoor ontstaat terugdringen met een nieuwe realistische en tegelijk ambi-tieuze norm. De Europese Unie heeft onlangs een grenswaarde voor DME vastgesteld op 50 microgram per kubieke meter. Wetenschappers en vakbonden concludeerden dat deze waarde veel te hoog was en weinig betekende om werknemers te beschermen. "We hebben gezocht naar een norm die werkbaar is voor ondernemers en de gezondheid van mensen zoveel mogelijk ten goede komt", zegt Guusje Dolsma, plaatsver-vangend directeur Sociale Zaken van MKB-Nederland en VNO-NCW. "Samen stellen we nu deze ambitieuze norm voor waarmee we in Europa voorop lopen en waar iedereen de komende jaren mee vooruit kan. De nieuwe norm sluit aan bij de arbopraktijk die we al kennen." Werkgevers en werknemers pleiten nu voor een norm die vijf keer zo laag is als in Europa: 10 microgram per kuub. Dat leidt volgens werkgevers en werknemersorganisaties tot gezondere werkplekken voor honderdduizenden mensen, minder zieken en minder men-sen die sterven door blootstelling aan dieselrook. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: "Onze economie staat voor een enorme uitdaging, waarin fossiele brandstof uit-eindelijk zal verdwijnen. Dat is goed voor

Samenwerking MKB-Nederland en Van Spaendonck

MKB-Nederland en Van Spaendonck gaan de komende jaren samenwerken om mkb-

ondernemers te informeren over alle mogelijke vraagstukken die op hen afkomen. Concreet doen ze dat via MKB Servicedesk.nl dat onlangs door van Spaendonck werd overgenomen en nu wordt vernieuwd en verder uitge-bouwd. Dankzij de kennis en het netwerk van MKB-Nederland en Van Spaendonck krijgt MKBServicedesk.nl

meer mogelijkheden om mkb-on-dernemers voor te lichten over alle facetten van het onderne-merschap. Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland: "Mkb-ondernemers hebben geen stafafdelingen en doen vaak alles zelf: of het nu om personeelsza-ken, verduurzaming, digitalisering of marketing gaat. Ze zijn druk

Business flitsen

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement