MKB-Utrecht wil gezamenlijke energie gericht inzetten

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2014 | Lees volledige uitgave online

NETWERK

MKB-Utrecht wil gezamenlijke energie gericht inzetten

‘Liever één ding goed doen dan vijf half’

TEKST HANS HAJÉE FOTOGRAFIE HANS KOKX

Een drukbezochte kick-off in juni vorig jaar was het formele startsein voor MKB-Utrecht. Dit nieuwe netwerk helpt het regionale mkb om succesvoller te ondernemen. Rode draad in het betoog van bestuursleden Anton Verbunt en Pieter Leyssius: verbinden, informeren en bouwen.

‘MKB is een zelfstandige stichting, nauw verbonden met MKB-Nederland,’ verduidelijkt voorzitter Anton Verbunt, partner bij het Centrum voor Bedrijfsopvolging. ‘MKB-Utrecht manifesteert zich regionaal met als aandachtspunt de belangen van ondernemers in zeven gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Zeist.’

Drie pijlers

Uitgangspunt zijn drie pijlers: verbinden, informeren en bouwen. ‘Als regionaal netwerk brengen we partijen bij elkaar; ook organisaties waarbij een verbinding niet direct voor de hand ligt maar wel van waarde is. Bij informeren gaat het vooral om de praktische vertaalslag van landelijke ontwikkelingen voor regionale ondernemers. Bouwen betekent belangenbehartiging met de nadruk op concrete resultaten. Wij willen initiatieven van de grond krijgen die deze regio verder brengen.’

Kick-off

‘Rabobank Utrecht draagt de doelstellingen van MKB-Utrecht een warm hart toe,’ aldus directeur bedrijven Pieter Leyssius. ‘Daarom zet ik er als vicevoorzitter graag mede mijn schouders onder.’ Rabobank is dichtbij, betrokken en toonaangevend voor het mkb. ‘Ook zijn we zeer betrokken bij de economie in ons werkgebied en helpen we ondernemers te verbinden waar we kunnen. Al die elementen komen in MKB-Utrecht samen.’

De reacties op de ambities van het nieuwe netwerk zijn enthousiast, ervaart Leyssius. ‘Veel ondernemers herkennen zich erin. Bij de kick-off in Stadion Galgenwaard waren 600 mensen aanwezig. En voor het ondernemerscongres dat we samen met Hogeschool Utrecht en tal van andere partners organiseerden, meldden zich maar liefst 2.000 bezoekers aan.’ Tijdens de kick-off is aan de leden gevraagd welke sectoren met name belangrijk zijn voor de regio. ‘Op grond daarvan krijgen logistiek, dienstverlening, zorg en duurzaamheid onze speciale aandacht.’

Lokale ambassadeurs

Veel ondernemers zijn via hun branchevereniging automatisch lid van MKB-Utrecht. ‘Wij streven naar meer individuele leden,’ zegt Verbunt. ‘Dit aantal moet op termijn groeien naar 500 tot 1.000. Om dat te bereiken, is het zaak MKB-Utrecht zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen. En ondernemers duidelijk te maken wat wij voor ze kunnen betekenen.’ Het bestuur speelt daarbij een belangrijke rol. ‘Voor elk van de zeven gemeenten treedt een bestuurslid op als ambassadeur. Het is iemand met wortels in zo’n gemeente en de plaatselijke netwerken. Hij of zij is er het gezicht van MKB-Utrecht en altijd aanspreekbaar voor lokale ondernemers. Dit zorgt voor een directe lijn met het bestuur.’

Kansen in Duitsland

Als belangenbehartiger concentreert MKB-Utrecht zich op onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen. ‘Daarbij ligt geen nadruk op zaken die niet goed gaan maar richten we ons vooral op kansrijke nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt momenteel samen met de Economic Board Utrecht (EBU) een bijeenkomst voorbereid over economische samenwerking met Duitsland. Uit de relatie met de belangrijkste Nederlandse handelspartner is voor de regio meer te halen, is onze overtuiging.’ Concrete doelen moeten daarbij leiden tot zichtbare resultaten. ‘Denk bijvoorbeeld aan Duitse bedrijven die zich hier vestigen of regionale ondernemers die starten met export naar de Oosterburen.’

Duurzaam rendement

Ook bij een bijeenkomst over duurzaamheid op 25 september ligt de nadruk op concreet resultaat. Leyssius: ‘In ons kantoor aan de Maliebaan organiseren we samen met partners als het Energiefonds Utrecht een seminar over verduurzamen. Ondernemers krijgen praktijkvoorbeelden aangereikt over bijvoorbeeld de inzet van zonnepanelen, zonneboilers en de voordelen van financiering via het Energiefonds. Centraal staat wat het voor hun oplevert. Want met verduurzaming kun je kosten besparen.’

Ondernemers hebben het druk met dagelijkse aandachtsvelden. ‘Toch moeten zij innoveren, hun business vernieuwen,’ weet Verbunt. ‘Zeker als zzp’er of klein bedrijf is dat lastig. Daarom is het belangrijk dat grote partijen als Rabobank hierbij ondersteuning bieden.’

Ongeduldig

Hoe reageren lokale overheden en organisaties als de EBU op MKB-Utrecht als nieuwe belangenbehartiger? ‘Zij waarderen het enthousiasme maar ervaren ons zeker als kritisch en ongeduldig. Dat begrijp ik wel. Met respect voor ieders inspanningen hebben we regelmatig het idee dat het een stuk sneller en concreter kan. Vandaar ook de noodzaak tot meer focus,’ zegt Verbunt.

Daar horen keuzes bij, stelt Leyssius. ‘Utrecht is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. Jammer genoeg gebeurt hier te weinig mee. We moeten toe naar een eenduidig beeld over wat Utrecht wil zijn, wil uitstralen. Zoals bijvoorbeeld Eindhoven (Brainport), Rotterdam met haar wereldhaven en Wageningen als spil in de Food Valley. Zo’n duidelijke identiteit is een voorwaarde om investeringen aan te trekken en de economie te laten groeien.’

Minder polderen

Keuzes maken impliceert ook dat je een aantal zaken niet meer doet. Verbunt: ‘In Nederland hebben we de neiging om iedereen tevreden te willen stellen. Dat maakt besluitvorming stroperig; veranderingen komen simpelweg niet van de grond. Onze oproep is daarom: minder polderen en niet bang zijn om knopen door te hakken. De gezamenlijke energie gericht inzetten. Liever één ding goed doen dan vijf half.’

Meer informatie op www.mkbutrecht.nl. n

SAMENWERKING MET VNO-NCW

De regionale organisaties van MKB-Nederland en VNO-NCW trekken steeds meer samen op. ‘Er is veel wat ons bindt,’ stelt Verbunt. ‘In de praktijk gaat de samenwerking al een stuk verder dan menigeen zich realiseert. Medewerkers van de regio’s van VNO-NCW en MKB verdelen taken en dossiers. Ook organiseren ze gezamenlijk evenementen zoals het Utrechtse verkiezingsdebat. Per juni van dit jaar is zelfs fysiek sprake van één locatie. Een goede zaak.’

RABOBANK MAAKT ONDERNEMERS
SAMEN STERKER

Om als lokale coöperatieve bank de kracht van lokale netwerken verder te stimuleren, maakt Rabobank deze rubriek in Utrecht Business mede mogelijk. De Rabobank is dichtbij en betrokken bij meer dan zestig netwerken in Utrecht. Kijk op www.rabobank.nl/utrecht hoe deze netwerken ondernemers verbinden en samen sterker maken.

Pieter Leyssius en Anton Verbunt: verbinden, informeren en bouwen met MKB-Utrecht

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement