Onbeperkt aan de Slag voor een inclusieve arbeidsmarkt

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2014 | Download de PDF | Lees volledige uitgave online

Werkgevers Utrecht starten platform

Onbeperkt aan de Slag voor een inclusieve arbeidsmarkt

Met deze pilot wordt dat probleem aangepakt: werkzoekenden en werkgevers in Utrecht gaan elkaar vinden. VNO-NCW Midden ondersteunt dit initiatief van harte. Het draagt bij aan de gemaakte baanafspraken in de Participatiewet en het sociaal akkoord.

Hoe werkt het?

Deze werkgevers, waaronder Rabobank, Achmea, NS en Movares, stellen hun vacatures open. Werkzoekenden worden via allerlei kanalen opgeroepen om zich te melden bij het platform. Er wordt nadrukkelijk gekeken vanuit het perspectief van de werkzoekende met een beperking, die zijn of haar eigen profiel aan kan maken op de site, al dan niet geholpen door een begeleider van een bureau. Hiermee wordt deze deelnemer matchbaar.

Gewoon doen

Aan de kant van de werkgevers gaat het om bestaande vacatures, die ingevuld kunnen worden door mensen met een beperking op basis van niveau, competenties en ambitie. Deze vacatures worden voorzien van een logootje dat staat voor: ‘Ik sta open voor iemand met een beperking’. De werkgever heeft in de pilot bovendien een eigen bedrijfspagina waarop informatie uitgewisseld kan worden. Door deze opzet wordt de markt transparanter en vinden zowel werkzoekenden als werkgevers beter hun weg naar elkaar. Dat alles onder het motto: gewoon doen! Doelstelling is om het project Utrecht Onbeperkt aan de Slag op korte termijn landelijk uit te rollen.

Gelooft u ook in een transparante arbeidsmarkt en werkt u daar graag aan mee? Heeft u vacatures en wilt u mensen met een beperking een kans geven? Meld u aan bij utrecht.onbeperktaandeslag.nl. n

In het kader van het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt heeft een aantal grote Utrechtse werkgevers samen met de gemeente Utrecht de handschoen opgepakt. Zij zijn een pilot gestart met wijzijndeoplossing.nl. Doel hiervan is om mensen met een beperking te matchen op vacatures. Nu blijkt het lastig voor werkgevers om (de juiste) werknemers met een arbeidsbeperking te vinden. Andersom weten werkzoekenden met een arbeidsbeperking niet welke werkgevers openstaan voor of zelfs op zoek zijn naar mensen met een arbeidsbeperking.

VNO-NCW NIEUWS

Foto Jupiterimages

WAT HOUDEN participatiewet EN BAANAFSPRAAK IN?

De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 alle regelingen samen voor mensen die kunnen werken maar zijn aangewezen op ondersteuning: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en nieuwe instroom in de Wajong. Er is straks nog maar één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Werkgevers in de marktsector hebben zich gecommitteerd om tot 2026 100.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement