Sta open voor 50-plus

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2014 | Lees volledige uitgave online

De beste kandidaat

op de juiste plek

Dit lijkt een logisch uitgangspunt. Maar ondanks het feit dat in het bedrijfsleven grote groepen werknemers boven de 50 jaar werken, blijkt het voor deze groep als zij hun baan verliezen moeilijk om weer een arbeidsplaats te vinden. MKB-Nederland is daarom recent met UWV de gezamenlijke campagne ‘Open voor 50+’ gestart om de kansen op een baan voor oudere werkzoekenden te vergroten. De organisaties vragen werkgevers om werkzoekende 50-plussers uit te nodigen voor netwerk- en sollicitatiegesprekken.

Het aantal werkzoekende 50-plussers met een WW-uitkering stijgt nog altijd. Op dit moment hebben ruim 188.000 50-plussers een werkloosheidsuitkering, bijna een kwart meer dan een jaar geleden. UWV verwacht dat dit aantal dit jaar en volgend jaar ondanks de aantrekkende economie nog verder zal toenemen.

Handen ineen

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de positie van oudere werkzoekenden te verbeteren. Om dit beleid kracht bij te zetten, slaan MKB-Nederland en UWV de handen ineen met deze campagne. ‘Veel werkzoekende 50-plussers staan lang langs de kant omdat ze gewoonweg de kans niet krijgen om zichzelf te presenteren in een gesprek,’ zegt Bruno Bruins, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. ‘Jarenlange ervaring en kennis blijft zo ongebruikt. Met de campagne vragen we werkgevers juist open te staan voor deze werknemers. Onze boodschap aan werkgevers luidt: “De juiste man of vrouw op de juiste plek; dat kan heel goed een 50-plusser zijn”.’

Achterban mobiliseren

MKB-Nederland gaat de achterban mobiliseren om in elke sollicitatieprocedure tenminste één 50-plusser mee te nemen. Heeft een werkgever geen vacature, dan wordt gevraagd om met een oudere werkzoekende een netwerkgesprek te voeren. Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland: ‘Het klinkt misschien tegenstrijdig om in een lastige economische tijd deze oproep te doen, maar er is reden toe: vakmanschap en ervaring gaan steeds zwaarder wegen. En daarover beschikken juist 50-plussers. MKB-Nederland wil graag een extra stap doen om deze groep een goede kans te geven.’

Bijeenkomsten

MKB-Nederland zal via eigen activiteiten de achterban mobiliseren om hun netwerk beschikbaar te stellen. Voor ondernemersverenigingen heeft MKB-Nederland nu een bijzonder aanbod: ondernemers als sprekers, zoals Marieke Hart (Thuisafgehaald), Floris Venneman (VDD Wonen) en Marco Hoogland (Talentenacademie) kunnen kosteloos worden ingehuurd om over actuele en relevante ondernemersthema’s als de nieuwe deeleconomie, samen ondernemen en talentmanagement te vertellen. De sprekers zullen naast hun eigen verhaal ook het publiek oproepen tot deelname aan de campagne.

Actiesite

Ondernemers die open staan voor een netwerkgesprek of willen uitspreken dat zij ‘Open staan voor 50-plus’ kunnen hiervoor terecht op actiesite www.openvoor50plus.nl. Hier wordt ook uitgelegd wat de financiële voordelen zijn van het aannemen van een 50-plusser. Ondernemersverenigingen die interesse hebben in een spreker kunnen contact opnemen met Daniëlle van Drongelen via drongelen@vnoncw-mkb.nl. n

MKB NIEUWS

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement