Alwin Roest nieuwe regiomanager VNO-NCW Utrecht

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2013 | Lees volledige uitgave online

Nieuwe regiomanager VNO-NCW Utrecht van start

‘Elkaar versterken in de race naar de beste oplossingen’

In juni van dit jaar is Alwin Roest van start gegaan als regiomanager van VNO-NCW Utrecht. Zijn belangrijkste taak is samen met het bestuur op te komen voor de belangen van ondernemers in Utrecht en het organiseren van het netwerk in de regio. VNO-NCW Utrecht is een van de twaalf regio’s van VNO-NCW Midden, de grootste ondernemersvereniging van Midden- en Oost-Nederland.

De nieuwe regiomanager richt zich in eerste instantie op het verder opbouwen van een duurzame relatie met de diverse partners in het gebied, om zo samen te kunnen optrekken in de lobby. Het is zijn overtuiging dat een langdurige, goede samenwerking tussen diverse organisaties, overheden en bedrijven in de regio tot de beste resultaten leidt voor ondernemend Utrecht. ‘Laten we elkaar versterken in de race naar de beste oplossingen voor een optimaal ondernemersklimaat.’

Bovenlokale thema’s

VNO-NCW Utrecht wil het komend seizoen vooral haar bijdrage leveren aan de bovenlokale thema’s als ruimtelijke ordening en infrastructuur, internationalisering en financiering. Volgens Roest zijn dit bij uitstek onderwerpen die elke ondernemer raken. Hij wil hierin nauwer samenwerken met de belangrijke partners in de regio zoals MKB, brancheorganisaties en de verschillende georganiseerde bedrijvenkringen. ‘Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werken we bijvoorbeeld samen met MKB-Nederland om een sterke economische agenda bij de gemeente te stimuleren. Natuurlijk trekken we hierbij graag gezamenlijk op met de lokale bedrijvenkringen, die weten immers bij uitstek welke lokale problematiek urgent is. De verbondenheid van VNO-NCW met de regio en de invloedrijke contacten op gemeentelijk, provinciaal, landelijk én Europees niveau maakt de vereniging echt uniek,’ vindt Roest.

Kennis en ervaring uitwisselen

Om ervaringen en kennis uit te wisselen met en tussen ondernemers organiseert VNO-NCW Utrecht regelmatig bijeenkomsten voor leden en belangstellenden uit het bedrijfsleven. Zo staat een bijeenkomst rondom internationaal zakendoen met Bernard Wientjes en Annemarie Jorritsma op het programma, is een bijeenkomst over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt samen met Universiteit Utrecht gepland en start het seizoen bij Nyenrode met een bezoek aan de LEArN Factory. De nieuwe regiomanager heeft er zin in. Roest: ‘De kracht van VNO-NCW Utrecht schuilt in de combinatie tussen belangenbehartiging en de toegang tot het brede netwerk van werkgevers in Midden-Nederland. Het is mijn uitdaging die kracht verder uit te bouwen.’ n

Alwin Roest: ‘De kracht van VNO-NCW Utrecht schuilt in de combinatie tussen belangenbehartiging en de toegang tot het brede netwerk van werkgevers.’

VNO-NCW NIEUWS

VNO-NCW Utrecht

Alwin Roest

roest@vno-ncwmidden.nl

055-5222606

www.vno-ncwmidden.nl/utrecht

www.lokalegroeiagenda.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement