Groot Utrecht opent netwerk

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2013 | Lees volledige uitgave online

Groot Utrecht opent netwerk

Zakelijk, inhoudelijk en maatschappelijk verbinden

TEKST HANS HAJÉE FOTOGRAFIE HANS KOKX

Dolf Segaar en Paul de Jong vertegenwoordigen beide een organisatie die aan de wieg stond van Groot Utrecht. In 2002 namen CMS Derks Star Busmann en Rabobank Utrecht samen met KPMG, DTZ Zadelhoff, ERCEE Incentives en VODW het initiatief tot de vorming van een netwerk voor het Utrechtse grootbedrijf. ‘Stad en provincie kenden veel zakelijke platforms maar een vereniging specifiek voor directieleden van grote werkgevers ontbrak,’ vertelt Segaar, bestuursvoorzitter van CMS. ‘Om in deze lacune te voorzien, is Groot Utrecht opgericht.’

Het lidmaatschap staat open voor organisaties met minimaal honderd werknemers. ‘We streven naar een brede vertegenwoordiging van branches met per sector een gelimiteerd aantal leden. De term “groot” in de naam slaat zowel op de bedrijfsomvang als het geografische gebied. Bedrijven uit de gehele provincie Utrecht zijn welkom. Per organisatie kunnen maximaal twee personen worden afgevaardigd.’

Eyeopener

Bij Groot Utrecht zijn zo’n vijftig bedrijven aangesloten, een aantal dat al jaren stabiel is. ‘Wel vinden de nodige wisselingen plaats. Hierbij speelt de huidige economie zeker een rol. Je ziet dat bedrijven hun lidmaatschappen kritisch tegen het licht houden en keuzes maken.’ Volgens De Jong is een netwerk als Groot Utrecht juist nu zeer waardevol. ‘Het is een vereniging waar concrete zakelijke verbindingen worden gelegd,’ aldus de manager van de afdeling corporate banking van Rabobank Utrecht. ‘Ook in mijn eerdere functies bij Rabo International had ik veel te maken met netwerken. Er is dus het nodige vergelijkingsmateriaal en dan blijkt dat Groot Utrecht zich onderscheidt door het open karakter en de plezierige sfeer. Nieuwe leden worden snel opgenomen en naast de zakelijke component helpen we elkaar ook inhoudelijk verder. Uiteenlopende aspecten van de bedrijfsvoering komen ter sprake. Aangezien onderwerpen vaak bij meer organisaties spelen, kun je leren van elkaars ervaringen. Daarbij levert de visie van iemand die afkomstig is uit een andere branche regelmatig echte eyeopeners op.’ Belangrijk daarbij is dat gelijkgestemden binnen Groot Utrecht onder elkaar zijn. Segaar: ‘Er zijn uitsluitend directieleden van grote bedrijven lid. Dat maakt het gemakkelijker om open te communiceren en onderling te sparren.’

Marokko en Schotland

De leden van Groot Utrecht komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar. ‘Bij de bijeenkomsten gaat het om een mix van zakelijke, culturele en “ontspannende” onderwerpen en activiteiten. Denk aan een ballonvaart, een bezoek aan het Nederlands Filmfestival en een rondleiding langs locaties die een rol speelden bij de Vrede van Utrecht. Ook is gezamenlijk een bezoek gebracht aan het Hubrecht Instituut van de Universiteit Utrecht en kregen we een kijkje achter de schermen van Holland Casino. Een afwisselend programma dat telkens veertig tot vijftig leden trekt.’

Jaarlijks wordt ook een buitenlandse trip georganiseerd. ‘In 2012 ging de reis naar Marokko, voor november van dit jaar staat Schotland op de rol,’ aldus De Jong. ‘Leden trekken dan vier dagen samen op. Dit zorgt ervoor dat we elkaar op een andere, informele manier leren kennen. Dat versterkt de onderlinge band en daar heb je later profijt van.’

Waardevolle ingang

Het bestuur van Groot Utrecht houdt regelmatig de vinger aan de pols van de leden. ‘We inventariseren hun wensen om zeker te zijn dat de activiteiten nog aansluiten bij de behoefte,’ aldus Segaar. ‘Dat is gelukkig het geval. Ingrijpende wijzigingen blijken niet nodig.’ Wel zien Segaar en De Jong mogelijkheden om de band van Groot Utrecht met haar omgeving verder te versterken. ‘Wij staan er nadrukkelijk voor open om maatschappelijke en culturele initiatieven te verbinden met onze leden. Zeker in de huidige tijd kunnen dergelijke organisaties een steun in de rug goed gebruiken. Tot nu toe komen verzoeken hiertoe – bijvoorbeeld via gemeente of provincie – zelden of nooit op ons af. En dat is jammer, want Groot Utrecht biedt een waardevolle ingang. Daarom hoop ik van harte dat we ons netwerk in de toekomst vaker open kunnen stellen.’

Ondernemersgeest

Deze benadering past bij de ondernemersgeest die de vereniging kenmerkt, vindt Segaar. ‘Door samen zaken op te pakken, brengen we elkaar en deze regio verder.’ Uitbreiding van het netwerk kan daaraan bijdragen, vandaar dat het bestuur alert is op het aantrekken van nieuwe leden. ‘We werven actief en sporen bestaande leden aan om als de gelegenheid zich voordoet, Groot Utrecht onder de aandacht te brengen van potentiële kandidaten. Het aantal organisaties in de provincie dat voldoet aan de criteria is aanzienlijk, dus groei is zeer zeker mogelijk.’ Voor meer informatie over de vereniging en het lidmaatschap: www.grootutrecht.nl. n

RABOBANK MAAKT ONDERNEMERS
SAMEN STERKER

Om als lokale coöperatieve bank de kracht van lokale netwerken verder te stimuleren, maakt Rabobank deze rubriek in Utrecht Business mede mogelijk. De Rabobank is dichtbij en betrokken bij meer dan zestig netwerken in Utrecht. Kijk op www.rabobank.nl/utrecht hoe deze netwerken ondernemers verbinden en samen sterker maken.

Directieleden van grote regionale werkgevers ontmoeten elkaar binnen Groot Utrecht. Daar leggen zij niet alleen zakelijke verbindingen maar helpen elkaar ook bij inhoudelijke vraagstukken. Dat levert regelmatig echte eyeopeners op. Voorzitter Dolf Segaar en lid Paul de Jong schetsen de kenmerken en ambities van het netwerk voor gelijkgestemden.

Dolf Segaar en Paul de Jong vertegenwoordigen beide een organisatie die aan de wieg stond van Groot Utrecht. In 2002 namen CMS Derks Star Busmann en Rabobank Utrecht samen met KPMG, DTZ Zadelhoff, ERCEE Incentives en VODW het initiatief tot de vorming van een netwerk voor het Utrechtse grootbedrijf. ‘Stad en provincie kenden veel zakelijke platforms maar een vereniging specifiek voor directieleden van grote werkgevers ontbrak,’ vertelt Segaar, bestuursvoorzitter van CMS. ‘Om in deze lacune te voorzien, is Groot Utrecht opgericht.’

Het lidmaatschap staat open voor organisaties met minimaal honderd werknemers. ‘We streven naar een brede vertegenwoordiging van branches met per sector een gelimiteerd aantal leden. De term “groot” in de naam slaat zowel op de bedrijfsomvang als het geografische gebied. Bedrijven uit de gehele provincie Utrecht zijn welkom. Per organisatie kunnen maximaal twee personen worden afgevaardigd.’

Eyeopener

Bij Groot Utrecht zijn zo’n vijftig bedrijven aangesloten, een aantal dat al jaren stabiel is. ‘Wel vinden de nodige wisselingen plaats. Hierbij speelt de huidige economie zeker een rol. Je ziet dat bedrijven hun lidmaatschappen kritisch tegen het licht houden en keuzes maken.’ Volgens De Jong is een netwerk als Groot Utrecht juist nu zeer waardevol. ‘Het is een vereniging waar concrete zakelijke verbindingen worden gelegd,’ aldus de manager van de afdeling corporate banking van Rabobank Utrecht. ‘Ook in mijn eerdere functies bij Rabo International had ik veel te maken met netwerken. Er is dus het nodige vergelijkingsmateriaal en dan blijkt dat Groot Utrecht zich onderscheidt door het open karakter en de plezierige sfeer. Nieuwe leden worden snel opgenomen en naast de zakelijke component helpen we elkaar ook inhoudelijk verder. Uiteenlopende aspecten van de bedrijfsvoering komen ter sprake. Aangezien onderwerpen vaak bij meer organisaties spelen, kun je leren van elkaars ervaringen. Daarbij levert de visie van iemand die afkomstig is uit een andere branche regelmatig echte eyeopeners op.’ Belangrijk daarbij is dat gelijkgestemden binnen Groot Utrecht onder elkaar zijn. Segaar: ‘Er zijn uitsluitend directieleden van grote bedrijven lid. Dat maakt het gemakkelijker om open te communiceren en onderling te sparren.’

Marokko en Schotland

De leden van Groot Utrecht komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar. ‘Bij de bijeenkomsten gaat het om een mix van zakelijke, culturele en “ontspannende” onderwerpen en activiteiten. Denk aan een ballonvaart, een bezoek aan het Nederlands Filmfestival en een rondleiding langs locaties die een rol speelden bij de Vrede van Utrecht. Ook is gezamenlijk een bezoek gebracht aan het Hubrecht Instituut van de Universiteit Utrecht en kregen we een kijkje achter de schermen van Holland Casino. Een afwisselend programma dat telkens veertig tot vijftig leden trekt.’

Jaarlijks wordt ook een buitenlandse trip georganiseerd. ‘In 2012 ging de reis naar Marokko, voor november van dit jaar staat Schotland op de rol,’ aldus De Jong. ‘Leden trekken dan vier dagen samen op. Dit zorgt ervoor dat we elkaar op een andere, informele manier leren kennen. Dat versterkt de onderlinge band en daar heb je later profijt van.’

Waardevolle ingang

Het bestuur van Groot Utrecht houdt regelmatig de vinger aan de pols van de leden. ‘We inventariseren hun wensen om zeker te zijn dat de activiteiten nog aansluiten bij de behoefte,’ aldus Segaar. ‘Dat is gelukkig het geval. Ingrijpende wijzigingen blijken niet nodig.’ Wel zien Segaar en De Jong mogelijkheden om de band van Groot Utrecht met haar omgeving verder te versterken. ‘Wij staan er nadrukkelijk voor open om maatschappelijke en culturele initiatieven te verbinden met onze leden. Zeker in de huidige tijd kunnen dergelijke organisaties een steun in de rug goed gebruiken. Tot nu toe komen verzoeken hiertoe – bijvoorbeeld via gemeente of provincie – zelden of nooit op ons af. En dat is jammer, want Groot Utrecht biedt een waardevolle ingang. Daarom hoop ik van harte dat we ons netwerk in de toekomst vaker open kunnen stellen.’

Ondernemersgeest

Deze benadering past bij de ondernemersgeest die de vereniging kenmerkt, vindt Segaar. ‘Door samen zaken op te pakken, brengen we elkaar en deze regio verder.’ Uitbreiding van het netwerk kan daaraan bijdragen, vandaar dat het bestuur alert is op het aantrekken van nieuwe leden. ‘We werven actief en sporen bestaande leden aan om als de gelegenheid zich voordoet, Groot Utrecht onder de aandacht te brengen van potentiële kandidaten. Het aantal organisaties in de provincie dat voldoet aan de criteria is aanzienlijk, dus groei is zeer zeker mogelijk.’ Voor meer informatie over de vereniging en het lidmaatschap: www.grootutrecht.nl. n

Dolf Segaar en Paul de Jong

PROGRAMMA GROEIVERSNELLER SUCCESVOL

Programma Groeiversneller is een ontwikkelingstraject dat ambitieuze ondernemers in staat stelt om een substantiële groei door te maken. Bedrijven die meedoen aan het programma zien hun omzet sneller stijgen dan ondernemingen die niet participeren. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierin worden de ontwikkelingen van de deelnemers afgezet tegen een controlegroep over het jaar 2011 ten opzichte van 2010. Deelnemers die in de periode 2009/2011 met het programma zijn begonnen, hebben gemiddeld een negentien procentpunt hogere bruto omzetgroei dan niet-deelnemende bedrijven in de controlegroep. Daarnaast realiseerden zij een omzetstijging in het buitenland van meer dan twintig procentpunt. Ook zijn de deelnemers nadrukkelijk meer gaan investeren in innovatie en productontwikkeling, belangrijke drijvers voor toekomstig succes.

Groeiversneller komt voort uit de ambitie van het ministerie van Economische Zaken om groeiende bedrijven te stimuleren. Het programma werd de afgelopen vijf jaar uitgevoerd door een consortium bestaande uit Port4Growth, PwC, De Baak, AKD en Philips.

Bedrijven worden begeleid door collega-ondernemers en professionals met kennis vanuit het bedrijfsleven. ‘Wij vinden dat de collega-ondernemers de beste adviseurs voor snelgroeiende bedrijven zijn en dit maakt ons uniek,’ zegt Joop de Jong, bestuurder van de Stichting programma Groeiversneller.

WELCOME IN THE HEART OF HOLLAND

Toerisme Utrecht gaat vanaf september de touroperatormarkt op. Onder het motto ‘Welcome in the Heart of Holland’ wil een breed platform van partijen in de hele regio hiermee het dag- en verblijfstoerisme in en rond de Domstad verder stimuleren. ‘Door naast op de individuele bezoeker ook in te zetten op binnen- en buitenlandse groepen kan het toerisme verder groeien,’ zegt marketeer Michiel van der Schaaf van Toerisme Utrecht. Uit onderzoek in opdracht van deze organisatie blijkt dat Utrecht door veel reisorganisaties gezien wordt als prima uitvalsbasis voor een groepsreis naar ons land. ‘Een centrale ligging, de compacte binnenstad in een intiem historisch decor en een veelzijdig aanbod maken Utrecht zowel nationaal als internationaal tot een gewilde bestemming.’ Door de langere verblijfsduur is de internationale groepsbezoeker daarin bij uitstek interessant. ‘Omdat alle belangrijke attracties binnen een uur van Utrecht liggen, kan de toerist in korte tijd heel Nederland verkennen. We willen in samenwerking met toeristische plaatsen en attracties om ons heen de Holland-beleving compleet maken, zodat de gemiddelde verblijfsduur verder verlengd wordt. Toerisme Utrecht neemt daarbij graag het voortouw om de samenwerking op gang te brengen.’

Joop de Jong: ‘Collega-ondernemers zijn de beste adviseurs voor snelgroeiende bedrijven.’

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement