Column Kees Pieter Dekker: pensioenakkoord niet leuker, wel moeilijker

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2014 | Lees volledige uitgave online

Het pensioenakkoord 2013: niet leuker, wel moeilijker!

Eind januari 2014 was ik gastheer bij een vijftal workshops over het pensioenakkoord 2013. Dit pensioenakkoord voorziet per 1 januari 2015 in een verdere versobering van de fiscale spelregels voor pensioen. Deze versobering wordt vormgegeven door de maximale fiscale opbouw per jaar (voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen)

te verlagen en het pensioengevend inkomen af te toppen op € 100.000.

Uit de interactieve discussies tijdens deze workshops volgt dat de belangrijkste vraag van werkgevers is of zij verplicht worden om hun werknemers te compenseren voor deze versobering. En, als een dergelijke verplichting bestaat, hoe deze dan moest worden vormgegeven. Deze vraag kan niet met een simpel ‘ja of nee’ worden beantwoord. Omdat de voorgenomen wijzigingen van fiscale aard zijn, stellen veel werkgevers zich op het standpunt dat dergelijke wijzigingen niet gecompenseerd hoeven te worden. Een besluit om toch tot compensatie over te gaan, kan echter wel gebaseerd worden op het goede werkgeverschap dat van u wordt verwacht.

De discussie over compensatie geldt natuurlijk voor alle werknemers, maar

zeker voor de werknemers met een inkomen van € 100.000+. Deze groep werknemers zal de meeste gevolgen van de maatregelen ondervinden. Werkgevers moeten bovendien beducht zijn voor deze ‘tegenstanders’. Niet alleen hebben deze werknemers vaak andere pensioenafspraken, zodat zij zich op het standpunt kunnen stellen: ‘Contract is contract’. Deze groep is bovendien mondig, hoog opgeleid en bereid om de discussie aan te gaan. Maar het aanbieden van compensatie aan deze groep werknemers kan bij de collega’s met een inkomen van minder dan € 100.000 tot scheve ogen leiden. Waarom zij wel en wij niet? En in hoeverre is dat maatschappelijk verantwoord? En mag je bij compensatie rekening houden met de leeftijd van werknemers, een lang dienstverband en al opgebouwde pensioenaanspraken?

Een ding staat wat mij betreft vast. In de toekomst zullen de voorgenomen wijzigingen leiden tot een veranderende focus op de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’ en de rol van de werkgever bij het verzekeren van risico’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Tot die tijd moet u er voor zorgen dat uw pensioenregeling op 1 januari 2015 weer aan de fiscale regels is aangepast. Dat begint door als werkgever goed beslagen ten ijs te komen en dat begint met een tijdige en goede voorbereiding. Door op korte termijn uw pensioenregeling juridisch en rekentechnisch te analyseren, kunt u achterhalen waar de knelpunten zitten en wat de financiële gevolgen zijn van deze maatregelen. Niet alleen voor u als werkgever maar ook voor uw werknemers. Want een ding is zeker: pensioen wordt niet leuker maar wel moeilijker. n

mr Kees Pieter Dekker
Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat
keespieterdekker@vbk.nl

column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement