Eerste ontheffing AFM voor Kredietunie Midden-Nederland

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2014 | Lees volledige uitgave online

Goed nieuws voor mkb-ondernemers in de provincie Utrecht. Ze kunnen elkaar geld gaan lenen via de Kredietunie Midden-Nederland. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 januari hiervoor voor het eerst in Nederland een ontheffing verleend aan een kredietunie. De verwachting is dat in maart 2014 de eerste kredieten kunnen worden verstrekt.

De Kredietunie Midden-Nederland (KMN) is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers met als doel kennis en geldmiddelen beschikbaar stellen aan mkb-bedrijven in de provincie Utrecht en de regio’s Eemland, Gooi en Vechtstreek. De Kredietunie richt zich op mkb-kredieten met een omvang tot € 250.000. De Economic Board Utrecht ondersteunt KMN. Henk Broeders, voorzitter van de Economic Board Utrecht: ‘Wij zijn enthousiast over dit initiatief en ondersteunen daarom KMN financieel in de vorm van een lening zodat ze snel kunnen starten. Een kredietunie voor ondernemers past naadloos in onze agenda voor versterking van de regionale economie.’

Belangrijke motor

Het midden- en kleinbedrijf heeft problemen om kredieten te verkrijgen in het reguliere financiële circuit, terwijl het mkb juist een zeer belangrijke motor is van de economie. Een grote groep mkb-ondernemers kan nergens terecht voor het financieren van groei, bedrijfsovernames of noodzakelijke investeringen. Hendrik-Jan Oskamp, voorzitter van het bestuur van KMN: ‘Tijdens de kredietcrisis heb ik mij vaak kritisch uitgelaten over de terugtrekkende beweging van de banken op het gebied van kredietverstrekking. Vandaar dat ik zo enthousiast ben over de Kredietunie. Wij kunnen de kredietverstrekking aan het mkb weer op gang brengen. Goed voor de economie, de werkgelegenheid en dus goed voor Nederland.’

Verbetering ondernemersklimaat

Er zijn echter ook ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben. Zij kunnen via een kredietunie middelen beschikbaar stellen, maar ook kennis overdragen. Deze combinatie van kapitaal, kennis en kunde draagt bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de regio.

De Kredietunie springt in op een sterk aanwezige behoefte. Vrees dat mkb’ers hun lening niet terug kunnen betalen, heeft Hendrik-Jan Oskamp niet: ‘Wij beoordelen de aanvragen als bestuur kritisch. Wanneer een bedrijf aan de voorwaarden voldoet, kunnen onze leden zich daar op inschrijven. De kredietnemer krijgt een coach en deze kijkt mee, ook door de ogen van het bestuur. Als het dreigt fout te gaan, kunnen we dus snel ingrijpen.’ De rol als ‘sparringpartner’ kan ook weer leiden tot nieuwe ideeën en initiatieven.

KMN werd begin oktober 2013 formeel opgericht en is nu de eerste in Nederland met een ontheffing van de AFM. Hendrik-Jan Oskamp: ‘We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen, zodat in maart de eerste kredieten kunnen worden verstrekt. Houd onze Twitteraccount en website dus in de gaten voor het laatste nieuws!’ n

Eerste ontheffing van de AFM voor 

Kredietunie

Midden-Nederland

EBU UPDATE

IMPRESSIE INNOVATION DAY 2013

Innovation Day 2013 stond in het teken van ‘Groen, gezond en slim’. Het event vond plaats in De Nieuwe Stad op het Oliemolenkwartier in Amersfoort, in de voormalige Prodent-

fabriek. Vragen als; Wanneer is innovatie eigenlijk succesvol? En wat is de relatie tussen creativiteit en innovatie? kwamen op 11 december ter sprake. Tijdens het ochtendprogramma sprak de CEO van Bol.com, Daniel Ropers. In de middag

vonden subsessies plaats, werd het Co-Lab gelanceerd en reikte Herman Wijffels de Duurzaamheidsprijs uit.

Meer informatie: www.kredietuniebeheer.nl/kmn

Twitter: @KredietunieMN

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement