Werkconferentie circulaire bouw & demontage

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2018 | Lees volledige uitgave online

vastgoed loopt weliswaar achter bij de woningmarkt die langzamerhand aan het oververhitten is, toch merkt Maarten wel degelijk dat ook die markt aantrekt. Het kan-tooraanbod is weliswaar voldoende, maar je ziet dat het aanbod in kwalitatief hoogwaar-dige kantoorruimte afneemt, en juist daar is veel vraag naar. Ook signaleren we dat aan bedrijfshallen een duidelijk tekort ontstaat in deze omgeving. Met andere woorden; we zit-ten merkbaar in een opgaande conjunctuur.

En ook in een groeiende economie kunnen dus schaarstes ontstaan, wat van een dienst-verlener behalve kennis tevens het vermogen vraagt om out of the box te denken. Boy daarover: Onlangs kwam een klant bij ons binnen met een zoekopdracht voor een kantoorvilla. Uiteindelijk werd dat een nieuw kantoor op Station Amersfoort. Dat het zo anders kan lopen, komt omdat wij in onze klantcontacten altijd zoeken naar de informa-tie áchter de basisinformatie die de klant ons verschaft. Wat wil de klant werkelijk? Vaak realiseert hij zich dat zelf niet op het moment dat hij ons inschakelt. Onze kracht is dat we niet alleen weten wat er te koop en te huur is, maar dat we bovendien dóórvragen. Zo kom je soms op verrassende oplossingen.

Big Data en IoT: kans of bedreiging?

Naast zicht op het vakgebied delen de heren ook een heldere visie op trends in bedrijfs-vastgoed. Behalve de regionale en lokale ontwikkelingen spelen er ook zaken die de landelijke vastgoedsector raken. Bijvoorbeeld het toenemende aantal beleggers dat om begeleiding vraagt en die Comma Vastgoed ook kan helpen. Boy: Beleggers zoeken naar rendement op hun stenen. De woningmarkt is overspannen aan het raken en particulier vastgoed is inmiddels dan ook behoorlijk duur. Daarom zie je steeds meer beleggers uitwijken naar bedrijfsmatig onroerend goed. Wij adviseren dergelijke investeerders regelmatig over interessante objecten om in te investeren. Overigens vormt ook de woningmarkt een investeringscategorie waarin de heren actief zijn, maar daarbij gaat het dan exclusief om verhuurde woningen als beleggingsobjecten.

Grappig genoeg geldt dat ook tegenwoordig een bord in de tuin nog altijd het beste werkt

Met Big Data en IoT (Internet of Things) pakt Maarten er nog een trend uit die algemeen speelt en ook zeker belang heeft voor het makelaarsvak. Vooral grote, landelijke par-tijen bouwen momenteel uitgebreide databa-ses op van transacties en verhuisbewegingen. In principe zorgen dergelijke ontwikkelingen voor verhoogde transparantie van markten, maar dat zal ons als makelaars alleen maar helpen. Want ook al zijn steeds meer gege-vens beschikbaar voor velen, wij bezitten als makelaars de expertise om data te interprete-ren en te koppelen aan de concrete wensen van klanten. Zelf hebben Maarten, Boy en Jeroen ook hun database opgebouwd en zijn ze daarnaast gespitst op andere innovatieve toepassingen die helpen hun service nog verder te perfectioneren. Momenteel werken ze bijvoorbeeld aan een verfrissende nieuwe huisstijl en website, wat positieve gevolgen

heeft voor de online presentatie. Daarnaast wordt gekozen voor in het oog springende marketing, zoals tijdelijke graffiti. Dergelijke bewuste en onderscheidende keuzes vergro-ten de zichtbaarheid aanzienlijk, aldus Boy.

Toch gaat hun openheid voor nieuwe techniek hand in hand met Hollandse nuchterheid, en met een goede reden, zo blijkt uit een slotwaarneming van Maarten. Natuurlijk houden we de vinger aan de pols van relevante innovaties op ons vakgebied. Tegelijk werken traditionele marketingtech-nieken ook nog uitstekend. Grappig genoeg geldt bijvoorbeeld dat ook tegenwoordig een bord in de tuin nog altijd het beste werkt. En zo nuchter staan we er ook in: het draait om bricks. De clicks zijn alleen van belang als ze ook toegevoegde waarde voor onze service hebben.

vastgoed | Interview

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement