Businessflitsen

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2018 | Lees volledige uitgave online

vitaliteit | movi gym performance

Niet bewegen, maar trainen

De marketingstrategieën van de grote sportscholen kennen ze door en door, de mannen van Movi Performance Gym.

Ze leggen die naast zich neer en richten hun vizier op de individuele mens,

die zijn of haar gezondheid koestert. Niet bewegen, maar trainen onder het mom van

build better humans vormt het speerpunt, in een persoonlijke setting en ondersteund door verantwoorde voeding.

Tekst & fotografie: Aart van der Haagen

Movi Performance Gym is vooral géén sportfabriek

Wij trainen geen spieren,

maar bewegingen,

aldus Gertjan van t Hoog (l)

en Kevin Nicola (r).

movi gym Performance | vitaliteit

Het eerste dat je opvalt wanneer je de trainingsruimte in Veenendaal betreedt, is de afwezigheid van een onafzienbare rij apparaten. In je onwetendheid koppel je dat aan het nog jonge concept van Movi Performance Gym, dat in de herfst van 2017 de lucht in ging. Het blijkt echter geen fase tussen twee investeringsronden in, maar een bewuste keuze. Met een machine pak je één spiergroep geïsoleerd aan, verklaart manager Kevin Nicola. Wij haken juist in op de bewe-gingen uit het dagelijks leven: duwen, trekken, springen etcetera. Daarbij gebruiken we liever vrije gewichten, om de inzet van spiergroepen te verbreden en die te laten samenwerken. Kort gezegd trainen wij geen spieren, maar bewegingen. Dat vormt een wezenlijk andere benadering. De open inrichting van de ruimte, zonder toestellen in allerlei soorten en maten, imponeert minder dan de gemiddelde sportschool en dat bedoelen we in dit geval positief. Inderdaad ligt de drempel hier laag, bevestigt Gertjan van t Hoog, eigenaar van het concept. Dat verklaart misschien waarom we hier relatief veel vrouwen begroeten. Zij voelen zich hier snel op hun gemak, zonder allerlei bodybuilders om zich heen.

Tijdverspilling

Van t Hoog werkte jarenlang als personal trainer voor wat hij high end clubs noemt; massale sportscholen met een stevig com-mercieel fundament en een directie die op zijn zachtst gezegd niet per definitie gelouterd is in de materie van effectief, gezond bewegen. Je ziet ze adverteren met abonnementsprijzen inclusief begeleiding, maar uit ervaring kan ik je zeggen dat ze dat dikwijls niet waarmaken. Buiten mijn trainingsuren destijds nam ik regelmatig een kijkje op zulke locaties en vond het bijna pijnlijk wat ik er waarnam. Mensen kwamen een zaal binnen en je zag ze gewoon zwemmen, zonder individuele aandacht. Dat leverde op den duur niet bepaald het gewenste resultaat op, waardoor ze één voor één afhaakten. Sorry dat ik het zo cru stel, maar het liet bij mij de indruk achter van tijdverspilling. De laatste vijf à zes jaar bood Van t Hoog, professioneel opgeleid in sport en voeding, zijn diensten op freelancebasis aan. Ik ontwikkelde een formule voor personal training met oprechte, individuele aandacht, vanuit de gedachte dat ik mensen iets wilde leren dat hun leven verrijkt en verandert.

Geen domme dingen

Dan heb ik het nog niet eens gehad over het onderwerp voeding, vervolgt Van t Hoog zijn relaas. Overal vormen gezondheid en

fitheid hot items. In de media zie je goeroes praten over methodes om kilos te verliezen en iedereen volgt die voorbeelden, maar binnen vijf jaar zit 98 procent van de afvallers weer op zijn oude gewicht. Vanuit mijn sport- en voe-dingsachtergrond begon ik op een gegeven moment met het verzorgen van lezingen over deze themas, samen met mijn collega. Dan stellen we ons heel eerlijk en direct op, om de mensen een spiegel voor te houden en ervoor te zorgen dat ze een knop omzetten. We gaan jullie het een en ander vertellen, zodat jullie geen domme dingen meer doen, zeggen we dan. Allereerst zoomen we in op hoe het lichaam werkt. Waarom moet je eten? Het vervult energiebehoeften, het legt de basis voor het functioneren van je organen, nodig om te kunnen overleven. Daarna belichten we de hormoonhuishouding, mentale aspecten en slaap. Weet je, deze elementen zijn zo waardevol, iedereen verdient het om ermee in aanraking te komen.

Binden aan trainer

Gecombineerd met zijn zelfontwikkelde formule voor personal training achtte de jonge ondernemer het voedingsverhaal de moeite waard om er een totaalconcept omheen te boetseren. Alleen hoe? Ik wist waar ik naartoe wilde, maar zocht dringend naar iemand die uitblinkt in het geven van effectieve groepstrainingen - voor niet al te grote gezelschappen - en die commerciële vaardigheden heeft. Begin 2017 ontmoette ik bij een grote club Kevin Nicola, bij wie ik al gauw het gevoel kreeg dat hij exact in dat profiel paste. We raakten in gesprek, wisselden ideeën uit, fantaseerden over de toekomst en besloten het erop te wagen met elkaar. Na wat vertraging bij het vinden van een geschikt pand en drie weken samen alles verbouwen was op 1 november jongstleden

Movi Performance Gym een feit, met Movi als samentrekking van movement en vitality. Nicola zegt: Heel veel van onze klanten bij de grote sportcentra volgden ons direct, wat ons sterkte in de opvatting dat mensen zich binden aan een trainer, niet aan een club. Ze vinden het fantastisch en sturen spontaan berichten, in de trant van zo fijn dat jullie nu voor jezelf werken en nooit gedacht dat ik sporten zo leuk zou vinden. Wow, dat voelt zo goed! We houden Movi Performance Gym wel compact, om ons streven naar persoonlijke aandacht en begeleiding te kunnen blijven garanderen. Groeien gaan we zeker, maar dan moet je denken aan het kopiëren van onze formule naar andere locaties in het land.

App-systeem

De mannen zetten een heel praktisch concept op poten, toegankelijk voor een zo groot mogelijke groep mensen en op een zodanige wijze aangeboden, dat zij er de waarde van inzien. Van t Hoog: We starten per klant met een intakegesprek, dat we afronden met een advies over welk traject het beste bij iemand past, met welke frequentie en waarom. Daarna volgen personal en small group-trainingen, met hooguit vier deelnemers tegelijk. Tijdens het evolve-programma zoeken we verdieping. Het bestaat uit een losse trainingen, gericht op kracht, energiesystemen en mobiliteit, dus lenigheid, souplesse. Denk aan themas als spiergroei, metabolic condition oftewel een high intensity-sessie van 30 tot 45 minuten en body transformation, om je fysiek in een korte periode extreem te veranderen. We bieden dit aan via een app-systeem aan op abonne-mentsbasis, waarmee je trainingen naar keuze kunt volgen. Ook belonen we bestaande leden voor hun prestaties, in plaats van aanbiedin-gen alleen aan nieuwe mensen te gunnen. Lessen bijkopen kan ook. Overigens zijn

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement