Algemene impressie

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2018 | Lees volledige uitgave online

onze abonnementen na het eerste kwartaal maandelijks opzegbaar en werken we tevens met tienrittenkaarten. We willen vooral commitment, niet dat mensen zich verplicht voelen om hier te komen trainen. Het laatste onderdeel van ons programma betreft open gym, bestemd voor een kleine categorie mensen van wie we weten dat ze technisch vaardig genoeg zijn om zelfstandig te trainen en het hoofd erbij houden. We geven ze die vrijheid alleen wanneer we ze lang genoeg gevolgd hebben, want wij vinden dat we verantwoordelijk voor hun lichamelijke ont-wikkeling blijven.

Burnouts

Naast dit alles ontplooit Movi Corporate Gym nog een aantal andere activiteiten. Nicola: Onder het label Movi Corporate werken we trajecten uit om ondernemers en/of hun personeel te trainen; overigens fiscaal gunstig te realiseren voor beide partijen. In een gesprek met een werkgever peilen we de wensen en behoeften. Gewoon bewegen? Het ziekteverzuim terugdringen? Bestrijding en preventie van burnouts? Jazeker, ook dat laatste is mogelijk via een lichamelijke aanpak. Psychiaters weten dat al jaren en adviseren cliënten in die situatie vaak om te bewegen. Het begint met het herstellen van

de hormoonbalans, om het lichaam weer goed te laten functioneren. Dat betekent allereerst de hersenen en de organen goed voeden. Via zware krachttraining, afgewisseld met veel rust, in combinatie met mobiliteit en bijvoorbeeld yoga, zwakken we de stres-shormonen af. In de afgelopen jaren hebben we een kleine twintig mensen zo begeleid en zonder uitzondering waren ze binnen één tot vier maanden allemaal weer aan het werk, zonder dat later de klachten terugkeerden. Af en toe ontvangen we een appje met een vraag om advies, bij een kleine terugval. Het herkennen van signalen valt onder de noemer preventie. Je krijgt er wel leefregels bij, zoals letten op voeding en jezelf de tijd gunnen voor hobbys, voor ontspanning.

Voedingssupplementen

Gezien het bovenstaande betoog van de heren zou je het al voorzichtig kunnen aanvoelen: ze hebben zelf een lijn voe-dingssupplementen laten ontwikkelen, Movi Nutrition. Voor alles is een tijd en plaats, meent Van t Hoog. Nog los van de kwaliteit slikken mensen zulke producten vaak lukraak, bijvoorbeeld in een poging om snel af te vallen. Dan weet je nooit wat ze doen. Wij besloten het heft in eigen handen te nemen en zelf een assortiment te introduceren, met

producten waarvan we de inhoud en dose-ring exact kennen. Uiteraard adviseren we onze klanten daaromtrent. Het betreft vitami-nenpreparaten, maar ook visolie, goed voor het functioneren van de hersenen, om af te vallen en effectief tegen hart- en vaatziekten. Teneinde het totaalconcept te completeren Movi Performance Gym een samenwerking gestart met Musculi Fysiotherapie, de praktijk van Wesley van Brakel, ervaren als personal trainer. Hij richt zich niet alleen op symp-toombestrijding, maar vooral ook op het zoeken naar de oorzaak van klachten, geeft Nicola aan. Ter afsluiting van het verhaal laat hij de term Movi Friday vallen. Elke vrijdag organiseren we voor onze leden een gezellige avond in onze lounge, gecombi-neerd met een groepstraining, bijvoorbeeld estafetteroeien. Daarbij nodigen we ook de partners van harte uit. Zo willen we een community creëren, met allemaal mensen die we bij naam kennen en die hier oprechte persoonlijke aandacht ervaren.

www.moviperformancegym.nl

movi gym Performance | vitaliteit

rivierenland business | nummer 1 | maart 2018

BEDRIJFShuisvesting | ASB

Veiligheid en gezondheid voorop

Als je erover nadenkt, is het feitelijk logisch dat de drie disciplines zich onder één dak bevinden, maar bepaald niet vanzelfsprekend. Vanuit marktbehoefte begon ASB in 2012 met asbestsanering, in 2016 gevolgd door riooltechniek en afgelopen jaar gecompleteerd met plaagdierbeheersing. Dat betekent

one-stop-shopping voor klanten, waar ook in Nederland.

Tekst & fotografie: Aart van der Haagen

ASB: unieke combinatie asbestsanering, riooltechniek en plaagdierbeheersing

Inderdaad een unieke combinatie, zegt Coen Lagerwey, directeur van ASB, gevestigd in Veenendaal. Toen wij ons in de markt voor asbestsanering begaven, kregen we regelmatig te maken met oude riolen van asbest. Als ondernemer wil je maatwerk leveren, in ons geval het plaat-sen van nieuwe riolen in aanvulling op de sanering, dus besloten we ons daarin eveneens te specialiseren. Daarnaast zie je vaak plaagdieren bij kapotte riolen. Overal liggen verbanden tussen deze drie vakge-bieden en klanten kunnen nu voor al deze zaken bij ons terecht, waarbij wij vooral

uitblinken in het werken in omgevingen waar mensen wonen of werken. We infor-meren mensen zorgvuldig over wat er gaat gebeuren en zorgen ervoor dat ze zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervinden. Onze opdrachtgevers bevin-den zich vooral in de zakelijke markt, zoals woningcorporaties, vastgoedbeheerders, verenigingen van eigenaren, gemeen-ten, bouwbedrijven en de voedings- en farmaceutische industrie. Met name bij calamiteiten schakelen we zeer snel, om de duur van de overlast tot een minimum te beperken. ASB vertrouwt op een team

van inmiddels 45, gediplomeerde en bovendien intern opgeleide mensen, met een passie voor het vak, een nette houding en goed materieel om mee te werken. In al onze disciplines dragen wij op een verantwoorde, klantvriendelijke manier en met een goed totaaloverzicht bij aan het bewaken van de veiligheid en gezondheid in de maatschappij, besluit Lagerwey.

Meer informatie: www.asb-bv.nl

Coen Lagerwey

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement