Werkzaak Rivierenland: Duurzaam met mensen en milieu

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2018 | Lees volledige uitgave online

Beenen Industrial Automation | Automatisering

Grip op administratiekosten

met Adfir

Met variabele en transparante tarieven die afhankelijk zijn van de grootte van de administratie en meegaan met de ontwikkeling van de onderne-ming. En daarnaast vaste tarieven voor veel voorkomende werkzaamhe-den. Met onze online module op www.adfir.nl kunnen cliënten vooraf zelf berekenen wat de kosten zullen worden, aldus Willem Ravenhorst, eige-naar van Adfir. Zij weten zo precies wat zij kunnen verwachten en komen niet voor verrassingen te staan.

Full service dienstverlener

Adfir is een nieuw full service administratief en fiscaal dienstverlener voor ondernemers in het MKB, DGAs, beoefenaars van vrije beroepen en eigenaren pensioen of stamrecht B.V.s in de regios Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Ravenhorst: Zij kunnen voor hun boekhouding, financiële administratie, belastingaangiften en personeels- en pensioenzaken bij ons terecht. Geheel, gedeeltelijk of op maat. Van het opzetten en verwerken van de administratie, het opstellen van de jaarrekening (balans-, winst- en verliesrekening), kwartaal- en tussentijdse rapportages tot aangiften BTW, inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting. Maar ook wet- en regelgeving met betrekking tot belastingheffingen en eventuele bezwaar-schriftprocedures. Als ondernemers alleen een controle willen op de administratie die zij zelf in een boekhoudsysteem hebben ingebracht is dat ook mogelijk.

Ervaren, persoonlijk en open

Ravenhorst is een gedreven ondernemer, met een jarenlange ervaring in de administratieve dienstverlening voor het klein MKB bedrijf. Bij Adfir werken we met een team betrokken en deskundige medewerkers vanuit onze kantoren in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. We zijn hierdoor goed bereikbaar en garanderen de continuïteit van onze dienstverlening. Naast onze scherpe en transparante tarieven onderscheiden we ons door de persoonlijke en open relatie die we onderhouden met onze cliënten. We hechten aan een goed en duurzaam contact en we willen van toege-voegde waarde voor hen zijn. Niet alleen met parate en actuele kennis van

administratieve processen en fiscale- en sociale wetgeving. Wij denken ook graag pro actief met hen mee en adviseren hen over hun fiscale positie.

Personeelsdiensten en pensioenberekeningen

Voor ondernemers met personeel in dienst verzorgt Adfir afhankelijk van de fase en ontwikkeling van de onderneming adviserende, onder-steunende of uitvoerende diensten. Van het verwerken van de salarisad-ministratie, het opstellen van arbeidscontracten en loonstroken tot de begeleiding bij ontslagaanvragen. Ravenhorst: Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk pensioen in eigen beheer te hebben. DGAs of eigenaren B.V.s die pensioen in hun eigen onderneming hebben opgebouwd kun-nen bij ons terecht voor advies over het bevriezen, afkopen, omzetten of afstorten hiervan.

SOEPELE OVERSTAPSERVICE

Ravenhorst: We merken dat veel ondernemers het moeilijk vinden om over te stappen naar een ander administratie- of accountants-kantoor. Ook al zijn ze ontevreden over hun huidige contact. Toch kan het goed zijn eens verder te kijken, tarieven te vergelijken en in gesprek te gaan met een andere partij om te kijken wat deze kan bieden en/of over te stappen. Een overstap hoeft niet lastig te zijn en kan geruisloos gaan. Adfir biedt hiervoor een soepele overstap-service. Nadat de ondernemer zelf eerst de huidige overeenkomst heeft opgezegd, nemen wij contact op met dit kantoor en zorgen ervoor dat het dossier op een goede en betrouwbare manier aan ons wordt overgedragen. De ondernemer hoeft hiervoor niets te doen, wij regelen dit.

KOSTELOOS INTAKEGESPREK

Meer informatie? Ga naar www.adfir.nl, vraag een offerte aan

via info@adfir.nl, of maak een afspraak via 030 227 06 81 (kantoor Utrecht), 033 202 27 65 (kantoor Amersfoort) of 020 244 03 25

(kantoor Amsterdam) voor een kosteloos intakegesprek.

Administratie- en accountantskosten vormen voor onder-nemers in het midden- en kleinbedrijf ieder jaar vaak een forse kostenpost. Ook de transparantie van de bestede uren laat nogal eens te wensen over. Adfir, administratief & fiscaal dienstverleners vindt dat dit anders kan.

Willem Ravenhorst, eigenaar van Adfir,

administratief en fiscaal dienstverleners

Foto: PhotograVics, Vicky Keulen

Adfir Administratief en fiscaal dienstverleners | bedrijfsprofiel

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement