Column: Van kennis naar kassa

Magazines | Utrecht Business Nr4 2023 | Lees volledige uitgave online

Het Utrechtse bedrijfsleven timmert goed aan de weg. We zijn sinds dit jaar de meest competitieve regio van Europa. Hebben het snelst groeiende Science Park van Nederland. Doen twee keer zoveel octrooiaanvragen op gebied van farmacie, biotechnologie en voedingsmiddelen als elders in Nederland. Én hebben nationaal het op één na beste startupklimaat.
 
Waarom niet het beste, vraagt u zich wellicht af? Nou, waar we nog in kunnen verbeteren is valorisatie: van kennis naar kassa. Naar schatting ontstaan er jaarlijks in de regio Utrecht 300 nieuwe startups en worden er ongeveer 300 patenten en octrooien ontwikkeld. Daarvoor is een combinatie van ondernemersgeest, passie, tijd en financiële middelen nodig. En daar gaat het een beetje mis…
 
Niet dat er in Utrecht niet voldoende mensen zijn met voldoende passie en ondernemersgeest: dat zit wel snor. Het zijn juist de elementen geld, tijd en ruimte die doorslaggevend kunnen zijn om van Utrecht het beste startupklimaat van Nederland te maken.
 
De uitdaging ligt met name in ruimte en tijd. De fysieke ruimte is natuurlijk een uitdaging voor alle ondernemers in onze regio, maar voor snelle groeiers geldt dat des te meer. Die zijn veelal elk jaar op zoek naar nieuwe bedrijfshuisvesting om de groei te kunnen accommoderen. En zonder ruimte, geen groei. Daarom roepen we overheden, kennisinstellingen en bedrijven op, intensief samen te werken om deze ruimte te creëren.
 
Temeer omdat innovatie steeds vaker niet van binnenuit grote ondernemingen komt maar van jonge startups en innovatieve mkb’ers. Grote ondernemingen kopen liever innovatieve bedrijven als ze wat verder zijn, want de startfase van een nieuw idee vinden ze maar risicovol.
Het gevolg: (over)organisatie…
Om van een nieuw idee een business te maken, mogen één of meerdere medewerkers zich een weg wurmen langs de innovatiecommissie (of iets van soortgelijke verwoording) die na maandenlang beraadslagen een oordeel velt over het businessplan van de enthousiastelingen.
 
Bij groen licht worden tijd en middelen via een strak omlijnd plan met reguliere verantwoordingsmomenten beschikbaar gesteld. Hoewel daarmee aan de factoren tijd en financiële middelen is voldaan, zal het u niet verbazen dat een dergelijk proces – of zelfs het vooruitzicht daarop – de doodsteek is voor ieder sprankje ondernemersgeest en passie.
 
Hoe gaat dit in uw organisatie? Welke tijd en ruimte hebben uw medewerkers om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan? En bent u bereid de stap te zetten van ‘organiseren naar loslaten’? Wij zouden dat de regio Utrecht wat meer gunnen: meer innovatieve startups en een hogere conversie van octrooien en patenten naar winstgevende business.
 
Zo kunnen we als regio nog competitiever en aantrekkelijker worden. En de kassa flink laten rinkelen.
 
Arjan van den Born, directeur Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
Michiel Dijkman, directeur Economic Board Utrecht

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement