Bruggen bouwen op Tech Day provincie Utrecht

Magazines | Utrecht Business Nr4 2023 | Lees volledige uitgave online

Techniek en IT spelen een sleutelrol bij de actuele transities. Daarbij draait het niet alleen om innovaties maar ook om de beschikbaarheid van voldoende vakbekwame medewerkers. Daar wringt het al jaren; de vraag naar personeel is onverminderd hoog. Om de huidige tekorten het hoofd te bieden en ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende technisch en IT-talent is samenwerking een vereiste. Daarom gingen tijdens de Tech Day op 26 oktober belangrijke stakeholders met elkaar in gesprek.
 
Het welkomstwoord tijdens de Tech Day werd uitgesproken door Jeroen Roverts. Hij is Sales Director Nederland van IWG, het bedrijf achter Spaces House Modernes waar het evenement plaatsvond. Edwin Koster (directeur Economie gemeente Utrecht) gaf de aftrap voor het inhoudelijke programma.
Een van de sprekers was Marjolijn Zwetsloot. “De inhoudelijke focus op zowel techniek als IT tijdens de Tech Day is logisch,” aldus de directeur van de U-TECH community. “Het zijn twee domeinen die elkaar versterken. In vrijwel alle technische disciplines is IT immers een cruciale component.”
 
Twintig projecten
De U-TECH community bevordert scholing, versterkt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en promoot het werken in de IT-sector. “Als neutrale spin in het web dragen wij ertoe bij dat de regio meer IT’ers aantrekt, opleidt en behoudt. Dat doen we samen met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Inmiddels zijn twintig projecten aangehaakt; soms bestaande initiatieven, andere zijn door U-TECH geïnitieerd. Het brede aanbod zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven ons weten te vinden.”
Op het snijvlak van IT en talent opereert de U-TECH community per 1 januari 2024 vanuit een nieuwe locatie: Dotslash aan de Europalaan. “Bijna alle start- en scale-ups in deze hub hebben een link met IT en tech. Hun dynamiek maakt Dotslash tot een ideale plek voor onze activiteiten.”
 
GELUK
Op de TechnoHUB in Woerden komen leren, werken en innoveren samen. De opleidingslocatie introduceerde tijdens de Tech Day een nieuw initiatief: het Gezonde en duurzame Leefomgeving Utrecht Konsortium, kortweg GELUK. Deze samenwerking van ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en TechnoHUB werkt aan versterking van het ecosysteem en koppelt studenten en bedrijven vanuit innovatieve thema’s. De gebundelde kennis leidt tot aanbod voor een leven lang ontwikkelen.
Ook U-TECH is betrokken bij GELUK, als onderdeel van de tweede ring rond de initiatiefnemers. “Het is een multidisciplinaire samenwerking die complexe vraagstukken raakt waarbij ook maatschappelijke elementen een rol spelen,” zegt Zwetsloot. “Zo’n consortium is dan een waardevol vehikel waarmee partijen het gemeenschappelijke doel formaliseren.”
 
Nieuwe en bekende gezichten
Onder het publiek tijdens de Tech Day trof Zwetsloot zowel nieuwe als bekende gezichten. “Ook partijen die ons al goed kennen, werden toch getriggerd door de informatie. Het benadrukt hoe belangrijk de verbinding blijft tussen partijen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Ook al kennen ze elkaar, ieders perspectief en focus zijn anders. Daarom moeten we bruggen blijven bouwen zodat al deze stakeholders weten wat de ander drijft, waaraan behoefte is en hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen. De Tech Day is zo’n brug. Daarom krijgt het initiatief wat mij betreft zeker een vervolg.”
 

VOLGEND JAAR WEER
“Het was mooi om in de ‘heart of health’ aandacht te hebben voor alle technische en IT-bedrijven in onze provincie,” zegt Jan Martijn Broekhof, voorzitter VNO-NCW Provincie Utrecht en dagvoorzitter tijdens de Tech Day. “Zo! Utrecht Business en VNO-NCW Provincie Utrecht brachten vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar. Niet alleen om te vieren dat we op technisch vlak mooie dingen doen. Ook om met elkaar te praten over het tekort aan talent en de uitdaging om getalenteerde mensen voor onze provincie te behouden.”
 
Terugkijkend op de middag constateert Broekhof dat een flink aantal contacten zijn gelegd en nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan. “Uiteindelijk moeten we niet op onze eigen eilandjes blijven zitten en met onze stokpaardjes schermen. Alleen samen kunnen we de problematiek oplossen. Dit smaakt naar meer, dus volgend jaar organiseren we deze dag weer.”

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement