Same Coaching

Magazines | Utrecht Business Nr4 2023 | Lees volledige uitgave online

SAME COACHING

Wat je kunt leren tijdens een afscheidsreceptie

Onlangs was ik op een afscheidsreceptie van een relatie waar ik al meer dan dertig jaar klant ben. Ik ken deze dame als zeer betrokken, oplossingsgericht en vooral ook loyaal. En omdat we zolang hebben samengewerkt ken ik ook een flink stuk van haar persoonlijk leven. Wanneer we met elkaar belden, ging het zakelijke vaak simpel over in het persoonlijke. Kortom: iemand waar je fijn en graag mee samenwerkt.

Tijdens haar afscheidsreceptie nam de ad-junct-directeur het woord, hij roemde haar om haar inzet en betrokkenheid. En terloops maak-te hij een kleine opmerking dat ze ook wel heel erg koppig kon zijn. Maar veel woorden maakte hij daar niet aan vuil, het was meer als grapje bedoeld. Hij was vooral positief en wenste haar oprecht een fijne pensioentijd.

Toen de betrokken pensionado zelf aan het woord kwam vertelde ze over haar carri?re. De groei van het bedrijf had haar veel gebracht. Wel was ze kritisch over de afgelopen vijf jaar. Haar was nooit gevraagd wat ze vond van het nieuwe klantsysteem en het feit dat ze 'alles moest regis-treren'. Ze benoemde dat als ballast, voor haar telde met name de klant en als die tevreden was, dan was zij dat ook. Daar haalde ze vooral haar voldoening uit. De laatste jaren hadden haar veel energie gekost en ze was daarom blij om nu een andere fase in te gaan. Allemaal heel eerlijk verwoord dus.

Na de speeches was het tijd voor de champagne en voor mij was het tijd voor een bezoekje aan het toilet.. Op het toilet waren ook twee colle-ga's die zich alleen waanden. De eerste riep dat hij blij was dat deze collega afscheid nam. Hij was klaar met haar eigengereide werkwijze De andere collega bevestigde dat en terwijl ik even wat langer op het toilet bleef hoorde ik de twee-de zeggen dat hij blij was dat vanaf maandag het gedoe in het team afgelopen zou zijn. Zo leerde ik een andere kant kennen van iemand die mij altijd hielp, die mee wilde denken en in mijn ogen betrouwbaar was.

Na een bitterbal en een glaasje fris (ik moest nog een eindje rijden) nam ik afscheid. Onderweg naar huis liet de receptie en hetgeen ik hoorde, mij niet los. Wat was hier nu aan de hand? Blijkbaar waren er twee werelden, de interne en de externe. Voor de klant was niets te gek en was er sprake van een charmante persoonlijkheid. Intern was zij dus iemand die niet paste binnen het team en koppig en eigengereid tot aan haar pensioen haar eigen werkwijze bleef volgen.

Wat had hier kunnen helpen? Allereerst, iets wat altijd helpt, aandacht voor de betrokken mede-werker(s). Aandacht van een leidinggevende die

nu de loftrompet stak, maar eigenlijk vooral blij was omdat het einde van haar carri?re redelijk schadevrij gehaald was. Een simpele vraag, van-uit verwondering en zonder oordeel. Waarom zij de werkwijze en het nut en de noodzaak van het nieuwe klantsysteem niet begreep.

Wat ook helpt is een team waarin mensen zich raakbaar mogen opstellen en waar ruimte is om ongenoegen te delen, om zo samen tot gedragen oplossingen te komen. En hoe zit het bovenal met de cultuur van de organisatie? Wat gebeurt er met signalen uit de organisatie en wat is daar in een groter geheel van te leren? Is er voldoen-de aandacht voor de wijze waarop leidingge-venden met medewerkers omgaan? Is er ruimte voor talentontwikkeling van medewerkers? Mogen er fouten gemaakt worden? Hoe stimu-leer je de juiste communicatie binnen teams?

Je wilt openheid binnen je organisatie en geen toiletpraat zoals in dit voorbeeld. Heb je als

eindverantwoordelijke zo nu en dan ook een afscheidsreceptie of bijvoorbeeld een jubileum? Kijk dan eens goed om je heen en luister naar wat er tussen de regels gezegd wordt of bezoek even het toilet. Wat valt je op en welke signalen geven je de kriebels?

Wil je hierover sparren dan doen wij dat graag. Samen bespreken we deze signalen en zetten deze in het grotere perspectief van jouw be-drijfsvoering. Vervolgens onderzoeken we welke instrumenten je op het gebied van leiderschap en medewerker ontwikkeling kunt inzetten

Wil je meer weten over onze werkwijze? Bel dan met Debora Holtrop (06-3104 1855) of Ron de Ligt (06-1175 6832) of mail naar info@same-coaching.nl en maak een afspraak om eens vrijblijvend samen de mogelijkheden te verkennen.

www.same-coaching.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement