VNO-NCW positief over besluiten infrastructuur

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2014 | Lees volledige uitgave online

VNO-NCW in Utrecht en Eemland positief over besluiten infrastructuur

‘Positieve ontwikkelingen,’ aldus Edwin Besseling, bestuurder van VNO-NCW Midden met de portefeuille Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur. ‘Het is goed om te zien dat volop wordt gewerkt aan de optimalisering van de draaischijf van Nederland. Zo plukken we in de regio ook de vruchten van de verbreding van de A28. En op het traject A12 Utrecht-Ede kunnen we inmiddels eveneens doorrijden.’

Andere grote projecten die in de regio op de rol staan, zijn de Ring Utrecht (realisatie 2016-2023) en het knooppunt Hoevelaken (realisatie 2019-2022). Projecten die noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid van de regio te kunnen blijven garanderen.

Meer wensen

Hoewel de vooruitzichten positief zijn voor de bereikbaarheid van de regio en doorstroming van het verkeer blijft Besseling mogelijkheden zien voor verbetering. ‘Knooppunt Hoevelaken nu inclusief afslag Hoevelaken alstublieft’ is een bekend signaal van VNO-NCW Eemland. Maar er zijn meer wensen. ‘De aansluiting A1/A30 levert echt gevaarlijke situaties op, zeker wanneer de spitsstrook open is. Door de slechte doorstroom van het verkeer rondom deze aansluiting zien we de filelengte op de A1 en A30 toenemen. Wat werkgevers betreft, moet de aansluiting snel worden geoptimaliseerd. Zeker omdat we door de werkzaamheden aan knooppunt Hoevelaken hier nog eens extra verkeersdruk verwachten.’

Robuuste oplossing

VNO-NCW Midden maakt zich daarom al geruime tijd, samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO, sterk om deze aansluiting te verbeteren en is dan ook verheugd dat Provinciale Staten van Gelderland de urgentie onderkennen. Op de vraag wat het wensenpakket compleet maakt, antwoordt Besseling: ‘Een echte robuuste oplossing voor de Noordelijke Randweg Utrecht én zorgen voor een betere verkeersafwikkeling van de A2 bij de Leidsche Rijntunnel. Dan kan wat mij betreft pas echt de vlag uit.’

Tot die tijd zullen VNO-NCW Utrecht en VNO-NCW Eemland zich in samenwerking met TLN en EVO blijven inzetten voor een optimale bereikbaarheid van de regio. n

VNO-NCW Utrecht en VNO-NCW Eemland zijn blij met de recente ontwikkelingen rondom infrastructurele projecten in Utrecht en Eemland. Afgelopen najaar heeft minister Schultz twee tracébesluiten ondertekend (voor A1 Bunschoten-Hoevelaken en A27/A1 Utrecht Noord via Knooppunt Eemnes) die moeten zorgen voor betere doorstroming van het verkeer in de regio’s. En in november werd bekend dat de minister onder voorwaarden bereid is eerder 165 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht. Dit betekent dat de weg tussen 2020 en 2022 kan worden gerealiseerd.

Edwin Besseling: ‘Goed om te zien dat

volop wordt gewerkt aan de optimalisering van de draaischijf van Nederland.’

VNO-NCW NIEUWS

Alwin Roest, regiomanager VNO-NCW Midden

roest@vno-ncwmidden.nl

T 055-5222606

Foto beeldbank.rws.nl,

Rijkswaterstaat/Joop van Houdt

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement