Cameratoezicht collectief aanbesteed

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2014 | Lees volledige uitgave online

Collectieve aanbesteding cameratoezicht acht Utrechtse terreinen

Veiligheid samen vergroten

TEKST Hans Hajée

Om bedrijventerreinen veiliger te maken, is camerabeveiliging een belangrijk hulpmiddel. Acht Utrechtse gebieden besteden deze voorziening gezamenlijk uit. ‘Dit moet leiden tot een aanzienlijke besparing. Ook kunnen nieuwe technieken helpen om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren.’ In de tweede helft van 2015 moet de nieuwe collectieve camerabeveiliging operationeel zijn.

Jean Huijten is facilitair manager bij Terberg Leasing, gevestigd op Kanaleneiland. Hij is al jarenlang betrokken bij veiligheidsinitiatieven in dit gebied. Samen met Simon Fortuyn (Nieuw Overvecht) en Frank van Essen (Lage Weide) trekt hij namens de acht terreinen het project rond de aanbesteding. ‘Al twintig jaar worden aan de westflank van Utrecht vormen van beveiliging gemeenschappelijk geregeld,’ vertelt Huijten. ‘Het gezamenlijke cameratoezicht is ooit opgestart door een aantal grotere bedrijventerreinen. Sinds drie jaar wordt deze voorziening gefinancierd via het Ondernemersfonds Utrecht. Hierdoor is een eind gemaakt aan de free riders; bedrijven die niet meebetalen maar wel profiteren van de collectieve inspanningen.’

De camerabeelden worden nu uitgekeken via het Dienstencentrum van de gemeente Utrecht. ‘De concessie die de gemeente hiervoor verleent, loopt aan het eind van het jaar af. Daarom is het nu een goed moment om de collectieve camerabeveiliging te heroverwegen. Voor de komende tijd is in goed overleg met de gemeente de uitkijk van de camera’s veiliggesteld.’

Kwaliteitsslag

Voor de nieuwe gemeenschappelijke camerabeveiliging sloeg een aantal gebieden de handen ineen: Cartesiusweg, Oudenrijn, Lage Weide, Nieuw Overvecht, Meubelboulevard, Kanaleneiland, Rijnsweerd en Papendorp. Huijten: ‘Wij denken dat het goedkoper kan, terwijl tegelijkertijd een kwaliteitsslag mogelijk is. Nu worden camera’s in principe 24 uur per dag uitgekeken. Overdag heeft continu uitkijken minder effect omdat veel activiteiten op de terreinen plaatsvinden. Daarom zal in de toekomst overdag minder live worden uitgekeken. De 24/7-beelden zullen wel worden bewaard volgens de geldende regels.’ In de avonduren is het eenvoudiger om mensen met verkeerde bedoelingen te onderscheiden. ‘Dus het is veel effectiever om vooral daarop te focussen. Ook zijn er technieken om camera’s gerichter in te zetten. Bijvoorbeeld alleen als er beweging is of bij een alarmmelding. Particuliere meldkamers hebben veel kennis en ervaring op dit gebied.’

Overleg met gemeente

De acht Utrechtse terreinen gaven eind november aan Grontmij opdracht om de aanbesteding te begeleiden. ‘Deze organisatie beschikt over veel relevante knowhow. Er is een uitgebreid programma van eisen opgesteld. Per gebied worden de beste cameralocaties in kaart gebracht. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de historische criminaliteitscijfers. Plaatsing van camera’s geschiedt in nauw overleg met de gemeente. Je kunt immers niet maar zo overal een camera neerhangen.’

Waar mogelijk zullen bestaande camera’s worden overgenomen. ‘Maar het merendeel ervan is aan het eind van de levenscyclus en zal worden vervangen. Ook dat maakt het nu tot een logisch moment om de collectieve camerabeveiliging opnieuw te bezien. Of en in welke vorm de acht deelnemende terreinen daarnaast ook fysieke surveillance inzetten, bepalen de individuele gebieden zelf.’

Zorgvuldig

Wanneer moet de nieuwe gezamenlijke opzet operationeel zijn? ‘De inventarisatie van de optimale cameralocaties per bedrijventerrein moet zorgvuldig gebeuren en kost dus tijd. Ook gaat het om een Europese aanbesteding. We hebben dus te maken met officiële procedures en de daarbij geldende termijnen. In de tweede helft van 2015 zal het cameratoezicht nieuwe stijl worden gerealiseerd.’ n

CASE

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement