Veiligheid speerpunt op bedrijventerreinen

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2014 | Lees volledige uitgave online

Grontmij heeft veel ervaring met collectieve beveiliging

Veiligheid speerpunt

op bedrijventerreinen

Voor het borgen van veiligheid op bedrijventerreinen wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht, mobiele surveillance of een combinatie ervan. ‘In Papendorp is sprake van cameratoezicht met alarmopvolging, op De Wetering/Haarrijn wordt de veiligheid bewaakt via collectieve surveillance. Met beide instrumenten heeft Grontmij ruime ervaring. We kennen mogelijke knelpunten en weten waar extra aandacht nodig is.’ Inbraken komen zowel in Papendorp als op De Wetering/Haarrijn slechts beperkt voor. ‘Onderbouwd door cijfers onderscheiden de gebieden zich hiermee van andere bedrijventerreinen in de stad.’

Preventie

In een optimale situatie is volgens Pfeiffer sprake van zowel cameratoezicht als fysieke surveillance. ‘Camera’s zijn altijd aanwezig en kunnen 24 uur per dag registreren, maar hebben een beperkt bereik en kunnen geen situaties inschatten. Kenmerk van mobiele surveillance is dat een beveiliger direct kan reageren, al dan niet aangestuurd vanuit een camera-toezichtcentrale. Hij kan een verdachte situatie ter plaatse beoordelen. Verder valt een rondrijdende surveillanceauto goed op. Hierdoor neemt het gevoel van veiligheid bij bedrijven en medewerkers aanzienlijk toe. Ook gaat er een preventieve werking van uit.’

Veiligheidsbeleving vergroot

In de avond- en nachtelijke uren en in de weekenden rijdt een auto van de collectieve beveiliger over De Wetering/Haarrijn. ‘Bij een alarmmelding is de beveiliger veelal binnen een aantal minuten ter plaatse. In zo’n geval is een tweede auto als back-up aanwezig zodat de surveillance gewoon doorgaat.’ De fysieke surveillance wordt ook ingezet voor de veiligheid van individuele werknemers. ‘Mensen kunnen bellen als zij zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als iemand in het donker een stuk naar de auto moet lopen of per fiets het gebied verlaat. De op het bedrijventerrein aanwezige beveiliger houdt dan een oogje in het zeil. Deze mogelijkheid vergroot de veiligheidsbeleving aanzienlijk.’

Maatwerk

De prestaties in de regio hebben ertoe geleid dat Grontmij Park-management gevraagd is om de Europese aanbesteding te begeleiden

voor collectief cameratoezicht op acht Utrechtse bedrijventerreinen. Pfeiffer is algeheel procesmanager bij dit traject. ‘Daarbij is sprake van maatwerk per gebied. Telkens wordt zowel de huidige als de gewenste situatie voor wat betreft cameraplaatsing in kaart gebracht. Dat gebeurt in nauw overleg met gemeente en vertegenwoordigers van de bedrijven-terreinen. De plannen per gebied worden geïntegreerd in één collectieve aanbesteding. Zorgvuldigheid en transparantie staan daarbij voorop. Zo houden we een ruime termijn aan voor de inhoudelijke interactie met de inschrijvende partijen.’

Beter toezicht, lagere kosten

Het collectieve cameratoezicht is naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel. Pfeiffer is zeer content met de aanbestedingsopdracht. ‘Het collectieve cameratoezicht verliep in het verleden niet altijd naar wens. Harde doelstelling is om nu een situatie te creëren waarbij ondernemers maximaal waar voor hun geld krijgen. Concreet: een in alle opzichten beter cameratoezicht tegen lagere kosten, vergeleken met de huidige investering en het niveau van dienstverlening.’

Desgewenst kan Grontmij na de aanbesteding een rol spelen als het gaat om monitoring en kwaliteitsbewaking. ‘Ook hierbij zijn uiteraard schaalvoordelen mogelijk. Onze ervaring met het vergroten van veiligheid kan ook los van het bredere kader van parkmanagement voor veel bedrijventerreinen van waarde zijn.’ n

Veiligheid is een van de belangrijkste thema’s voor bewoners van bedrijven- en kantorenparken. ‘Als het gaat om issues die collectief geregeld worden, heeft beveiliging veelal de hoogste prioriteit,’ weet René Pfeiffer. Hij is manager Grontmij Parkmanagement Nederland en al meer dan acht jaar verantwoordelijk voor Businesspark Papendorp en Bedrijvenpark De Wetering/Haarrijn.

BEDRIJFSPROFIEL

Voor meer informatie:

Grontmij Parkmanagement Nederland

T 030 241 22 23 - info@grontmijparkmanagement.nl

www.grontmij.nl

René Pfeiffer: ‘Zorgvuldigheid en transparantie staan voorop bij de aanbesteding van collectief cameratoezicht.’

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement