VNO-NCW bereikt veel voor Utrechtse ondernemers

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2015

Met ruim 1.800 leden en de sterke alliantie met VNO-NCW in Den Haag is VNO-NCW Midden een invloedrijke organisatie waar politiek, openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties niet omheen kunnen. Door rechtstreekse lidmaatschappen en betrokkenheid van ondernemers in de regio kunnen wij ons sterk maken voor de belangen van het bedrijfsleven. Dat is niet alleen van betekenis voor ondernemers, maar voor de hele regio.

Veel bereikt voor

Utrechtse ondernemers

VNO-NCW Utrecht is een van de regio’s van VNO-NCW Midden en werkt nauw samen met VNO-NCW Eemland en andere omliggende regio’s. De mening van leden – kleine en grote ondernemers en eindverantwoordelijke managers uit vele branches – telt. Inbreng in de lobby en uitwisseling van informatie en ervaringen staan centraal tijdens bijeenkomsten die de vereniging met grote regelmaat organiseert. De wortels van menig innovatief concept liggen in dit soort netwerkbijeenkomsten.

Resultaten

Voorbeelden van lobbyresultaten laten zien dat we veel bereikt hebben voor een gezond ondernemersklimaat. Zo is de invoering van de quotumwet voorlopig uitgesteld. En onder druk van VNO-NCW zag de minister in juni 2014 af van de geplande verhoging op leidingwaterbelasting. VNO-NCW Utrecht is medeondertekenaar van het Convenant Utrechtse Werktafel. We zien dat onze wensen en eisen zijn overgenomen bij de inrichting en uitvoering van werkbedrijven: goede werkgeversdienstverlening, eenduidig en regionaal instrumentarium, één loket, kaartenbak met aanbod werkzoekenden op orde. We lobbyen voor minder regels, ondernemersvriendelijk aanbesteden en ruimere financieringsmogelijkheden. VNO-NCW Utrecht is een van de initiatiefnemers van het Mobiliteitsnetwerk Utrecht en ondersteunt het netwerk in de stuurgroep. In 2014 hebben we een subsidie ontvangen waardoor wij nog gemakkelijker werkgevers met elkaar in contact kunnen brengen om zich in te zetten voor het belang van duurzame inzetbaarheid.

Verduurzamen

Ook in 2015 staan er mooie en praktische bijeenkomsten op de kalender, waarbij van werk-naar-werk-begeleiding en arbeidsmobiliteit centraal staan. En tot slot: in samenwerking met de Economic Board Utrecht hebben we de in het kader van het programma ‘Groen’ partijen bij elkaar gebracht om de regelingen die beschikbaar zijn voor het verduurzamen van het bestaande bedrijfs onroerend goed beter inzichtelijk te maken en eenduidig te communiceren. n

AGENDA

19 mei

De Participatie Tour, hét werkgeversevent van Utrecht-Midden

26 mei

HR-kring VNO-NCW Midden: bijeenkomst over actueel onderwerp

3 juni

VNO-NCW Midden: Excursie World Expo, Milaan

25 juni

VNO-NCW Utrecht: Zomeractiviteit, samen met VNO-NCW Eemland, VNO-NCW Valleiregio en Jong Management en in samenwerking met Platform Defensie-Bedrijfsleven

VNO-NCW NIEUWS

Contact en informatie

Alwin Roest, regiomanager

VNO-NCW Utrecht

T 055 – 5222606

E roest@vno-ncwmidden.nl

I www.vno-ncwmidden.nl/utrecht

25 JAAR KÄRCHER CENTER DE VRIES

Kärcher Center de Vries ging op 1 juni 1990 officieel van start als specialist in Kärcher-reinigingsapparatuur. Binnenkort staat dus de 25e verjaardag van het familiebedrijf op de agenda. Tom Vianen, commercieel verantwoordelijk, runt sinds 2006 het zeskoppige familiebedrijf samen met zwager Willem Nieuwhoff, verantwoordelijk voor service. ‘Mensen kiezen bij ons voor een gerenommeerd merk,’ aldus Vianen. ‘Verkopen, repareren en onderhouden, we hebben alles in eigen hand. Dat is meteen ook onze kracht.’ Kärcher Center de Vries focust op reinigingstoestellen voor professioneel gebruik. Daar hoort ook de ontwikkeling van projecten op maat en de installatie ter plaatse bij. ‘Als we weten waar de stroom en het water binnenkomen, kunnen we aan de slag,’ zegt Vianen. Op de vraag waar Kärcher Center de Vries over tien jaar zal staan, meldt hij: ‘Ik heb geen glazen bol. Wat ik wel weet, is dat hard werken altijd loont.’

REGIO UTRECHT PRESENTEERT ZICH OP PROVADA

Voor de tweede keer presenteren tien Utrechtse regiogemeenten zich gezamenlijk op de Provada. Hun motto tijdens de toonaangevende vastgoedbeurs: ontdek de kracht van de regio Utrecht. Provada-bezoekers kunnen van 2 t/m 4 juni ontdekken wat Utrecht tot een economisch aantrekkelijke regio maakt. Zoals de centrale ligging, de aanwezigheid van gerenommeerde kennisinstellingen, een bloeiende creatieve sector en prima bedrijfs- en woonlocaties. Die kwaliteiten van de regio gaan over de gemeentegrenzen heen. Daarom bundelen de zogenoemde U-10 gemeenten hun krachten en staan ze in regionaal verband op de Provada. De gemeente Nieuwegein is een van de U10-deelnemers en brengt vooral bedrijvenpark Het Klooster en de transformaties van kantoren onder de aandacht.

EERSTE LUSTRUM STIDAD

De Stichting Ideële Advisering (Stidad) bestaat vijf jaar. Stidad is opgericht in 2010 met als doel, het aanbieden van professionele advisering aan maatschappelijke en ideële organisaties op de vakgebieden bedrijfskunde en personeel & organisatie. Later is dat uitgebreid met financiën & fondswerving en marketing & communicatie. Het eerste lustrum van Stidad werd gevierd met een bijeenkomst in Theater aan de Slinger in de vestigingsplaats Houten. Peter Heshof (zie ook pagina 18) gaf een seminar. Volgens de trendvertaler wordt de tijdgeest socialer en staat deze open voor not for profit-organisaties en voor organisaties met een ideaal. Meer informatie op www.stidad.nl.Algemene voorwaarden | privacy statement