Wonen in plaats van werken

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Andere bestemming voor Nieuwegeinse kantoren

Wonen in plaats van werken

Nieuwegein krijgt veel waardering voor haar beleid om voormalige kantoren en kantoorlocaties om te zetten naar woningen. ‘De stad stond met stip bovenaan de ranglijst van plaatsen met leegstand,’ aldus wethouder Johan Gadella. ‘De nood was hoog en daarom is al jaren geleden serieus werk gemaakt van herbestemming.’ Met succes. Wat is het geheim van Nieuwegein?

TEKST HANS HAJÉE

Veel Nieuwegeinse kantoren dateren uit de jaren 80. ‘Die lenen zich in bouwkundig opzicht vaak goed voor een bestemmingswijziging,’ stelt Gadella. ‘Ander cruciaal aspect is de locatie van het gebouw. Een leegstaand object in een kantorengebied langs de snelweg is niet geschikt, een pand aan de rand van het centrum of vlakbij een ov-voorziening biedt veel meer perspectief.’

Maar de uiteindelijke sleutel is in handen van de eigenaar. ‘Jarenlange leegstand kost geld, herontwikkeling ook,’ zegt Michael van Iperen, hoofd afdeling Ruimtelijk Domein van de gemeente. ‘Maar als deze investering op redelijke termijn terugverdiend wordt, kan de uiteindelijke rekensom positief zijn.’

Ondernemerszin

Een gemeente kan herbestemming niet afdwingen, wel maximaal faciliteren. En dat is wat Nieuwegein al jarenlang doet. ‘Kaders en randvoorwaarden bij herontwikkeling zijn vooraf duidelijk, met voldoende ruimte voor eigen invulling en flexibiliteit. Ook hebben we een aantal experts op het gebied van herbestemming in huis die elke case met ondernemerszin oppakken. Een vastgoedeigenaar weet hierdoor snel waar hij aan toe is.’

Complicerende factor kan zijn dat panden soms gedeeltelijk leegstaan. ‘Dat staat een functiewijziging in de weg. Wat kan helpen, is een “herverkaveling” van huurders en objecten. Zo wordt een gebouw vrijgemaakt voor een nieuwe bestemming.’ Desgewenst speelt de gemeente bij zo’n proces een bemiddelende rol. ‘Wij kennen de lokale kantorenmarkt immers als geen ander.’

Wapenfeiten

Succes trekt succes aan. De eerste woningen in voormalige Nieuwegeinse kantoren werden in korte tijd verkocht. ‘Een belangrijk signaal naar de markt; rendabel herontwikkelen kan in Nieuwegein,’ aldus Gadella. ‘Dat leidde tot meer aanvragen en nieuwe transformaties.’

Recent wapenfeit is de nieuwbouw van een appartementencomplex met 42 woningen op de plek van het voormalige Rabokantoor aan de Nedereindseweg. In april kregen de bewoners de sleutel. Diezelfde maand startte ook de verkoop voor een volgende transformatie. Dertien kantoorvilla’s aan de Villawal worden omgebouwd tot 87 woningen met parkeerplaatsen in de kelder, balkons en een gemeenschappelijke binnentuin. Op de Bakenmonde in Lekboulevard zijn 106 huurappartementen in aanbouw van corporatie Jutphaas Wonen.

Starters en senioren

Inmiddels zijn op kantoorlocaties in Nieuwegein 309 woningen opgeleverd en zijn er nog 125 in aanbouw. Wethouder Gadella waarschuwt wel voor een te nadrukkelijke focus op één doelgroep. ‘Aanvankelijk ging het vooral om kleine startersappartementen. Daar bleek grote behoefte aan. Op enig moment zal deze groep kopers echter “opdrogen”. Daarom is het verstandig bij nieuwe herontwikkelingsprojecten ook andere doelgroepen aan te boren. Denk bijvoorbeeld aan senioren die kleiner willen wonen vlakbij stedelijke voorzieningen.’ n

trends

STARTUPS STIMULANS VOOR ECONOMIE

UtrechtInc is de incubator van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht en ondersteunt onderzoekers, alumni en ondernemers bij het succesvol opzetten van hun bedrijf. In totaal gaf UtrechtInc al support aan 124 startups. Vorig jaar waren die bedrijven samen goed voor € 52 miljoen aan investeringen uit de markt en 630 banen. ‘Mooie cijfers, maar daar draait het niet alleen om,’ zegt directeur Roel Raatgever van de Utrechtse incubator. ‘Ambitieus ondernemerschap is essentieel om kennis en ideeën om te vormen tot innovaties die bijdragen aan een gezonde samenleving.’ UtrechtInc richt zich sinds kort specifiek op startups met een focus op gezondheid, duurzaamheid en educatie.

UtrechtInc bestaat sinds 2009 en telt op dit moment 32 startups in huis en 54 succesvol uitgevlogen bedrijven. In 2014 werden graduates Distimo, AQTIS Medical, RailData en Looptijden.nl overgenomen en ging ArGEN-X naar de beurs. Samen hadden deze vijf bedrijven toen een marktwaarde van

€ 260 miljoen.

Naast coaching, kantoorruimte en training kunnen startups ook bij UtrechtInc terecht voor groeikapitaal. Het Rabo Pre-seed Fund bood aan 72 startups financiering van in totaal € 2,5 miljoen.

SPECIALISTEN BUNDELEN KRACHTEN

Biltstede Makelaars, specialist in aan- en verkoop van landgoederen en historische gebouwen is een samenwerking aangegaan met Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters. Beide bedrijven maken gebruik van elkaars expertise. Het kantoor van Biltstede is verhuisd naar Driebruggen, één van de kantoorlocaties van Lanschot Nannenga Naus.

Volgens rentmeester Jurjen Nannenga vullen beide bedrijven elkaar goed aan bij aan- en verkoop, herbestemming en beheer van landelijk vastgoed. ‘Opdrachtgevers verwachten dat ook steeds meer. Een rentmeester moet verstand hebben van de markt en een makelaar moet oog hebben voor het beheer en de verdiencapaciteit van waardevol vastgoed. Een intensieve samenwerking was voor ons een logische stap. We spreken elkaars taal, dat is in het verleden al gebleken.’

‘Samenwerken betekent in ons geval dat we elkaar verder versterken,’ meldt Gert Jan Visser van Biltstede. ‘De gecombineerde expertise van de twee bedrijven is uniek in Nederland en onze netwerken sluiten perfect op elkaar aan. Opdrachtgevers plukken daar direct de vruchten van.’

VERDERE VERDUURZAMING BIJ WOUDSCHOTEN

Wolter & Dros heeft de technische installaties bij Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum verder verduurzaamd. Voorheen verwarmden centrale ketels het tapwater. Door de lange leidingen naar de hotelkamers trad een energieverlies op van circa 30%. Met plaatsing van tapwaterboilers wordt gas bespaard, omdat deze boilers het tapwater op een hoog rendement verwarmen en minder transportverlies optreedt. De cv-installatie kan nu meestal op lage temperatuur functioneren. Het rendement van de ketel verbetert hierdoor met 4%. Wolter & Dros moderniseerde ook de regeltechniek. De analoge en handmatige sturing is vervangen door digitale softwaretechniek. Dit levert zowel energiebesparing (8%) als CO2-reductie op.

Beide investeringen dragen bij aan het Green Key-label van Woudschoten. De toepassing van tapwaterboilers zorgt jaarlijks voor 49 ton CO2-reductie. De invoering van moderne regeltechniek levert 22 ton CO2-reductie op. Bij elkaar is dit gelijk aan circa 20.800 m2 bos dat geplant zou moeten worden ter compensatie.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement