Houd ongenode gasten buiten de deur

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Door de beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen, die voortkomt uit een strikter toelatingsbeleid van de overheid, is er steeds vaker overlast van ratten. Niet alleen rondom huizen, ook bedrijven krijgen hier vaker mee te maken. Van stankoverlast tot een complete bedrijfsbrand, deze ongenode gasten hou je liever buiten de deur.

Houd ongenode gasten

buiten de deur

Waar mensen en dieren leven, komen knaagdieren ook voor. Met name de rat boezemt bij veel mensen angst in. Ratten kunnen diverse ziekten overbrengen als de ziekte van Weil en paratyphus, maar ook schade aanrichten aan kabels en buizen. Door de zachte winter in 2014 blijken er dit jaar zelfs meer knaagdieren actief te zijn dan normaal en er wordt gevreesd dat deze overlast alleen nog maar zal toenemen doordat de beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen beperkter zijn.

Potlood

Overlast van knaagdieren kan diverse oorzaken hebben. Muizen kunnen bijvoorbeeld door de kleinste gaatjes komen. Een ruimte zo dik als een potlood is vaak al voldoende om naar binnen te glippen. Het is dus belangrijk om gaten dicht te maken. Denk hierbij ook aan openingen in luchtroosters, maar ook aan naden en kieren. Zo lang de knaagdieren toegang hebben tot water, warmte, voedsel en onderdak, is dat een goede reden om binnen te komen. Zorg daarom dat alle toegangen worden gesloten. Maar denk als bedrijf ook aan een schoon opslagbeleid of het nemen van kleine bouwkundige maatregelen met betrekking tot wering.

Integrated Pest

Management (IPM)

Intergrated Pest Management (IPM) wint snel aan terrein vanwege de focus op preventie en mileuvriendelijke bestrijdingstechnieken. Een verantwoorde plaagdierbeheersing gaat uit van de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen. Wering in combinatie met preventie en monitoring is hierbij het beste uitgangspunt. Chemische middelen worden alleen als allerlaatste redmiddel ingezet. IPM houdt onder andere in dat een plan van aanpak wordt gehanteerd, een risico-inventarisatie wordt verricht en de getroffen maatregelen continu worden geëvalueerd. De Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) omart deze basisprincipes om te komen tot een verantwoorde plaagdierbeheersing.

Heeft u ook overlast van knaagdieren? Roep dan de hulp in van een ervaren plaagdierbestrijder. Deze kan mogelijke knelpunten aanwijzen en heel wat leed voorkomen. n

case

Meldpunt

De Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) heeft een landelijk meldpunt voor rattenoverlast, waar zowel bedrijven en particulieren als professionele plaagdierbestrijders online anoniem aangeven dat zij overlast hebben en in welke regio. De NVPB wil zodoende cijfers verzamelen om duidelijk inzicht te krijgen over de toename van rattenoverlast. Heeft u overlast? Meld dit dan anoniem bij

http://www.nvpb.org/Meldpunt-rattenoverlast

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement