Provincies en gemeenten: aan de slag met Retailagenda

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2015 | Lees volledige uitgave online

‘Provincies en gemeenten:

aan de slag met Retailagenda!’

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen deze afspraken en roepen gemeenten en provincies op tot een voortvarende uitvoering. De Retailagenda geeft deze overheden genoeg handvatten om actief aan de slag te gaan. Op locaties zonder perspectief worden winkelmeters gereduceerd. In een aantal gemeenten wordt gestart met minder en lichtere regels voor winkelgebieden, mogelijk gemaakt door experimenteerruimte. Voor een goede uitvoering van alle afspraken is het noodzakelijk dat de provincie de regierol op zich neemt, stellen de ondernemersorganisaties.

Compacte en

levendige binnenstad

Door de Retailagenda worden winkelgebieden compacter en extra aantrekkelijk. Nu staat 7,5% van de winkels leeg en bestaat 30% van het winkeloppervlakte uit overcapaciteit. Nog dit jaar maken vijftig gemeenten afspraken in zogenaamde RetailDeals om ondernemers kansen te bieden en om de leegstand tegen te gaan. In plaats van winkelhuren te baseren op historische prijzen spreken verhuurders en winkeliers af om marktconforme huren toe te passen. Ook gaat een aantal gemeenten met vastgoedeigenaren en winkeliers aan de slag om overbodige vierkante meters winkelruimte terug te dringen.

Daarnaast start het kabinet een experiment met twaalf gemeenten om regels te verminderen. Hierdoor kunnen ondernemers makkelijker horecafaciliteiten en dienstverlening in hun winkel combineren. Dat draagt bij aan een levendige binnenstad. Bovendien maken werknemers en werkgevers voor de zomer afspraken om het winkelpersoneel scholing te bieden, zodat ook de groeiende kansen van online verkoop kunnen worden benut. Doel is om winkelmedewerkers beter toe te rusten op de veranderende behoeften van de consument.

Voortgang bewaken

Om winkels aantrekkelijk te houden voor het publiek zijn investeringen nodig. Naast reguliere financiering zijn bijvoorbeeld kredieten beschikbaar via Qredits met ondersteuning van EZ. Een positieve ontwikkeling is verder dat het Pensioenfonds Detailhandel veertig miljoen euro investeert in het MKB Impulsfonds. Uit dit fonds kunnen vernieuwende plannen van winkeliers gefinancierd worden.

Om de voortgang van de Retailagenda te bewaken, blijven winkeliers, verhuurders, gemeenten en EZ drie jaar samenwerken in de Regiegroep Retailagenda. Ook wordt een RetailTeam opgericht om organisaties met gerichte expertise te begeleiden bij de uitvoering van de afspraken.

Verandering

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat met de Retailagenda gewerkt kan worden aan de toekomst. De detailhandel, de grootste private werkgever van Nederland, verandert in een hoog tempo door ontwikkelingen als veranderd consumentengedrag en veranderende behoefte aan winkelruimte. Veilige en vitale winkelgebieden zijn op hun beurt weer onmisbaar voor de bedrijvigheid en leefbaarheid van een stad, aldus de ondernemersorganisaties. n

Om te zorgen dat de detailhandel een gezonde en kansrijke sector blijft én om de consument goed te blijven bedienen, presenteerden overheid en marktpartijen recent de Retailagenda aan minister Kamp. Afspraken met vijftig gemeenten in RetailDeals voor toekomstbestendige winkelgebieden. Minder leegstand door marktconforme winkelhuren. Meer ruimte om winkels te combineren met horeca. En extra scholing voor het winkelpersoneel. Dat zijn de belangrijkste afspraken tussen marktpartijen en overheden vastgelegd in de Retailagenda.

MKB NIEUWS

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement