Impuls voor duurzaamheid door Energiefonds Utrecht

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Het Energiefonds Utrecht, de gemeente en Rabobank Utrecht willen investeringen in energiebesparing en opwekking van duurzame energie bevorderen. Het Energiefonds maakt een voortvarende start; na anderhalf jaar is al dertig procent van het beschikbare kapitaal uitgezet. ‘Wij financieren maximaal de helft van de benodigde investering,’ zegt Roy Ellenbroek. ‘Door dit hefboomeffect is al zeven miljoen euro aan privaat geld voor verduurzaming geactiveerd.’

‘Het Energiefonds Utrecht biedt laagdrempelige financiële ondersteuning aan Utrechtse organisaties met duurzame ambities,’ verduidelijkt fondsmanager Roy Ellenbroek. ‘Dit gebeurt in de vorm van leningen, garanties en participaties. Hiermee maken wij haalbare maar moeilijk financierbare projecten toch mogelijk.’ Het fonds is niet bedoeld voor initiatieven die ‘gewoon’ bancair financierbaar zijn. ‘We richten ons alleen op projecten die door banken of andere financiers als te klein of te risicovol worden beoordeeld.’

Het Energiefonds financiert maximaal de helft van het benodigde bedrag. ‘Hierdoor is de impact veel groter dan het beschikbare budget,’ benadrukt Ellenbroek. Dat budget bedraagt 5,8 miljoen euro. De gemeente Utrecht brengt 4,55 miljoen euro in, het resterende bedrag komt van Europese subsidies. Het fonds loopt tot 2028 en is revolverend; zodra bestaande financieringen worden afgelost of herfinanciering plaatsvindt, kan het geld opnieuw worden ingezet.

Actieve bank

Irene van der Laan, manager Bedrijven Advies bij Rabobank Utrecht is blij met het Energiefonds. ‘Veel van onze klanten denken na over verduurzaming. Vooral zonnepanelen mogen zich verheugen in grote belangstelling. De mogelijke besparing op energiekosten speelt daarbij een cruciale rol. Veel meer duurzame investeringen dan ondernemers denken, kunnen gewoon door ons gefinancierd worden, bijvoorbeeld via het Rabobank groenfonds. Lukt dat niet dan verwijzen we graag door naar het Energiefonds. Het gaat er immers om dat ondernemers hun ambities kunnen realiseren.’

Rabobank brengt de mogelijkheden van het fonds actief onder de aandacht van haar relaties. ‘Roy gaf een presentatie tijdens een van onze ondernemersavonden, evenals een aantal andere duurzame initiatieven.’ De Utrechtse bank maakt zich in brede zin sterk voor verdere verduurzaming van de lokale economie. ‘Zo hebben we onze eigen panden en inkoop verduurzaamd, krijgen duurzame starters een podium op de NEST-locaties in Hoog Catharijne en op het Utrecht Science Park en steunen we initiatieven als EnergieU voor de particuliere markt.’

Snelle besluitvorming

Ook Ellenbroek merkt dat duurzaamheid leeft bij ondernemers. ‘Dat zorgt voor een enorm potentieel als het gaat om energiebesparing. Feit is wel dat het voor veel bedrijven nog geen topprioriteit heeft. Daarom is onze werkwijze erop gericht om snel en laagdrempelig toegang te bieden tot financiering. Geen ellenlange procedures of stapels documenten maar een beknopt aanvraagformulier en snelle besluitvorming. Dat spreekt ondernemers aan.’ Het Energiefonds is in de basis bedoeld voor investeringen met een omvang van 25.000 tot 1 miljoen euro. Voor bedrijven met een financieringsbehoefte vanaf 5.000 euro is er een lichte variant in de vorm van de Energielening; aanvraag en toekenning binnen een week. ‘Een aanzienlijk deel van de actuele aanvragen betreft zonnepanelen. Ook financiert het Energiefonds de aanleg van een aantal WKO-installaties. En restaurant De Kleine Baron gebruikt een Energielening voor de aanschaf van een energiezuinige vaatwasser. Ander voorbeeld is de gerenoveerde Cereolfabriek; daar is door financiering van het fonds een extra verduurzamingsslag gemaakt.’

Naadloos aanvullen

Duurzame ondernemers die een nieuw concept ontwikkelen, komen vaak lastig aan geld. Een track record ontbreekt immers. Zij kunnen een beroep doen op het Rabobank pre-seed fonds bij Utrecht Inc. Daarnaast kunnen dergelijke bedrijven aankloppen bij het Energiefonds. Ellenbroek: ‘Voorwaarde is dan bijvoorbeeld dat een bank onze financiering overneemt zodra het bedrijf voldoende schaalgrootte heeft.’ Een prima opzet, vindt Van der Laan: ‘In dergelijke gevallen vullen Energiefonds en bank elkaar naadloos aan. En doordat de financiering wordt overgenomen, krijgt het fonds weer ruimte om andere duurzame projecten te ondersteunen.’

Kleine moeite

Ellenbroek was in een eerdere functie betrokken bij de ontwikkeling van duurzame energie-initiatieven. ‘Ik herken waar ondernemers tegenaan lopen. Regelmatig geef ik feedback bij plannen in het laatste stadium van de ontwikkelfase.’ Ook wijst de fondsmanager graag op laaghangend fruit; besparingsmogelijkheden die relatief eenvoudig te realiseren zijn. ‘Zo daalt het energieverbruik wanneer oude tl-verlichting wordt vervangen door LED en aanwezigheidssensoren worden geplaatst. Verder zie je dat bedrijven die verhuizen de energieaansluiting van de vorige gebruiker overnemen. Hun werkelijke energiebehoefte is vaak lager, zodat onnodig teveel wordt betaald. Het aanpassen van de aansluiting is een kleine moeite waarmee soms duizenden euro’s bespaard kunnen worden.’

Vinken en vonken

Naast stimulering heeft de overheid nog een instrument om verduurzaming te vergroten: een wettelijke verplichting. ‘Al sinds de jaren 90 zijn bedrijven verplicht om energie te besparen. In de praktijk wordt daar echter nauwelijks op gehandhaafd. Toch kan deze regelgeving prima als stok achter de deur dienen.’ Concreet voorbeeld is een convenant met de horeca waarbij een procentuele besparing wordt afgesproken voor de periode tot 2020. Ondernemers hebben alle gelegenheid om tijdig in actie te komen. Zij die dat niet doen, kunnen rekenen op strenge controles op grond van de bestaande wettelijke besparingsverplichting. ‘Zo’n controle moet dan wel plaatsvinden, anders is het een papieren tijger,’ stelt Van der Laan. ‘Het kan er zeker voor zorgen dat bedrijven worden gestimuleerd om maatregelen te nemen. Wel zijn ze dan aan het (af)vinken en nog niet aan het vonken, namelijk uit eigen overtuiging en met volle inzet gaan voor duurzaamheid. Maar elk zetje in de goede richting helpt.’

Positief verrast

Anderhalf jaar na de start van het Energiefonds is 1,7 miljoen euro uitgezet, zo’n dertig procent van het beschikbare kapitaal. ‘Ik ben positief verrast door het animo voor onze ondersteuning,’ zegt Ellenbroek. ‘Helemaal omdat daarmee al zeven miljoen euro aan privaat geld is geactiveerd.’ Omdat steeds meer Utrechtse bedrijven en instellingen willen investeren in een duurzame energievoorziening zullen de aanvragen naar verwachting gestaag blijven binnenkomen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het Energiefonds voornemens is uit te breiden. ‘Energietransitie is een onomkeerbaar proces maar er ligt nog een lange weg voor ons.’ Meer informatie is te vinden op

www.energiefondsutrecht.nl. n

Impuls voor duurzaamheid door Energiefonds Utrecht

Vinken of vonken?

TEKST HANS HAJÉE FOTOGRAFIE MARNIX SCHMIDT

NETWERK

Roy Ellenbroek en Irene van der Laan: ‘Veel ondernemers denken na over verduurzaming.’

AANDEEL IN ELKAARS ONDERNEMERSCHAP

In deze reeks artikelen staan Utrechtse samenwerkingsverbanden centraal die duurzaam en innovatief ondernemerschap stimuleren. Rabobank Utrecht steunt als lokale coöperatieve bank dergelijke initiatieven en maakt deze rubriek mede mogelijk. Kijk op www.rabobank.nl/utrecht hoe de Rabobank ook een aandeel in uw ondernemerschap kan hebben.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement