Energiebesparing binnen het mkb

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Makkelijker kunnen

we het niet maken

Energiebesparing. Een begrip waar de gemiddelde ondernemer niet zomaar op aanslaat. Feiten over energieverbruik hebben we vaak niet paraat en als de energienota weer tussen de facturen zit, weten we: ‘die nota kan lager’, ‘daar zou ik iets aan moeten doen’, ‘goed voor het milieu’.

Toch komen de meeste ondernemers er niet aan toe om inzicht te krijgen in verbruik en mogelijke energiebesparingsmaatregelen. We stellen het uit. Geen tijd. Te veel moeite. Ja, bij nieuw- of verbouw is energie een issue; mooie voorbeelden genoeg in onze regio. Maar bij bestaande gebouwen is inzicht in energiegebruik lastig. Verbruik ik meer of minder dan gelijksoortige bedrijven in mijn sector? Zit dat vooral in warmte, verlichting of koeling? Welke maatregelen kan ik nemen, wat kost dat, hoe financier ik dat en wat is de terugverdientijd? Eenvoudige vragen waarop het antwoord veelal uitblijft. Jammer, want zelfs wettelijk is een deel van het bedrijfsleven tegenwoordig verplicht energiebesparingsmaatregelen te nemen.

Digitale energiescan

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in dit alles aanleiding gezien om mee te werken aan de ontwikkeling van een eenvoudige, kosteloze digitale energiescan voor kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf en bedrijfspanden in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail. Het past ook in het streven naar duurzame groei waarover in 2013 in het breed gedragen Energieakkoord afspraken zijn gemaakt en waaraan ook onze organisatie zich heeft verbonden.

EPK-certificaat

De energiescan is beschikbaar onder

de naam MKB Energy CheckUp

(www.energycheckup.nl). De scan geeft ondernemers snel inzicht in energieverbruik, adviseert energiebesparingsmaatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn in uw specifieke situatie, geeft terugverdientijden en de eventuele financieringsmogelijkheden. MKB Energy CheckUp wordt onder aanvoering van projectleider CCS in Deventer samen met Spanje, Italië en Polen én met een financiële bijdrage van Europa uitgerold in de genoemde landen. In ons land brengen we de scan op de markt samen met onze regionale zusterverenigingen en branches als UNETO-VNI. Ook is een koppeling gemaakt – vooralsnog als pilot – met de EnergiePrestatieKeur. Ondernemers die daadwerkelijk maatregelen uit de scan laten uitvoeren en dit laten regi-streren, ontvangen een EPK-certificaat: een bewijs dat je hebt geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen. Dit voorkomt extra bezoek van handhavers van Omgevingsdiensten.

Leuker en gemakkelijker

De basis van de scan is gelegd in de provincie Overijssel. Daar was enkele jaren geleden een energiescan voor ondernemers beschikbaar die goed werd ontvangen en gebruikt. Diezelfde scan is nu doorontwikkeld, uitgebreid en verfijnd. Het initiatief hiertoe is genomen door, jawel, onze eigen vereniging VNO-NCW Midden. Onder het motto: energiebesparen, we kunnen het leuker maken, én gemakkelijker. n

Rob Eradus

Voorzitter VNO-NCW Utrecht

VNO-NCW NIEUWS

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement