Doorwerken na AOW-leeftijd makkelijker

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Doorwerken na AOW-leeftijd makkelijker

Op 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (WWA). Door aanpassing van een aantal wetten wordt het vanaf 1 januari 2016 makkelijker om (door) te werken na de AOW-leeftijd.

Wet werk en zekerheid

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn al een aantal aanpassingen doorgevoerd die invloed hebben op de positie van werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Zo kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer die de AOW-leeftijd bereikt, beëindigen zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst al bestond voordat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Ook is geen transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Los van de WWZ is al per 1 april 2014 het afspiegelingsbeginsel aangepast, waardoor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt eerst voor ontslag moeten worden voorgedragen.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De WWA voert nog een aantal extra aanpassingen door die met name betrekking hebben op het ontslag en ziekte. Op de hierna genoemde voorbeelden bestaan wel een aantal uitzonderingen en beperkingen, maar die gaan het bestek van deze column te buiten.

Ontslag

Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer geldt voortaan een opzegtermijn van hooguit 1 maand. Wel is bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog steeds toestemming nodig van UWV of kantonrechter. Om een discussie bij UWV of kantonrechter te voorkomen, verruimt de WWA de mogelijkheid om het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te verhogen naar ten hoogste zes contracten of meerdere contracten binnen een periode van 48 maanden (in plaats van drie contracten en 24 maanden).

Ziekte

Wordt een AOW-gerechtigde werknemer ziek, dan is de loonbetalingsverplichting beperkt tot maximaal dertien weken en vervallen de meeste re-integratieverplichtingen. Ook het opzegverbod tijdens ziekte wordt bij een AOW-er beperkt tot de eerste dertien weken. Het doel is om deze periode te verlagen tot zes weken, maar dit gebeurt op zijn vroegst na een evaluatie van de WWA. Die evaluatie zal plaatsvinden in 2018.

Conclusie

Met de invoering van de WWA wordt het aanzienlijk aantrekkelijker om oudere werknemers te laten doorwerken. Wel bestaat de angst dat hierdoor de AOW-ers de jongere werknemers op de arbeidsmarkt zullen gaan verdringen. De tijd zal het leren… n

mr Wouter van der Boon

Van Benthem & Keulen

Advocaten & Notariaat
woutervanderboon@vbk.nl

column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement