Social Impact Factory makelt en schakelt

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Meer dan 150 sociaal ondernemers maken Utrecht tot een ideale habitat voor de Social Impact Factory. Dit platform verbindt grote bedrijven als de Rabobank en EY, sociaal ondernemers en initiatieven uit de wijk. ‘Samen komen zij tot innovatieve en ondernemende oplossingen voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen.’ Met een groot en groeiend netwerk krijgt het vliegwiel van de Social Impact Factory steeds meer vaart.

TEKST HANS HAJÉE FOTOGRAFIE MARNIX SCHMIDT

Basis voor de Social Impact Factory werd gelegd op de Social Enterprise Day die de gemeente Utrecht samen met organisatieadviesbureau Kirkman Company initieerde. ‘De tweede editie trok dit jaar 500 deelnemers,’ zegt Social Impact Connector Wouter van Twillert. Alle reden voor een duurzaam vervolg in de vorm van de Social Impact Factory. De gelijknamige stichting werd in mei opgericht met Gemeente Utrecht en Kirkman Company als initiatiefnemers plus zeven founding partners: EY, Incluzio, Rabobank Utrecht, De Koekfabriek, Band op Spanning, Specialisterren en Wijk&Co. ‘Primair doel: sociaal ondernemerschap stimuleren en daardoor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.’

Band op Spanning

Door actief te makelen en te schakelen, brengt de Social Impact Factory partijen bij elkaar. Het platform verbindt gevestigde organisaties, sociaal ondernemers en initiatieven uit de wijk. Van Twillert: ‘Samen komen zij tot ondernemende en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen.’

Waar dat toe kan leiden, bewijst bijvoorbeeld de samenwerking tussen Jaarbeurs en Band op Spanning. Als banden de goede spanning hebben, zijn auto’s zuiniger, duurzamer en veiliger. ‘Band op Spanning voorziet auto’s op het parkeerterrein van de Jaarbeurs van de juiste spanning. Hiertoe worden mensen opgeleid die nog geen betaald werk hebben. Het mes snijdt dus aan twee kanten; een sociale onderneming vergroot haar duurzame activiteiten en zet daarbij mensen in met afstand tot de arbeidsmarkt.’

Gouden combinatie

Martijn Laar is marketing manager van founding partner Rabobank Utrecht. ‘Rabobank ondersteunt tal van sociale, maatschappelijke en ondernemende initiatieven. Al deze thema’s komen samen in de Social Impact Factory. Onderscheidend kenmerk is dat sociale vraagstukken met een ondernemende insteek worden benaderd. Naast een positief effect op de samenleving moet sprake zijn van een gezonde business case. Dit versterkt de economische dynamiek in de regio en leidt tot meer banen. Belangrijk is ook dat de inspanningen een revolverend karakter hebben. Dat zorgt voor een blijvend effect.’

Laar wijst op een bedrijf als The Colour Kitchen (zie ook pag 26), lid van het netwerk van de Social Impact Factory. ‘Deze sociale onderneming levert diensten die waarde toevoegen voor de klant en de wijk én biedt werkervaringsplaatsen voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt; een gouden combinatie.’

Systeemverandering

Bij aanbesteding door overheden is social return inmiddels een vast element. De winnaar van een inschrijving verplicht zich bijvoorbeeld tot het creëren van arbeids- of ervaringsplaatsen. Van Twillert: ‘Is dat niet mogelijk in de eigen organisatie dan mag de bijbehorende investering vaak ook worden besteed bij sociale ondernemingen.’

De Social Impact Factory ondersteunt bij social return door op te treden als matchmaker. ‘Ook adviseren wij grote organisaties bij de integratie van social return in hun inkoopbeleid. Als dergelijke partijen besluiten alleen nog maar sociaal in te kopen, krijgt de beoogde systeemverandering een forse impuls.’

Ook een binnenkort te lanceren online platform draagt daartoe bij. ‘Dit platform wordt ontwikkeld door partner Conclusion en geeft een breed overzicht van sociale ondernemingen. Voor opname checkt EY of het gaat om gezonde bedrijven. Organisaties krijgen via het platform onafhankelijk inzicht in alternatieven voor social return. En gemeentes worden ontlast omdat zij zelf geen partijen hoeven te verknopen.’

Challenges

Het netwerk van de Social Impact Factory is krachtig en divers, met een mix van expertises en achtergronden. ‘Daarom laten wij ons graag uitdagen door Challenges, sociale of duurzame vraagstukken waarbij onze gecombineerde inzet van waarde is. Zo’n Challenge leidt binnen een vaste termijn van twaalf weken tot een pilot, prototype of plan van aanpak, afhankelijk van het onderwerp.’

De gemeente Utrecht bracht tot nu toe drie Challenges in: rond verduurzaming van woningbouw, een efficiëntere inzet van maatwerkvervoer en het bieden van perspectief bij armoede. ‘Het getuigt van lef dat een gemeente dergelijke vraagstukken voorlegt aan sociaal ondernemers,’ vindt Laar. ‘Dat kan leiden tot verrassende oplossingen. Neem de AdministratieExpress. Deze sociale onderneming leidt coaches op, waaronder medewerkers van Rabobank, die mensen helpen hun financiën weer op de rit te krijgen. Als dat lukt, voorkom je dat zij door een grote schuldenlast in de armoede terecht komen – met alle gevolgen van dien. Zo’n preventieve aanpak levert een leefbaarder Utrecht, getrainde medewerkers voor de bank en een substantiële besparing voor de gemeente op. Opnieuw een voorbeeld van een ondernemende oplossing voor een sociaal en maatschappelijk probleem waar iedereen baat bij heeft.’

Frisse blik

Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook de U10-gemeenten hebben Challenges voorgelegd aan de Social Impact Factory. ‘Hierbij gaat het om de vluchtelingenproblematiek en eenzaamheid bij ouderen,’ aldus Van Twillert. ‘Graag ondersteunen wij ook commerciële organisaties via een Challenge. De frisse blik van het Factory-netwerk kan leiden tot nieuwe ideeën en coalities.’

Resultaten

Het vliegwiel van de Social Impact Factory gaat steeds sneller draaien. ‘We werken samen met netwerkpartners als Economic Board Utrecht, Universiteit Utrecht en MVO Nederland. Sociale ondernemingen weten ons steeds makkelijker te vinden; het digitale platform zal zeker zorgen voor een verdere impuls.’

Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zullen de sociale impact van de Factory meten door gebruik te maken van Sinzer, een tool om impact vast te stellen. ‘Zo krijgen alle stakeholders inzicht in de gevolgen van onze inspanningen als het gaat om werkgelegenheid en het versterken van sociaal ondernemerschap.’

Vruchtbare voedingsbodem

Sociaal ondernemerschap leeft in Utrecht. In de Domstad zijn al meer dan 150 sociaal ondernemers actief. ‘Op tal van gebieden merk je dat Utrecht de sociale en ondernemende hoofdstad van Nederland wil zijn,’ stelt Van Twillert. ‘Dit maakt de stad tot een vruchtbare voedingsbodem voor de Factory. Om de impact verder te vergroten, staan wij ook open voor activiteiten buiten Utrecht. Door onze ervaringen en best practices in te zetten, hoeven andere gemeenten het wiel niet zelf uit te vinden.’ n

Social Impact Factory makelt en schakelt

Vliegwiel krijgt vaart

NETWERK

SOCIAAL EN GEZOND

Om sociaal ondernemerschap maximaal te laten renderen, is een gezonde bedrijfsvoering cruciaal. Samen met EY en Rabobank Utrecht organiseert de Social Impact Factory op 18 november een bijeenkomst waar beide founders inzicht geven in de financiële en juridische aspecten van sociaal ondernemerschap. In het Rabo-kantoor aan de Maliebaan zijn ook relaties van de bank uitgenodigd. Martijn Laar: ‘Dit leidt tot de betrokkenheid en verbinding waar wij als coöperatieve bank voor staan.’

Wouter van Twillert en Martijn Laar: ‘Sociale vraagstukken worden met een ondernemende insteek benaderd.’

AANDEEL IN ELKAARS ONDERNEMERSCHAP

In deze reeks artikelen staan Utrechtse samenwerkingsverbanden centraal die duurzaam en innovatief ondernemerschap stimuleren. Rabobank Utrecht steunt als lokale coöperatieve bank dergelijke initiatieven en maakt deze rubriek mede mogelijk. Kijk op www.rabobank.nl/utrecht hoe de Rabobank ook een aandeel in uw ondernemerschap kan hebben.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement