Ontbinding arbeidsovereenkomst geen optelsom van gronden meer

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Ontbinding is geen optelsom van gronden meer

Op 1 juli jl. is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. Sindsdien kan de werkgever een arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als daar een redelijke grond voor bestaat. Daarnaast moet de werkgever aannemelijk maken dat herplaatsing binnen een redelijke termijn, ook met behulp van scholing, niet mogelijk is of gezien de aard van de beëindigingsgrond niet redelijk is.

De redelijke gronden worden limitatief in de wet opgesomd. De belangrijkste gronden zijn:

- verval van arbeidsplaats;

- ziekte;

- disfunctioneren;

- verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;

- verstoorde arbeidsverhouding.

Wordt de redelijke grond niet voldoende onderbouwd dan kan dat niet leiden tot ontslag. Zo is in geval van disfunctioneren van belang dat de werkgever de werknemer tijdig in kennis heeft gesteld en de werknemer voldoende gelegenheid heeft geboden het functioneren te verbeteren.

Zo is bij een verstoorde arbeidsverhouding van belang dat de werkgever aantoont dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren en hij er alles aan heeft gedaan om de arbeidsrelatie te herstellen.

Dit betekent dat de rechter niet, zoals voorheen, met een beetje disfunctioneren en een beetje verstoorde arbeidsrelatie bij elkaar opgeteld tot een ontbinding kan komen. Ook kan een onvoldoende opgebouwd disfunctioneren-dossier niet langer gecompenseerd worden door een hogere vergoeding toe te kennen. De wet schrijft namelijk een transitievergoeding voor waar de rechter niet van kan afwijken.

In een procedure aangespannen door werknemersorganisatie FNV, één van de eerste gepubliceerde uitspraken, heeft de rechter dit expliciet aangegeven. FNV heeft ontbinding gevraagd op twee gronden, namelijk verstoorde arbeidsrelatie en disfunctioneren. Voor beide gronden heeft zij hetzelfde feitencomplex aangevoerd. De kantonrechter Den Haag heeft het ontbindingsverzoek afgewezen omdat de ontslaggronden ieder voor zich niet voldoende onderbouwd waren volgens de wettelijke vereisten. Het FNV had namelijk geen inspanningen verricht om de verstoorde relatie te herstellen. Verder stond niet vast dat de werknemer niet aan de functie-eisen voldeed en was ook niet onderbouwd dat FNV de werknemer voldoende gelegenheid had geboden het functioneren te verbeteren. De rechter benadrukt daarbij dat de verschillende ontslagredenen niet bij elkaar kunnen worden opgeteld om het ontslag te kunnen dragen.

Met andere woorden, twee halve ontslaggronden maakt niet één hele ontslaggrond! Als de redelijke grond onvoldoende is onderbouwd, heeft de rechter enkel de mogelijkheid om het ontbindingsverzoek af te wijzen.

Zeker bij een disfunctionerende werknemer is het voor u als werkgever dus essentieel geworden om tijdig een verbetertraject uit te zetten en ook daadwerkelijk uitvoering aan dat traject te gaan geven. n

mr Sylvia Gerdes

Van Benthem & Keulen

Advocaten & Notariaat
sylviagerdes@vbk.nl

column

EIJGENRAAM DIRECTIEVOORZITTER MOVARES

Sander Eijgenraam is per 1 januari 2016 de nieuwe directievoorzitter van advies- en ingenieursbureau Movares, met het hoofdkantoor in Utrecht. Ook wordt hij voorzitter van de groepsdirectie Movares Group. Eijgenraam volgt Johan van den Elzen op die zich meer wil inzetten in het publiek maatschappelijke domein. Van den Elzen werd medio dit jaar benoemd als voorzitter van het bestuur van de branchevereniging NLingenieurs, waardoor hij betrokken blijft bij de ingenieursbranche.

Na zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft werkt Eijgenraam sinds 1992 bij Movares waar hij diverse leidinggevende functies innam. De afgelopen jaren was Eijgenraam directeur van de divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra. Frits Verhees, afkomstig van bouwbedrijf Heijmans, volgde hem daar afgelopen najaar op als divisiedirecteur.

BAND OP SPANNING VOOR JAARBEURSBEZOEKERS

Op parkeerterrein P3 van de Jaarbeurs staan jaarlijks 600.000 auto’s. 60% hiervan heeft een te lage bandenspanning. Hierdoor verspillen deze auto’s elk jaar dertien miljoen liter brandstof en 250.000 banden, samen goed voor 8.400 ton extra CO2-uitstoot. Om dit probleem aan te pakken, slaan Band op Spanning, Jaarbeurs en gemeente Utrecht de handen ineen. Door een gezamenlijke investering van 200.000 euro zorgen zij ervoor dat de autobanden van Jaarbeurs-bezoekers worden opgepompt. De inzet van deze gratis service – een wereldprimeur – levert een forse en concrete besparing op. Ook creëert Band op Spanning met dit project werkervaringsplaatsen voor ruim 50 mensen.

SLIGRO OPENT IN UTRECHT

Commissaris van de Koning Willibrord van Beek en de Utrechtse wethouder Jeroen Kreijkamp openden de nieuwe groothandelsvestiging van Sligro in Utrecht. Zij deden dat onder toeziend oog van een groot aantal Nederlandse Michelinsterrenkoks, lokale en regionale topkoks. De groothandel aan de Perronlaan/Cartesiusweg is de 49e Sligro-vestiging in Nederland. Vestigingsdirecteur Peter Neefs: ‘Utrecht is één van de steden die al lang op ons lijstje stond als potentieel vestigingspunt. Horeca en bedrijfsleven zijn er van een dusdanige omvang en schaalgrootte dat een Sligro-vestiging in de stad steeds belangrijker wordt.’ De nieuwe zelfbedieningsgroothandel omvat circa 10.000 m2 en biedt een assortiment van zo’n 45.000 artikelen. Ter gelegenheid van de opening overhandigde Sligro een cheque van 10.000 euro aan ‘EET met je hart’. Dit initiatief organiseert sociale activiteiten voor kwetsbare ouderen.

SLIMME LAADPALEN IN REGIO UTRECHT

Vijftien gemeenten in de regio Utrecht krijgen een energienetwerk voor elektrische auto’s. In de gemeenten komen bij elkaar duizend zogenaamde slimme laadpalen. De energie voor deze laadpalen wordt opgewekt met tienduizend zonnepanelen op daken van omliggende huizen, bedrijven en scholen. De hiermee verkregen zonne-energie kan worden opgeslagen. Niet alleen in de laadpaal zelf maar ook in de accu’s van elektrische auto’s. Zo is de stroom ook beschikbaar als de zon niet schijnt. Eerder werd al een proef gedaan in de Utrechtse wijk Lombok (zie ook Utrecht Business 5). Daar staan nu twintig van dergelijke slimme palen. Netbeheerder Stedin meldt dat het duurzame netwerk de druk op het reguliere stroomnet verlicht. Ook levert het banen en schone lucht op.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement