UOA versterkt economische dynamiek

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2015 | Lees volledige uitgave online

De ontwikkeling van ondernemers, ondernemerschap en ondernemingen is cruciaal voor de zo belangrijke economische dynamiek in de provincie Utrecht. Deze overtuiging vormt het fundament voor de Utrechtse Ondernemers Academie. In haar tienjarig bestaan gaf deze stichting support aan meer dan 800 ondernemers. Rabobank Utrecht is een van de founders en ondersteunt de UOA van harte.

TEKST HANS HAJÉE FOTOGRAFIE MARNIX SCHMIDT

Aanleiding voor oprichting van de Utrechtse Ondernemers Academie (UOA) was de constatering dat veel starters het niet redden. ‘De kans van slagen is 50%; iets hoger als het economisch goed gaat, nog lager in crisistijd,’ vertelt UOA-directeur Johan Douwes. Om hier verandering in brengen, nam een aantal organisaties waaronder Rabobank Utrecht, ING en KvK het initiatief tot de UOA. Een ideële stichting met als aanvankelijk doel starters te ondersteunen bij het ondernemerschap en zo hun slagingskans te vergroten.

Drempels slechten

De UOA geeft nog altijd een Business Course aan startende ondernemers. In de loop der jaren zijn de programma’s echter aanzienlijk uitgebreid. ‘Zo helpt onze Breaktheday Club zzp’ers om een zodanige omzetgroei te realiseren dat ze andere zelfstandigen inhuren of personeel aannemen. Dit blijkt een belangrijke drempel; wij ondersteunen bij het slechten ervan.’

Een andere horde hangt samen met de span of control. ‘Als die te groot wordt, stagneert vaak de groei. Van alle bedrijven met 5 tot 25 medewerkers in de provincie Utrecht groeit slechts 6% substantieel. Daarom biedt de UOA een Masterclass aan. Die helpt ondernemers om te focussen op groei en zorgt ervoor dat zij de benodigde vaardigheden ontwikkelen. Belangrijk, want vooral deze groep bedrijven is verantwoordelijk voor nieuwe werkgelegenheid.’

Substantiële stijging

Het Centre for Entrepreneurship van de Universiteit Utrecht deed onderzoek naar de impact van de Masterclass. ‘Van 26 bedrijven zijn gegevens voor en na deelname onderzocht,’ zegt Douwes. ‘Een jaar jaar na de Masterclass hebben zij gemiddeld 17% meer personeel in dienst, na twee jaar is dat zelfs 44%. Ook de omzet stijgt substantieel. Al is het een beperkte steekproef, deze toont aan dat onze inspanningen ertoe doen. Bij een vervolgonderzoek wordt ook de groei van bedrijven in kaart gebracht die interesse toonden in de Masterclass maar van deelname afzagen. Dat levert een nog scherper beeld op.’

Drijvende kracht

Rabobank Utrecht is vanaf de start een van de drijvende krachten achter de UOA. ‘Het succes van starters en groeibedrijven zegt veel over de vitaliteit van de lokale economie,’ aldus Teamleider Bedrijven MKB Jacques Peeters. ‘Die vitaliteit bepaalt voor een belangrijk deel het toekomstperspectief van een regio. Ook de koppeling tussen ondernemerschap, onderwijs en onderzoek vinden wij belangrijk. Daarom draagt Rabobank de UOA een warm hart toe. Medewerkers van de bank nemen als trainer en adviseur actief deel aan de diverse programma’s. Voor onze klanten is deelname aan een van de programma’s een effectieve manier om hun ondernemerschap te versterken.’

Douwes is blij met de support van de Rabobank. ‘Daarmee benadrukt de bank haar maatschappelijke karakter. Als participant ondersteunen zij ons niet alleen financieel maar stellen ook faciliteiten en kennis ter beschikking. Vertegenwoordigers van de Rabobank denken mee over de koers van de UOA. Die betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.’

Nieuwe Steve Jobs

Bij twee recent ontwikkelde UOA-programma’s draait het om de voorbereiding op het ondernemerschap. ‘Ons Startup Bootcamp helpt mensen die een eigen bedrijf willen beginnen bij hun oriëntatie. Potentiële starters zijn zo beter in staat om hun ambities richting te geven; ook wordt duidelijk of ondernemerschap wel iets voor ze is.’

Jongste loot aan de stam is BIZZ Talent, een programma dat ondernemerstalent in het mbo opspoort en ontwikkelt. ‘In de sport is het heel gebruikelijk dat talent op jonge leeftijd wordt gescout en alle kans krijgt om tot volle wasdom te komen. Als het gaat om ondernemerschap gebeurt dit vreemd genoeg niet. Daarom helpen wij jongeren om hun zakelijke talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Wie weet levert dit een nieuwe Steve Jobs op.’

Intensieve programma’s

Op dit moment volgen jaarlijks zo’n honderd ondernemers een van de UOA-programma’s. ‘Zij worden begeleid door 45 adviseurs, 65 trainers en 110 coaches,’ aldus Douwes. ‘Die zetten zich allemaal onbezoldigd in. De dertig participanten dragen financieel bij en zorgen er daarmee voor dat de deelnamekosten laag blijven. Ook leveren de participanten een belangrijk deel van de coaches, trainers en adviseurs.’

Jacques Peeters is namens Rabobank Utrecht al jarenlang betrokken bij zowel Business Courses als Masterclasses. ‘De programma’s zijn intensief en duren lang, een half jaar tot een jaar. Er wordt gewerkt in kleine groepen. Vooraf wordt met behulp van een E-scan onderzocht welk type ondernemer iemand is. Dan wordt ook duidelijk op welke gebieden ondersteuning en aanvullende vaardigheden nodig zijn. Via een cafetariamodel wordt een programma op maat samengesteld. In de loop van het traject zie je de deelnemers groeien. Hun professionaliteit neemt toe, de focus wordt scherper. Ondernemers ontwikkelen zich zowel zakelijk als persoonlijk. Mooi om te ervaren, en motiverend bovendien.’ Peeters benadrukt dat de groepsleden ook veel aan elkaar hebben. ‘Ze trekken lange tijd samen op, leren van elkaar en doen onderling zaken. Er ontstaat een netwerk dat ook na afloop van het programma zijn waarde behoudt.’

Draagvlak uitbreiden

‘Voor ondernemers, door ondernemers’ is het uitgangspunt van de UOA. ‘Wij willen het aantal participanten graag uitbreiden,’ zegt Douwes. ‘Hoe breder ons draagvlak, hoe meer deelnemers wij kunnen helpen en hoe groter de impact. Uiteraard nodig ik ook ondernemers van bedrijven tot 25 fte – onze primaire doelgroep – van harte uit om zich door de UOA te laten ondersteunen. Deelname aan onze programma’s brengt je aantoonbaar verder.’

In het lustrumjaar kijkt de UOA nadrukkelijk over de grenzen van haar huidige werkgebied. ‘Een aantal programma’s leent zich bij uitstek voor een uitrol in andere regio’s. Denk aan de ontwikkeling van ondernemerstalent in het mbo. Gezien de toenemende vergrijzing hebben we dit talent de komende jaren in heel Nederland hard nodig.’ n

www.uoa.nu

UOA versterkt al tien jaar economische dynamiek

Door ondernemers,

voor ondernemers

NETWERK

‘DEELNAME HEEFT MIJ VEEL GEBRACHT’

Deelnemers aan de Business Course maken jaarlijks uit wie UOA-ondernemer van het jaar wordt. Op 19 november namen drie starters het tegen elkaar op in het Utrechtse stadhuis: Nanda Idink van De Communicatiearchitect, Sayna de Voogd van de Gouden Ananas en Dorine Gerards van Healthy Pleasures. Laatstgenoemde kreeg de voorkeur van de jury. Die had waardering voor de manier waarop Gerards inspeelt op trends en de actualiteit. Ook haar realistische businessmodel kreeg bijval. ‘Deelname aan de Business Course heeft mij als startende ondernemer veel gebracht,’ aldus Gerards in haar dankwoord. ‘Het is fantastisch om het ondernemersprogramma op deze manier af te sluiten.’

Jacques Peeters en Johan Douwes:

support voor lokaal ondernemerschap.

AANDEEL IN ELKAARS ONDERNEMERSCHAP

In deze reeks artikelen staan Utrechtse samenwerkingsverbanden centraal die duurzaam en innovatief ondernemerschap stimuleren. Rabobank Utrecht steunt als lokale coöperatieve bank dergelijke initiatieven en maakt deze rubriek mede mogelijk. Kijk op www.rabobank.nl/utrecht hoe de Rabobank ook een aandeel in uw ondernemerschap kan hebben.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement