Van VAR-verklaring naar een nieuw systeem

Magazines | Utrecht Business Nr 6 - 2015 | Lees volledige uitgave online

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP verwelkomen de nieuwe modelovereenkomsten van de Belastingdienst, zoals die door staatssecretaris Wiebes naar de Eerste Kamer zijn gestuurd. Deze nieuwe systematiek vervangt de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Hiermee krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers eenvoudig, en beter dan nu het geval is, vooraf zekerheid dat geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden bij het inhuren van zzp’ers. De VAR gaat waarschijnlijk verdwijnen per 1 april 2016.

Van VAR-verklaring naar

een nieuw systeem

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft bekendgemaakt dat er een ruime overgangsperiode komt die het hele jaar 2016 geldt en dat in de nieuwe opzet de Belastingdienst gaat werken met model-overeenkomsten per sector die zzp’ers en bedrijven als alternatief kunnen gebruiken. Bedrijven die zzp’ers inhuren, kunnen zo vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband.

Informatie

Samen met de Belastingdienst zijn algemene modelovereenkomsten uitgewerkt voor zowel de tussenkomstsituatie als de directe relatie. Deze overeenkomsten kunnen direct worden gebruikt. Daar de VAR waarschijnlijk pas op 1 april in plaats van 1 januari aanstaande wordt afgeschaft en heel 2016 geldt als proefjaar om de nieuwe systematiek in te regelen, houdt de bestaande VAR-verklaring uit 2014 of 2015 zijn vrijwarende werking totdat de nieuwe wet is ingegaan. Over de overgangsregeling zullen VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP de precieze details nog met het kabinet uitwerken. Inzet daarbij is dat de overgang van de VAR naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk verloopt.

Voorlichtingsbijeenkomst

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP organiseren op 10 februari 2016 op de locatie ‘Hotel De Bilderberg’ te Oosterbeek een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp. n

Contact en informatie:

Alwin Roest, regiomanager VNO-NCW Utrecht

T 055 – 5222606, E roest@vno-ncwmidden.nl

I www.vno-ncwmidden.nl/utrecht

AGENDA VNO-NCW Utrecht

20 januari 2016

Themabijeenkomst over loonheffing

en andere fiscale zaken

i.s.m. Loyens en Loeff

26 januari 2016

Middelpunt Midwinterwandeling,

Nationaal Park De Hoge Veluwe

28 januari 2016

Bedrijfsbezoek aan Verkeerscentrum Nederland, Utrecht

9 februari 2016

Bijeenkomst i.s.m. Wija Koers over gebruik van social media in bedrijfs-

marketing

10 februari 2016

Voorlichtingsbijeenkomst over veranderingen VAR, Hotel De Bilderberg,

Oosterbeek

16 februari 2016

Bijeenkomst HR-kring VNO-NCW Midden

VNO-NCW NIEUWS

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement