Toekomstgericht goederenvervoer: slimmer, schoner en veiliger

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2016 | Lees volledige uitgave online

Dat duurzaamheid ook voor vervoer en transport in en om Utrecht al langere tijd op de agenda staat, kan bijna niemand meer zijn ontgaan. De gemeente Utrecht zet daar met het “Actieplan goederenvervoer 2015-2020” nadrukkelijk op in. Samen met het bedrijfsleven streeft de gemeente naar de best mogelijke inpassing van slim, schoon en veilig goederenvervoer in Utrecht.

TEKST MAURICE HENGEVELD

AFBEELDING GETTY IMAGES

Toekomstgericht goederenvervoer in en rond Utrecht

Slimmer, schoner en veiliger

Met als credo “Utrecht maken we samen” nodigt de gemeente daarom ondernemers nadrukkelijk uit om vernieuwende ideeën rond goederenvervoer te delen. De Slinger Utrecht ondersteunt de plannen van harte!

Volop actie

In het actieplan is voor zowel de gemeente Utrecht zelf als voor het bedrijfsleven een prominente rol weggelegd. Dat blijkt inmiddels uit talrijke voorbeelden van innovatie op het gebied van vervoer en transport. Zo wordt met “Zero Emission Stadslogistiek” (ZES) gewerkt aan schonere voertuigen die minder ritten maken in winkel- en verblijfsgebieden. Rond de bouwlogistiek wordt onder andere gekeken naar methodes voor een efficiënte en duurzame aan- en afvoer van bouwmaterialen én bouwvakkers in en rond de stad. Binnen het platform Port of Utrecht (Lage Weide) wordt gewerkt aan duurzaam goederenvervoer door het slim en efficiënt benutten van water en spoor, efficiënter vervoer over de weg en inzet van schone voertuigen. Ook voor het organiseren van levering van goederen direct bij de consument ligt de inzet op zo min mogelijk ritten door woonwijken, maar wel met gemak en service voor de consument.

Wereld te winnen

Dat rond slim, schoon, veilig en efficiënt vervoer en transport nog een wereld valt te winnen, blijkt onder andere in de bouw. Bouw-gerelateerd verkeer zorgt voor dertig procent van de vervoersbewegingen en zelfs voor veertig procent van de uitstoot van schadelijke stoffen; nog los van de overlast voor verkeer en omgeving. Innovatie speelt binnen de plannen een belangrijke rol. Als aansprekend voorbeeld van het terugdringen van het goederenvervoer wordt in het actieplan Local Today vermeld, een nieuw initiatief om lokale producten van een winkelier in de stad binnen twee uur bij de consument thuis te bezorgen met optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden. De online bestel- en bezorgdienst zou een pilot willen starten in en rond de Twijnstraat. Jammer genoeg blijft het – voor zover na te gaan – bij een vermelding in het actieplan. Op internet is Local Today nog niet terug te vinden.

Verbinden

Als verbindend netwerk in de stad ziet ook

De Slinger Utrecht het nut en de noodzaak van duurzame en sociale innovatie, nieuwe verdienmodellen en technologische kennis. Naast het vervullen van een van oudsher verbindende rol tussen bedrijven en maatschappelijke initiatieven ligt de focus binnen De Slinger inmiddels ook op het signaleren van trends en ontwikkelingen op het gebied van nieuw ondernemerschap en de inzet op een ambitieuze toekomstagenda voor Utrecht. Ook gekoppeld aan een thema als duurzaam vervoer en transport kan het netwerk van grote waarde zijn voor maatschappelijk betrokken initiatiefnemers op zoek naar verbinding met gevestigde partijen in de stad. n

De Slinger Utrecht

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement