VNO-NCW Nieuws

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2016 | Lees volledige uitgave online

De kracht van netwerken

en samenwerken

Het kabinet Rutte heeft in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden bij lagere overheden gelegd. De betekenis van met name gemeenten neemt toe. Volgens werkgeversvereniging VNO-NCW Midden, de belangenbehartiger van ondernemers in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland, is dat merkbaar. “Gemeenten en provincies weten ons steeds beter te vinden,” zegt Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW Midden.

De vereniging heeft afgelopen periode sterk ingezet op een strategische focus op vijf lobbypunten voor een goed ondernemersklimaat. Voor lobbyinput en feedback is er intensief contact met leden. Volgens Vonhof werpt dat zijn vruchten af. “We zoeken heel bewust meer samenwerking met branches, bedrijvenkringen en VNO-NCW Den Haag om onze doelen te bereiken. Dat laat een stevige uitkomst zien in onze belangenbehartiging voor ondernemers in de regio. De positie van regionale vereniging is daarmee versterkt; we weten aantoonbaar invloed uit te oefenen op de provinciale en regionale politiek. In het licht van decentralisatie van overheidstaken is dit een belangrijk gegeven.”

Lobbyresultaten

Voorzitter van VNO-NCW in Utrecht, Rob Eradus, vult aan: “Om de regionale lobby nog meer kracht bij te zetten, werken we in de eerste helft van 2016 aan een fusie van de regio’s Eemland en Utrecht. Dit betekent effectievere inzet van het verenigingsbureau en bestuursleden, het vergroten van het netwerk en meer mogelijkheden voor het delen van expertise.”

Met enkele concrete voorbeelden van lobby-resultaten laat Eradus zien wat de kracht is van het netwerken en samenwerken. “Mede door onze inzet is de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht tot stand gekomen, met nadruk op versterking van de sectoren ICT, techniek en zorg. We spelen een actieve rol bij de oprichting en uitvoeringstaken van de regionale werkbedrijven in ons gebied, waar we inzetten op goede dienstverlening en transparantie in aanbod van werkzoekenden. De campagnes Alleen talent telt! (Utrecht) en Let’s workmate (Eemland) bieden u alle praktische informatie. Die blijven we optimaliseren en continueren in 2016.”

Toekomstbestendige ring

Eradus wijst verder op het sterke netwerk van HR-professionals waaraan gebouwd is. Het netwerk zet zich in voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast blijft de vereniging focus houden op knooppunt Hoevelaken, A27/A12 en A27/A1 en de problemen rondom de tunneldosering van de Leidsche Rijntunnel (A2). Het onderzoek naar de aansluiting A1/A30 is in 2015 mede door inzet van VNO-NCW Midden geagendeerd. “Speciale aandacht blijft gaan naar de Noordelijke Randweg Utrecht. We pleiten voor een robuuste en toekomstbestendige Ring,” zegt Eradus.

Meepraten en netwerken?

VNO-NCW Utrecht organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers, waar netwerken en de lobbyissues centraal staan. Kijk voor data op www.vno-ncwmidden.nl/utrecht. n

VNO-NCW NIEUWS

Rob Eradus

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement