Visies op Nieuwegein

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2016 | Lees volledige uitgave online

Na Utrecht en Amersfoort is Nieuwegein de economisch belangrijkste gemeente in de provincie Utrecht. Bedrijvenpark Het Klooster faciliteert bedrijven met ruimtebehoefte. Als het gaat om transformatie van leegstaande kantoren speelt Nieuwegein landelijk een voortrekkersrol. Utrecht Business vroeg vertegenwoordigers van drie Nieuwegeinse zakelijke netwerken op persoonlijke titel naar hun visie, voorkeuren en verwachtingen.

Positief economisch perspectief voor gemeente

Visies op Nieuwegein

Jos Littel (Littel Communicatie) is voorzitter van de Ondernemerskring Nieuwegein (OKN). “Onze leden zijn zowel mkb’ers als zzp’ers uit Nieuwegein en omstreken. De meesten zijn werkzaam in de zakelijke dienstverlening. De OKN is een businessclub waar ondernemers nieuwe contacten opdoen, leren van collega’s en bouwen aan duurzame zakelijke relaties of samenwerking. Zoiets kost tijd, want een vertrouwensrelatie ontstaat niet bij het afgeven van een visitekaartje. Daarom organiseert de OKN tien keer per jaar informatieve, onderhoudende bijeenkomsten waar leden contacten leggen die betekenisvol kunnen zijn. Ook is het een mooie gelegenheid om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Dat de Ondernemerskring in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat de vereniging meer dan twintig jaar bestaat.”

Klankbord en feedback

“BiZZp is een platform waar kleine zelfstandige ondernemers die wonen en/of werken in Nieuwegein elkaar helpen om kwaliteiten en vaardigheden op het gebied van ondernemen te verbeteren,” aldus voorzitter Ad van Elzakker (Publicarea). “De deelnemers bieden elkaar een klankbord en feedback bij hun vaak solistisch optreden. In deze tijd van dynamisch en meer flexibel werken hebben deelnemers veel professionaliteit, kennis en vaardigheden te bieden. Het platform vergroot de slagkracht en zichtbaarheid van de leden onderling en in samenhang binnen de samenleving. Het platform is de partij naar bijvoorbeeld overheden en grote organisaties en een discussiepartner waar partijen terecht kunnen voor oplossingen. In principe elke vierde dinsdag van de maand organiseert BiZZp een bijeenkomst met aandacht voor workshops, trainingen, informatie-uitwisseling en een netwerkborrel.”

Geen belangenclub

Bedrijvensociëteit De Nieuwe komt voort uit de in 1971 opgerichte Vereniging voor Industrie en Handel Nieuwegein. “Elke eerste dinsdag van de maand wordt een sociëteitsavond georganiseerd op een prachtige locatie,” meldt voorzitter Ton Bothoff. “Daar kunnen de leden in een ontspannen sfeer eten, drinken en van gedachten wisselen met ondernemers uit dezelfde of een totaal andere branche. De Nieuwe is geen belangenclub maar faciliteert een inspirerend programma en brengt ondernemers bij elkaar.”

Open gesprek

“Met name door haar centrale ligging en bereikbaarheid is Nieuwegein een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers,” vindt Bothoff. “Als sociëteitsvoorzitter ervaar ik een veranderde overheid die steeds bewuster de verbinding legt met lokale ondernemers. De betrokkenheid van de gemeente bij onze sociëteit is de afgelopen jaren intensiever geworden. Ondanks dat wij geen belangen vertegenwoordigen, informeren wij onze leden wel over relevante onderwerpen. Het is goed te zien dat ook de gemeente zich steeds bewuster en actiever laat zien tijdens bijeenkomsten. Hiermee creëer je mogelijkheden om een open gesprek te houden met ondernemers over het economische beleid.”

Koploper in omkatten

“Nieuwegein krijgt van mij een dikke negen,” zegt Jos Littel. “Er zijn hier volop mogelijkheden voor elk type onderneming. Of het nu gaat om een bestaand kantorenpand, duurzame nieuwbouw op bijvoorbeeld Het Klooster of kleine, flexibele kantoorruimte voor het mkb of zzp’ers. In combinatie met prima openbaar vervoer en de uitvalswegen rondom maakt dit Nieuwegein tot een ideale vestigingsplaats.” Net als de rest van Nederland kampt ook Nieuwegein met incourante kantoorpanden. “Te veel lege kantoren zorgen voor een negatieve exposure. Gelukkig is deze gemeente koploper in het omkatten van kantoorpanden naar woonruimte. Wat mij betreft mag dat tempo nog worden verhoogd.”

Vriendelijk

Voor een zzp’er zijn de variabelen van de economisch geografische vestigingsleer van weinig betekenis, aldus Van Elzakker. “De zzp’er werkt of op locatie bij een klant waar dan ook, of vanuit huis waarbij goed

werkend internet de belangrijkste variabele is.” Hoe is – in het verlengde daarvan – de relatie met de lokale overheid? “Die relatie is vriendelijk, maar wat mij betreft inhoudsloos. Dit komt enerzijds omdat de organisatiegraad van kleine ondernemers te gering is om een werkelijke speler in de lokale samenleving en politiek te kunnen zijn. Anderzijds is de gemeente als opdrachtgever vanwege Brussel niet lokaal georiënteerd en voor de positie van zzp’ers afhankelijk van Den Haag.”

Stinkende best

Zijn er Nieuwegeiners waarvoor de voorzitters bewondering koesteren? “Bewonderen van mensen zit niet echt in mijn aard,” zegt Van Elzakker. “Ik heb wel veel respect voor een aantal Nieuwegeinse ondernemers die behalve dat ze met hun zaak bezig zijn, zich ook enorm – soms tegen de stroom in – inzetten voor de lokale samenleving. Ze investeren dan vaak veel, zonder dat zij zicht hebben op het rendement.”

Ook Jos Littel koppelt haar waardering niet aan één specifieke persoon. “Ik heb bewondering voor iedereen die zijn stinkende best doet om doelen te bereiken en daar volledig voor gaat. Of dat nu een ondernemer, bestuurder of vrijwilliger is.”

Jongere lichting

Volgens Bothoff kent Nieuwegein meerdere ondernemers en bestuurders met een grote staat van dienst. “Zowel lokaal, regionaal als landelijk. Opvallend vind ik de jongere lichting van ondernemers die Nieuwegein op de kaart zetten. Een goed voorbeeld is Justin van Hooijdonk van het NBC. Een opvallende ondernemer die risico’s durft aan te gaan, iemand ook met een prima gevoel voor trends en ontwikkelingen. Een voorbeeld voor ondernemend Nieuwegein, waarin hij enerzijds landelijke evenementen naar de gemeente haalt en zich tegelijkertijd lokaal inzet voor een goed ondernemersklimaat.”

Tariefduikers

Hoe ziet het economisch perspectief van Nieuwegein eruit? “Het is wel gebleken dat ook geleerde economen niet in de toekomst kunnen kijken, dus ik al helemaal niet,” aldus Van Elzakker. “Voor de kleine ondernemers zal de economische toekomst niet van een gemeente afhangen, maar van landelijke en Europese ontwikkelingen. Het verschil in inkomen en sociale zekerheden tussen ((semi-)ambtelijke) werknemers en kleine ondernemers wordt steeds groter. Deze trend kan niet op het niveau van een gemeente worden gekeerd. Integendeel: de aanbestedingen in de thuiszorg laten zien dat gemeenten zich als echte tariefduikers ontpoppen.”

Grotere uitdagingen

Bothoff heeft intensief contact met de 115 leden van De Nieuwe. “Er zijn vooral positieve geluiden rond het economisch perspectief. Ondernemers durven weer meer te investeren, zijn minder afwachtend en gaan grotere uitdagingen aan dan in de afgelopen periode. Allemaal tekenen dat het bedrijfsleven in Nieuwegein zich sterk ontwikkelt. Een bedrijfssociëteit is een uitstekend platform om hier de komende jaren aan bij te dragen.”

Jos Littel is overtuigd van de potentie van Nieuwegein. “Door nog betere samenwerking en afstemming met partijen zoals bedrijfsleven, opleidingsinstituten, politiek et cetera kan Nieuwegein goed meebewegen met de economische ontwikkelingen die in het verschiet liggen.” n

DOSSIER

Foto Hans Kokx

De Nieuwe Baten biedt tegenwicht aan saaie kantoorgebouwen

Foto Piet Mes/transVORM

Nieuwegein is koploper bij het omkatten van kantoren naar woonruimte zoals hier bij een pand van Jutphaas Wonen aan de Bakenmonde.

VERADEMING

Buitenstaanders realiseren zich vaak niet dat Nieuwegein een stad is met veel groen. Jos Littel: “Park Oudegein blijft mijn favoriete plek. Ik ben een natuurmens. Wandelen door dit park met al die verschillende bomen en kwetterende vogels maakt me blij. En werkt ook nog inspirerend.” Wat is voor de OKN-voorzitter een aansprekend pand in Nieuwegein? “Het voormalige Allianz-kantoor aan de Buizerdlaan blijft me nog steeds boeien. Ondanks dat het al geruime tijd leegstaat, heeft het gebouw niets aan charme ingeboet.”

Ton Bothoff maakt een verbinding met zijn functie. “Als directeur- bestuurder van

NV Sportinrichtingen Nieuwegein heb ik een sterke voorkeur voor locaties gericht op de recreatiebranche. In dit spectrum kent Nieuwegein meerdere mooie en aantrekkelijke plekken zoals Down Under en Sport en Evenementencomplex Merwestein.” Lovend is Bothoff ook over stadstheater en kunstencentrum DE KOM. “Dit pand van directeur-bestuurder Ariane Kop heeft een grote aantrekkingskracht voor de gemeente. Niet alleen door de ligging in het centrum maar vooral door de uitstraling die het gebouw zowel aan de buiten- als binnenzijde heeft.”

Ad van Elzakker noemt De Nieuwe Baten in Batau-Noord als meest aansprekende gebouw. Hij is betrokken bij de realisatie van dit centrum voor wonen, zorg en welzijn. “Qua architectuur is het een verademing in deze wijk. Ook biedt De Nieuwe Baten tegenwicht aan de overvloed van saaie kantoorgebouwen in de gemeente.” Over zijn favoriete plek in Nieuwegein hoeft Van Elzakker niet lang na te denken: “Mijn volkstuin.”

Foto Henri van Gelder

Meer informatie:

www.okn-nieuwegein.nl

www.bizzp-nieuwegein.nl

www.denieuwe.nl

Waardering voor uitstraling DE KOM

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement