Nieuws De Slinger Utrecht

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2016 | Lees volledige uitgave online

Op 21 januari 2016 ondertekende financieel dienstverlener ING, samen met ABN Amro en Rabobank het statement ‘Grootbanken steunen een circulaire economie voor Nederland’. Er is veel aandacht voor het hergebruik van materialen en ING heeft de ambitie haar klanten te helpen om over te stappen van een lineair naar een (meer) circulair bedrijfsmodel. Dat gaat niet vanzelf en vraagt om een nieuwe kijk op zaken. Ook voor ING zelf is het, net als voor haar klanten, vaak nog pionieren.

TEKST MAURICE HENGEVELD

ING zet in op een betrokken economie

“We staan nog aan het begin van deze transitie”

“Utrecht behoort tot de innovatietop in Nederland, mede door het hoge kennisniveau en sociale innovaties in het mkb. De provincie heeft dus een prima uitgangspositie om mee te kunnen in de veranderingen. Voortdurende innovatie zal nodig zijn om de uitgangspositie te (blijven ) verzilveren.” Dat valt te lezen in de april 2015 gepresenteerde rapportage van het ING Economisch Bureau over de aantrekkende economie in de provincie Utrecht. Ook Thomas Eterman, districtsdirecteur Grootbedrijf & Instellingen (GB&I) Midden-Nederland bij ING, ziet dat Utrecht mede vanwege haar innovatiekracht goed is gepositioneerd om zich aan te passen aan de snel veranderende economie. “Ondernemen is door die snelle veranderingen extra uitdagend,” stelt Eterman. “Wij spelen daar als bank op in door mee te veranderen in onze dienstverlening en ons daarnaast in te zetten voor sociale vooruitgang en bescherming van het milieu. ING heeft zich verbonden aan een groot aantal initiatieven op die gebieden.”

Samen optrekken

Eén van de door Eterman vermelde initiatieven is het ondersteunen van de overgang naar een circulaire economie. Daarin worden producten, onderdelen of grondstoffen zo efficiënt mogelijk hergebruikt, waardoor hun waarde behouden blijft of er zelfs meerwaarde door kan worden gecreëerd. Dit reduceert niet alleen de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn voor producten, het bespaart ook geld. Circulaire bedrijfsmodellen maken het bedrijfsleven daarnaast minder afhankelijk van de beschikbaarheid van primaire grondstoffen en bieden een oplossing voor de groeiende hoeveelheid afval. Ze dragen bij aan een stabiele economie, innovatie, werkgelegenheid en een duurzame samenleving. De circulaire economie vraagt wel om een heel nieuwe kijk op bedrijfsprocessen. Met een gerichte inzet wil ING bedrijven helpen in dat transitieproces. Momenteel wordt daarom onderzocht hoe de principes van de circulaire economie zijn te vertalen in concrete klantoplossingen.

Betrokken economie

Niet alleen op het gebied van de circulaire economie richt ING zich op betrokken ondernemerschap. Zo werd recent door Simone Mensink, Rayondirecteur MKB Utrecht & Heuvelrug, een partnerovereenkomst ondertekend met De Slinger Utrecht. Mensink: “ING heeft zich daarmee voorlopig voor twee jaar aan De Slinger en haar missie verbonden en werkt samen met andere partners van het Slinger-netwerk aan een Toekomstagenda rond de thema’s sociaal, duurzaam en technologische ontwikkelingen.”

In maart stonden de kansen voor vluchtelingen in Utrecht centraal en bracht De Slinger 22 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers van projecten met vluchtelingen samen om ideeën te genereren. Een succesvolle bijeenkomst met grote kans op een vervolg. Mensink: “We zijn gedreven om tot een betrokken (lokale) economie te komen en zien de samenwerking met De Slinger daarbij als prima middel om samen met ondernemend Utrecht echte vooruitgang te boeken. Wie interesse heeft om daar aan bij te dragen, is vanzelfsprekend van harte welkom!” n

De Slinger Utrecht

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement