Regionaal bedrijfsleven heeft leidende rol bij innovatie

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2016 | Lees volledige uitgave online

Ron van Gent: “Innovatie moet hoog op de agenda staan.”

‘Innovatie begint bij inspiratie’

Leidende rol voor regionaal bedrijfsleven

Innovatie is een van de lobbyspeerpunten van werkgeversvereniging VNO-NCW Midden. Vernieuwing is nodig voor de ontwikkeling van de regionale economie en levert een bijdrage aan het oplossen van diverse vraagstukken op gebied van onder meer gezondheidszorg, vergrijzing, grondstofverbruik, klimaatverandering en voedselvoorziening.

In Midden- en Oost-Nederland hebben we een stevige en brede kennisinfrastructuur die positief bijdraagt aan het ontwikkelen en aanjagen van innovaties bij (maak-)bedrijven. En we hebben sterke ondernemers, die met slimme bedrijfsprocessen en innovatieve producten en diensten de concurrentie in Europa en met de wereld goed aankunnen. Ã¢â‚¬Å“Maar”, zegt Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden, “willen we als land en regio niet volgend zijn maar leidend, dan moet het thema innovatie hoog op de agenda staan. Bij bedrijven én politiek.” 

Doel en inzet 

Betrokkenheid van VNO-NCW Midden op het thema innovatie is divers. Doel volgens Van Gent is om de concurrentiepositie van ondernemers in de regio’s in de volle breedte te versterken. De ondernemersvereniging stimuleert samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en ondernemers, waardoor uiteindelijk meer patenten en octrooien worden ontwikkeld, helpt starters naar een volgende fase van bedrijfsontwikkeling en scale ups bij het duurzaam groeien. “Het is belangrijk voor de regio om succesvolle bedrijven te binden en te behouden. Daarnaast hebben we oog voor thema’s als economie en ecologie. En in al onze activiteiten zoeken we waar mogelijk samenwerking met partijen als FME, MKB-Nederland, LTO, natuurorganisaties, mbo’s, hbo’s en universiteiten.”

De praktijk

Mooie woorden, maar hoe werkt dat in de praktijk? Van Gent: “Het is vooral een kwestie van weten wat belangrijk is voor de regio en daar de lobby en activiteiten op afstemmen. Partners zoeken, contacten leggen en samen initiatieven starten en de schouders zetten onder projecten. Waarbij we steeds het ondernemersbelang scherp in de gaten houden in gesprekken met overheden, instanties, onderwijs en anderen. Concrete voorbeelden van onze inzet zijn het initiatief tot het Nationale Energieakkoord en onze betrokkenheid bij het energiebesparingsproject MKB Energy CheckUp (zie www.energycheckup.nl). Via instrumenten als WBSO, RDA, IPC, MKB innovatiefonds en MIT stimuleren we innovatie binnen de topsectoren. Met onze Industrietafel Midden Nederland bevorderen we kennisdeling tussen maakbedrijven en werken we aan een innovatief ondernemersklimaat in ons werkgebied. Innovatie begint bij inspiratie,” is de overtuiging van Van Gent. Op 20 april organiseerde de vereniging in dat kader samen met ING Bank de tweede IndustrieTOP voor honderd topondernemers uit de regio. Thema: circulaire economie en smart industry. n

www.vno-ncwmidden.nl/lobby

VNO-NCW NIEUWS

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement