Werknemers productiever door variëteit aan werkruimten

Magazines | Utrecht Business Nr 2 - 2016 | Lees volledige uitgave online

Werknemers productiever door variëteit in werkruimten

Onderzoek van Leesman onder meer dan 120.000 werknemers laat zien dat variëteit in werkruimten cruciaal is voor het slagen van een flexibel werkplekconcept.

CASE

Leesman onderzoekt al vijf jaar de effectiviteit van werkomgevingen. Werknemers wordt gevraagd hoe tevreden zij zijn en wat nodig is om productief te kunnen werken. De internationale Leesman-database bevat de input van 120.000 respondenten, werkzaam in 1.000 gebouwen.

Crux is variatie

Het Leesman-onderzoek toont aan dat de crux voor het al dan niet slagen van een flexibel werkplekconcept zit in de variëteit in werkruimten en de mogelijkheid die werknemers hebben om deze af te stemmen op een specifieke activiteit. 85 procent van de werknemers in een flexibel concept met veel keuze aan werkruimtes, geeft aan dat zij daardoor productief kunnen werken. Is er weinig variatie dan is dit percentage maar 35 procent.

Resultaten bevestigd

De antwoorden op de vraag hoe tevreden werknemers zijn over de fysieke kenmerken binnen de werkomgeving bevestigen deze resultaten. Bij werkplekconcepten met een grote keuze aan werkruimten is 87 procent tevreden over de informele ruimten; bij werknemers met weinig keuze is dit slechts 15 procent. Dezelfde verschillen zijn zichtbaar bij stilteruimten – 68 procent respectievelijk 30 procent – en kleine vergaderruimten: 60 procent versus 30 procent.

 

Grote keuze

Deze uitkomsten ondersteunen het idee dat de mogelijkheid om de eigen werkplek aan te passen aan de taak van het moment de voldoening over het werk sterk beïnvloedt. Een flexibele omgeving biedt werknemers immers de mogelijkheid om de manier waarop zij deze gebruiken naar hun hand te zetten. Om een flexibel werkplekconcept tot een succes te maken, is een grote keuze aan kantoorruimten noodzakelijk. Uiteraard zijn elke organisatie en afdeling anders en zal goed in kaart moeten worden gebracht welk concept het beste past bij de uit te voeren activiteiten.

Geheim

Managing Director Benelux Leesmanindex Gideon van der Burg: “Deze data tonen aan dat het met flexibele werkplekconcepten vreselijk mis kan gaan. Maar als ze goed worden opgezet, zijn werknemers significant meer tevreden. Het geheim zit hem dus vooral in de variëteit in kantoorruimten die je hen als werkgever biedt. De meest flexibele component van een flexibel werkplekconcept is de medewerker. Dat geldt echter alleen als werkomgeving, technologie en management hem of haar die kans bieden.” n

WERELDWIJDE BENCHMARK

Leesman legt de relatie tussen werkomgeving en productiviteit, welbevinden en trots van medewerkers. Met meer dan 120.000 respondenten verdeeld over 1.000 gebouwen is Leesmanindex wereldwijd de grootste benchmark voor het meten van de effectiviteit van werkomgevingen. Leesman is onafhankelijk en neutraal. Op basis van een Leesman-onderzoek kunnen organisaties gefundeerd een optimale werkomgeving creëren voor hun werknemers.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement