Het Klooster: groen bedrijvenpark

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2013 | Lees volledige uitgave online

Duurzaamheid en kwaliteit centraal bij Het Klooster

Het groene bedrijvenpark

Het markante vogelhuisje langs de A27 is voor velen een vertrouwd gezicht. Hiermee markeert Nieuwegein Het Klooster als ideale locatie voor nieuwe huisvesting. Sterke troef van het bedrijvenpark is de ligging nabij Nederlands belangrijkste autosnelwegen. Intensief ruimtegebruik, duurzaam ondernemen en behoud van het landschap zijn kernbegrippen bij de ontwikkeling van Het Klooster.

Bedrijvenpark Het Klooster ligt aan de oostkant van Nieuwegein en omvat maar liefst 75 hectare. Prominente eerste bewoner is V&D; dit warenhuis realiseerde haar nieuwe distributiecentrum van 25.000 m2 op Het Klooster. Van daaruit worden V&D- en La Place-vestigingen in heel Nederland bevoorraad. Ook Mavaro en Imabo kozen Het Klooster als locatie voor hun nieuwe huisvesting.

Driehoek van snelwegen

Regionaal neemt Het Klooster een centrale positie in. Het bedrijvenpark is gelegen in de driehoek van de snelwegen A2, A12 en A27. Aan de westkant wordt Het Klooster begrensd door het Lekkanaal, aan de oostzijde door de A27. De directe aansluiting op deze snelweg vormt samen met de vaste brug over het Lekkanaal een entree voor het bedrijvenpark en tevens voor het centrum van Nieuwegein. Hiermee wordt de ontsluiting van Het Klooster versterkt en is het gebied met de auto optimaal bereikbaar.

Vestigingsplek op maat

Het Klooster biedt ruimte voor allerlei soorten bedrijven, variërend van kleinschalige ambachtelijke vestigingen tot grote distributie-, transport- of logistieke ondernemingen. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een modern gemengd bedrijvenpark waarop naast bedrijven uit milieucategorie 1 tot en met 4 incidenteel ook categorie 5 kan worden toegelaten. De kavels lopen uiteen van 1.000 m² aan de westzijde tot 60.000 m² aan de oostkant van het park. Deze verkavelingsopzet maakt het mogelijk te variëren met vorm en kavelafmeting en zorgt voor een optimale, op maat gesneden vestigingsplek.

Green check

Duurzaamheid en kwaliteit staan centraal bij de ontwikkeling van

Het Klooster. Nieuwegein wil van het gebied een groen bedrijvenpark maken. Daarom wordt de aanvraag van een bouwplan niet alleen getoetst aan het bestemmingsplan, maar wordt ook een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Deze green check geeft aanbevelingen als het gaat om onder meer ruimtegebruik, afvalverwerking, materiaalgebruik, watervoorziening en energieverbruik. Door het duurzaamheidsonderzoek vooraf uit te voeren, kan bij ontwerp- en installatiekeuzes rekening worden gehouden met de aanbevelingen. Die hebben een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

Nieuwe bewoners van Het Klooster nemen deel aan parkmanagement. Gemeente en bedrijfsleven investeren gezamenlijk in beheer, onderhoud, beveiliging, bewegwijzering en vervoermanagement. Parkmanagement creëert een aangename werkomgeving en draagt bij aan waardebehoud van het vastgoed. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit van Het Klooster op de lange termijn gewaarborgd is. n

BEDRIJFSPROFIEL

Voor meer informatie over de vestigingsmogelijkheden op

Het Klooster: 030-6071454 of klooster.nieuwegein.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement