Meer bekendheid via wifi

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2013 | Lees volledige uitgave online

Meer bekendheid

via wifi

Taskforce Utrecht Internationa(al) werkt aan het versterken van de internationale positie van de stad. Digitalisering en met name social media zijn daarbij onontbeerlijk. Wifi vormt een belangrijke sleutel tot succes. Anton Verbunt van Platform Ondernemend Utrecht richt zich in dat kader specifiek op het beschikbaar stellen van wifi in de stad Utrecht. Met toenemende (internationale) bezoekersaantallen, veel studenten en een hoogopgeleide bevolking past wifi bij uitstek bij Utrecht. Deze groepen maken immers bovengemiddeld gebruik van online media. Zij hebben tevens een grote nieuwsbehoefte en willen doorlopend digitaal bereikbaar zijn. ‘Hen en vele andere (potentiële) bezoekers willen wij zo een snel en makkelijk toegankelijk netwerk bieden. Zo kan de bezoeker op laagdrempelige wijze informatie over Utrecht vinden, zoals een restaurant, museum, winkel of interessant bedrijf om zaken mee te doen. Sneller en duidelijker kunnen we Utrecht niet op de internationale kaart zetten,’ aldus Anton Verbunt.

Er zijn echter wel eerst openbare draadloze netwerken nodig. Deze zogenaamde hotspots zijn te herkennen aan het wifi-icoon. Je treft ze aan op bijvoorbeeld congrescentra, restaurants, cafés, hotels, stations, grote openbare gebouwen, maar ook in de trein. Natuurlijk zijn partijen nodig die dit kunnen realiseren. Er zijn uiteraard meerdere belanghebbenden. Het is goed dat de gemeente Utrecht als neutrale partij betrokken is. De gemeente is de belangrijkste eigenaar van de openbare ruimte en is voorwaardenscheppend als het gaat om vergunningen en regelgeving. Gelukkig staat de gemeente zeer positief tegenover wifi. Zo heeft zij tijdens het European Youth Olympic Festival in juli van dit jaar op een drietal pleinen proefgedraaid om ervaring op te doen. Het onderzoek is nog in volle gang, maar is veelbelovend.

Het opzetten en uitwerken van een goede businesscase heeft nu de eerste prioriteit. Dit ondersteunt verdere besluitvorming en draagt bij aan het creëren van draagvlak bij politiek en bedrijfsleven. Zoals altijd spelen financiën daarbij een belangrijke rol. Een positieve businesscase helpt bij het investeringstraject dat zeker opgestart zal moeten worden.

Een ding is zeker, met wifi zetten we een nieuwe stap in de goede richting om Utrecht (internationaal) op de kaart te zetten. Het is geweldig om te zien dat de aanpak van Taskforce Utrecht Internationa(a)l? werkt en dat gemeente Utrecht en Platform Ondernemend Utrecht zich hier zo voor inzetten! n

KVK NIEUWS

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement