Gemeenteraadsverkiezingen 2014: ondernemers hebben wensen

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2013 | Lees volledige uitgave online

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: ondernemers hebben wensen

Investeren, minder regels en gemaximeerde belastingen

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment om te laten zien wat de politiek voor ondernemers heeft gedaan, maar ook een moment om de plannen van politieke partijen voor een versterking van de lokale en regionale economie kenbaar te maken.

MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden hebben hun visie op de belangrijkste lokale onderwerpen voor ondernemers op papier gezet. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige gemeente en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen voorkomt of wegneemt.

Top drie

Blijf investeren in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. Beperk de stijging van de lokale belastingen, in het bijzonder de OZB niet-woningen, tot lokaal maximaal het niveau van de inflatie. Zorg voor minder en eenvoudiger regels, schrap overbodige vergunningen. Dat is de top drie van onderwerpen die de basis moeten vormen van de economische paragraaf van verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Agenda voor groei

De lokale agenda voor groei van de twee ondernemersorganisaties richt zich op de volgende tien punten:

1. Blijf investeren in de bouw- en woningmarkt.

2. Zet een rem op lokale lasten voor het bedrijfsleven. Verlaag de OZB of verhoog die lokaal tot maximaal de inflatie (micronorm).

3. Zorg voor minder en eenvoudiger regels, schrap onnodige vergunningen. Bijvoorbeeld de verplichting tot een papieren uittreksel van het Handelsregister. Introduceer het ‘Rotterdams verlaatje’ voor de horeca.

4. Dring winkelleegstand terug en zorg voor een goede visie op de ontwikkeling van detailhandel en specifiek van de binnensteden.

5. Schep ruimte voor bedrijven met voldoende vestigingslocaties en vitale bedrijventerreinen.

6. Re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan alleen als de werkgever wordt ontzorgd, met inzet van private bedrijven. Verplichte social return werkt averechts.

7. Bij uitbreiding van de verantwoordelijkheden voor de zorg moeten gemeenten gebruik maken van de expertise van zorgaanbieders.

8. Maak een mkb-vriendelijk aanbestedingsbeleid. Betaal rekeningen van bedrijven op tijd.

9. Veilig ondernemen voor en met het bedrijfsleven. Geef Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkels en bedrijventerreinen een prominente plek in het lokale veiligheidsbeleid.

10. Voorkom wildgroei van ondernemersfondsen. Een BIZ-regeling is beter: van, voor en door ondernemers.

In het verkiezingsdocument ‘Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente’ geven MKB-Nederland en VNO-NCW een nadere toelichting op bovenstaande top 10. De volledige brochure kunt u downloaden via www.lokalegroeiagenda.nl. Wij dagen de politiek uit om deze punten over te nemen op weg naar een sterke lokale economie. n

MKB NIEUWS

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement