Sylvia Gerdes over loonstopzetting en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2013 | Lees volledige uitgave online

Loonstopzetting en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan re-integratie. Doet de werknemer dat niet dan is de werkgever gerechtigd de loonbetaling stop te zetten. Sterker nog, de werkgever is daartoe zelfs verplicht omdat het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt als de werkgever nalaat om de werknemer door loonstopzetting te dwingen mee te werken aan re-integratie.

Indien de werknemer het eigen werk niet kan verrichten, moet in overleg met de arbo-arts gekeken worden of de werknemer ander passend werk kan verrichten. Wanneer de werknemer weigert deze passende werkzaamheden te verrichten, is vervolgens de vraag wat een passende loonsanctie is. Mag de werkgever overgaan tot een volledige loonstopzetting of mag het loon alleen worden stopgezet over die uren dat de werknemer weigert de passende werkzaamheden te verrichten?

De wet en de wetsgeschiedenis geven geen antwoord op deze vraag. In 2005 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat de werknemer die weigert passend werk te verrichten, geen recht heeft op loon over de uren waarop hij volgens de arbo-arts zou moeten kunnen werken. Met andere woorden: een gedeeltelijke loon-stopzetting.

In april van dit jaar oordeelde de kantonrechter te Groningen dat de werknemer het recht op het volledige loon verliest als hij weigert passende arbeid te verrichten, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Wanneer de loonstopzetting slechts betrekking zou hebben op het aantal uren dat de werknemer passende werkzaamheden zou kunnen verrichten, zou de sanctie volgens de kantonrechter namelijk onvoldoende effect hebben. Dit oordeel van de kantonrechter Groningen is op 23 juli 2013 bevestigd door het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Ook het Hof Den Bosch heeft zich op deze dag uitgelaten over stopzetting van de loonbetaling wegens het weigeren van passende arbeid. Het Hof Den Bosch vond dat sprake was van bijzondere omstandigheden omdat de arbo-arts een opbouwschema had vastgesteld waaraan de werknemer zich niet hield. Omdat hierdoor niet alleen sprake was van het niet verrichten van passende werkzaamheden, maar ook van het niet meewerken aan de re-integratie als geheel, oordeelde het Hof Den Bosch dat de werkgever het salaris volledig mocht stopzetten.

Hoewel beide Hoven dus tot hetzelfde oordeel komen, neemt het Hof Arnhem-Leeuwarden een volledige stopzetting als uitgangspunt, terwijl het Hof Den Bosch een volledige stopzetting alleen toelaatbaar acht wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden.

Alhoewel de Hoge Raad zich hierover nog niet heeft uitgelaten, raad ik u aan voortaan een volledige loon-stopzetting als uitgangspunt te nemen indien een werknemer weigert mee te werken aan de re-integratie. Overigens zal wel altijd door de arbo-arts vastgesteld moeten worden of de aangeboden arbeid passend is. Bij twijfel kan zowel door de werkgever als door de werknemer een deskundigenoordeel aan het UWV gevraagd worden. n

mr Sylvia Gerdes
Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat
sylviagerdes@vbk.nl

column

ELEKTRISCH SNELLADEN LANGS DE A2

Bij pompstation Haarrijn langs de A2 is een snellaadstation voor elektrische auto’s in gebruik genomen. De voorziening is in opdracht van MisterGreen aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van netbeheerder Stedin. Het snellaadstation wordt geëxploiteerd door tankpassenleverancier Travelcard. Travelcardrijders met een ev-laadpas voor het publieke netwerk hebben automatisch toegang tot het nieuwe laadstation.

De lader is een ondersteuning voor het thuis en op het werk opladen van de elektrische auto. Initiatiefnemer MisterGreen Electric Lease breidt het netwerk het komende jaar uit met nog twintig elektrische pompstations langs snelwegen in de Randstad. Mark Schreurs van MisterGreen: ‘Als leasemaatschappij voor elektrische auto’s nemen wij met dit “Charge Network” de verantwoordelijkheid voor het opzetten van een landelijk dekkend netwerk aan snelladers. Onze leaserijders kunnen er gratis laden.’

Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat faciliteren het project. Het plan draagt bij aan een gezamenlijk overheidsdoel om in 2025 één miljoen elektrische auto’s in Nederland te laten rijden. Een ambitieuze doelstelling; eind 2013 zullen hier naar verwachting ruim 3.000 volledig elektrische auto’s op kenteken staan. Met de snelladers willen de betrokken partijen een van de barrières wegnemen, namelijk de angst om met een elektrische auto stil te komen staan. Met tien minuten snelladen kan gemiddeld zestig kilometer worden gereden.

QBUZZ NAAR NIEUWEGEIN

Na een jarenlange juridische strijd met Connexxion ging begin mei eindelijk de kogel door de kerk: Qbuzz verzorgt vanaf 8 december van dit jaar het openbaar vervoer in de regio Utrecht. Het ov-bedrijf betrekt een deel van het bedrijfscomplex aan de Morsebaan 1 in Nieuwegein. Het gaat om 6.300 m2 bedrijfsruimte met kantoor dat langjarig door Qbuzz wordt gehuurd. Oranjeborch Bedrijfsmakelaars adviseerde de verhuurder bij deze transactie. Hiermee is het gehele complex van 41.000 m2 aan de Morsebaan in ruim een half jaar weer volledig gevuld.

FINANCIERINGSOVEREENKOMST VOOR EUROFIBER

Eurofiber heeft voor de lange termijn een financieringsovereenkomst van 195 miljoen euro afgesloten met drie grote Nederlandse banken: ABN Amro, ING en Rabobank. Hiermee legt Eurofiber een stevige financiële basis voor verdere groei in Nederland en België. Het in Utrecht gevestigde bedrijf werkt voortdurend aan uitbreiding van zijn onafhankelijke glasvezelnetwerk. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met strategische toeleveranciers en commerciële partners. In 2012 nam investeringsmaatschappij Doughty Hanson & Co naast Reggeborgh een belang in Eurofiber. In het tweede kwartaal van dit jaar maakte het bedrijf overnames bekend van UNET, Isilinx en IsiConneXion.

NIEUW HOOFDKANTOOR VOOR SCC

SCC Services verhuisde naar een nieuw hoofdkantoor. De Utrechtse ICT-onderneming levert producten en diensten die overheid en bedrijfsleven helpen bij het inrichten, integreren en beheren van hun ICT-omgeving. Onderdeel van het nieuwe onderkomen is een Innovation Center. Hier kunnen de oplossingen van SCC gedemonstreerd en getest worden. Astronaut André Kuipers verrichte de officiële openingshandeling.

MARKS & SPENCER IS TERUG

Marks & Spencer staakte in 2001 haar activiteiten in continentaal West-Europa. Ook de winkels van het Britse concern in Amsterdam en Den Haag gingen dicht. Maar Marks & Spencer is terug. Met een site en een winkel in de Kalverstraat. En nu ook met zogenaamde Food pilots in tankstations. Met de opening van een verkooppunt van voedingsproducten in het vernieuwde BP-station Lunetten op 23 oktober beschikt Midden-Nederland nu over twee van deze pilots. Eerder kreeg het BP-tankstation Bijleveld aan de A12 bij Harmelen al zo’n voorziening. ‘Hiermee breiden wij onze aanwezigheid in Nederland verder uit, in lijn met onze clicks and bricks-strategie,’ meldt Francois Smeyers, Regional Director Europe van Marks & Spencer. Het assortiment omvat 700 producten voor onderweg en thuis, en vormt een aanvulling op het bestaande aanbod in de tankstations. Er ligt veel nadruk op duurzaamheid en gezondheid. Zo is alle M&S-koffie en -thee Fairtrade, worden alleen scharreleieren gebruikt en bevatten de producten geen verzadigde vetten of kunstmatige kleurstoffen.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement