Skillcity na 12,5 jaar springlevend

Magazines | Utrecht Business Nr 5 - 2013 | Lees volledige uitgave online

ICT-netwerk breidt activiteiten uit

Skillcity ook na 12,5 jaar springlevend

TEKST Hans Hajée

ICT is een belangrijke sector voor Midden-Nederland. De regio wordt gekenmerkt door een hoge concentratie ICT-bedrijven met bekende namen als Capgemini, Atos en Ordina. ‘Relevanter nog is wellicht de aanwezigheid van de honderden middelgrote en kleinere bedrijven,’ zegt Ben Alfrink van Skillcity. ‘Deze bedrijven zijn meer gefocused vergeleken met de grote ICT-dienstverleners en zijn ook meer gericht op innovatie. Mede hierdoor is een aantal ervan in de afgelopen tien jaar flink doorgegroeid. Zij hebben inmiddels meer dan 100 hoogopgeleide medewerkers in dienst.’

Het is deze doelgroep waar Skillcity zich op richt: ICT-bedrijven met 10-200 medewerkers, gevestigd in Midden-Nederland. Het ondernemersnetwerk is in 2001 door Alfrink opgezet, destijds met de gemeente Utrecht als opdrachtgever en Ordina, ING, CMS Derks Star Busmann en het toenmalige Telecom Utrecht als founders. Circa dertig bedrijven ondersteunen het netwerk als participant en maken zo jaarlijks de organisatie van tientallen seminars, workshops, round tables en innovation circles mogelijk.

Club van 100

Vele honderden ICT-ondernemers hebben de afgelopen jaren de weg naar Skillcity weten te vinden en geprofiteerd van de bijeenkomsten en onderlinge contacten. ‘Sommigen van hen zijn inmiddels participant,’ aldus Alfrink. Om het draagvlak te vergroten, start Skillcity met een Club van 100, bestaande uit de participanten en een nieuwe groep ‘vrienden’. ‘Dit zijn ICT-ondernemers die Skillcity inmiddels goed kennen en hier ook van hebben geprofiteerd. Gezamenlijk vormen zij als inner circle het fundament van het netwerk.’

High Performance Organisatie

Skillcity startte ook met circles gericht op specifieke actuele thema’s zoals performance management en talent development. ‘Hierin worden kleinere groepen ICT-bedrijven met hun ondernemers bijeen gebracht. Gedurende enkele jaren werken zij samen aan de realisatie van specifieke doelen. Performance management is gericht op de ontwikkeling van bedrijven als High Performance Organisatie (HPO), gebaseerd op het gedachtegoed van André de Waal. Met talent development wordt een brug geslagen tussen afgestudeerde ICT-studenten aan hogescholen en universiteiten en een groep middelgrote ICT-bedrijven in de regio.’

Intercompany academy

ICT-bedrijven hebben moeite met het aantrekken van hoogopgeleid personeel. ‘Het aanbod is beperkt en zal de komende jaren slechts mondjesmaat toenemen,’ weet Alfrink. ‘Afgestudeerde studenten stellen andere, hogere eisen aan hun toekomstige werkgevers en willen zich lang niet altijd binden.’ Voor Skillcity was deze ontwikkeling aanleiding om met een aantal middelgrote ICT-bedrijven een ‘intercompany academy’ te ontwikkelen. ‘Het idee kreeg bijval van de Economic Board Utrecht en de Hogeschool Utrecht. De gemeente Utrecht gaf middels een beperkte subsidie het laatste zetje, zodat wij samen met onze participant Trices en de ICT-bedrijven eFocus, ETTU, Transfer Solutions, 2AT en Winvision de komende maanden het concept doorontwikkelen richting de start van de academy. Als organisatie komt deze op armlengte afstand van Skillcity te staan.’ Met initiatieven als de circles en de intercompany academy maakt het ICT-netwerk duidelijk, na 12,5 jaar nog altijd springlevend te zijn. Alfrink: ‘Ambitie is om er zeker nog zo’n zelfde periode aan vast te knopen.’ n

TRENDS

Ben Alfrink: vernieuwing met Skillcity

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement