TSM Business School: leren managen van binnenuit

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2017 | Lees volledige uitgave online

TSM Business School gaat uit van persoonlijke rol en kracht bij Executive MBA-opleiding

Leren managen van binnenuit

Voor de goede orde: het verzorgen van de Executive MBA-opleiding in Leusden betreft een uitbreiding; TSM Business School blijft haar ook in Enschede aanbieden. Programmadirecteur Sander Harperink ontvangt ons op de nieuwe locatie, de prachtige buitenplaats De Heiligenberg. "Direct na de zomer, bij de start van de opleiding in Leusden, zullen we hier een deel van het landhuis betrekken. Naast de centrale ligging zochten we naar een stek met een speciale atmosfeer, die in geen enkel opzicht doet denken aan een 'schoolse' omgeving of refereert aan het bedrijfsleven van alledag. Hier kun je echt tot jezelf komen. De Executive MBA-opleiding duurt twee à tweeënhalf jaar en omvat elke maand drie aaneengesloten dagen met een lesprogramma, naast uiteraard de thuisstudie. Het valt goed te combineren met een fulltime job, uiteraard wel afhankelijk van het aantal activiteiten dat je daarnaast nog hebt. Daarin schuilt meteen een stukje ontwikkeling: hoe manage je dat alles en waar leg je je prioriteiten? Voor veel deelnemers vormt zo'n opleiding in dit opzicht een echte eye-opener. Als ze het goed doen, blijkt dat ze prima drie dagen van kantoor kunnen wegblijven en helemaal niet continu gebeld worden."

Praktijk van alledag

De achtergrond van TSM Business School verklaart het ontstaan ervan, nu dertig jaar geleden, als verlengstuk van de Universiteit Twente. "Van oorsprong lag daar de nadruk op techniek," vertelt Harperink. "Uiteraard gebeurt het dikwijls dat technici in hun loopbaan hogerop komen en doorgroeien naar een leidinggevende functie. Dat vraagt om een bedrijfskundige verbreding en verdieping, maar ook om het ontwikkelen van managementvaardigheden. Daar ligt de kern van onze opleiding, uitgaande van het feit dat iemand over ruim voldoende kennis van zijn eigen vakgebied beschikt. We nemen zijn praktijk van alledag echter wel degelijk in de context mee, met allerlei bedrijfskundige vraagstukken die daarin aan de orde komen. Hoe positioneer je je bedrijf en je product in een technisch-innovatieve omgeving?

Wie ben je in deze rol en hoe communiceer je je knowhow naar buiten toe? Je ontwikkelt jezelf hier buiten je eigen vakgebied, maar het ráákt wel direct je vakgebied. Zo kom je beter in je kracht en draag je je boodschap dankzij zelfkennis en bedrijfskundige verbreding beter naar buiten toe. Overigens trekt de opleiding mensen uit allerlei branches, zeker niet alleen technische."

WO-accreditatie

De Executive MBA-opleiding van TSM Business School beschikt over een WO-accreditatie (deelnemers ontvangen na afronding een MSc-graad) oftewel een wetenschappelijk uitgangspunt. "Docenten hebben een tweeledige achtergrond," zegt Harperink. "Ze zijn verbonden aan een universiteit oftewel de wetenschappelijke wereld en vervullen daarnaast een vooraanstaande rol in het bedrijfsleven of runnen een eigen bureau. Voor de deelnemers ondersteunt de theorie op dit niveau de praktijk. Ze verrichten onderzoek naar een voor hen relevante case, trekken conclusies en vertalen die vervolgens naar hun eigen situatie in het bedrijfsleven. Veelal starten ze op een heel specifiek moment met de opleiding, bijvoorbeeld wanneer ze tegen conflicten aan lopen of niet verder komen met bepaalde vraagstukken. Het werkt dan heel motiverend om ermee aan de slag te gaan en het voelt totaal niet als studeren. Je volgt klassikale lessen over verschillende bedrijfskundige onderwerpen, werkt in groepen en houdt presentaties. In het tweede jaar staan twee buitenlandse reizen op het programma, waarin je kennisneemt van zakendoen in andere streken, maar ook leert hoe je je manifesteert in een andere cultuur. Je toetst je wereldbeeld ter plekke aan de omgeving en wordt geprikkeld om je vooroordelen opzij te zetten."

Waarderende benadering

TSM Business School oogst met zijn Executive MBA-opleiding landelijk veel lof vanwege de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Harperink: "Wij baseren ons op het model van Mintzberg, waarin mindsets centraal staan. Je leert je verhouding tot je omgeving (her)kennen en definiëren. Welke rol speel je zelf en hoe beïnvloedt die de organisatie, de mensen en de processen om je heen? Alleen vanuit zelfkennis bouw je echt goed leiderschap op en daarmee leg je dan weer het fundament voor succesvol management. Binnen de opleiding werken we vanuit de waarderende benadering ofwel een positieve insteek: beter worden waar je al goed in bent, dus talentontwikkeling. Bij aanvang doe je eerst een assessment, dat wil zeggen een persoonlijkheidstest, gevolgd door een rollenspel en een gesprek met een psycholoog, zodat je weet waar je staat. Daarna ga je in een groep van vier, vijf mensen aan de slag met allerlei cases uit ieders dagelijkse praktijk en met gezamenlijke opdrachten, onder leiding van een coach. Vanuit intervisie beoordeel je elkaar en geef je feedback."

Helicopter

Binnen deze setting bouw je volgens Harperink stapsgewijs een groter zelfvertrouwen op, bovendien straalt je persoonlijke ontwikkeling af op je omgeving. "Beweeg je je bijvoorbeeld meer in een strategische richting, dan zul je de operationele kant enigszins moeten loslaten. Dat betekent misschien wel meer vragen stellen dan antwoorden geven, wat de mensen om je heen leert om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandiger te worden. Telkens stap je in de helicopter, kijk je van een afstand naar je praktijk, zoom je in en weer uit, waarmee je feitelijk als een consultant je eigen omgeving onder de loep neemt. Dat schakelen blijf je ook na de opleiding doen; het ontwikkelt zich tot een tweede natuur. Gedurende de opleiding vraag je ook 360-graden-feedback vanuit je eigen omgeving op, telkens vanuit de gedachte: welke rol speel ik binnen een case? Je kijkt in de praktijk dus niet vanuit een hiërarchische positie naar wat je team niet goed heeft gedaan. Veranderkunde is een ouderwetse methode; vandaag de dag creëer je een sfeer van wendbaarheid met je omgeving, waarbij je je op gezette momenten kwetsbaar durft op te stellen en laat zien waarmee je worstelt. Dat maakt ook bij anderen dingen los. De hele opleiding zet aan tot een denkproces en vormt een ontdekkingsreis van jezelf, als basis om carrièrematige stappen te kunnen nemen."

Meer informatie: www.tsm.nl/mba

Wegens succes trekt ze westwaarts, naar Leusden: de Executive MBA-opleiding van TSM Business School in Enschede, gelauwerd om haar aandacht voor leiderschapsontwikkeling. Centraal staat de gedachte dat vruchtbaar management begint bij goed leiderschap en dat goed leiderschap begint bij zelfkennis en -reflectie.

Tekst en fotografie:

Aart van der Haagen

De nieuwe opleidingslocatie heeft een atmosfeer die in geen enkel opzicht doet denken aan een 'schoolse' omgeving of het bedrijfsleven van alledag.

"Alleen vanuit zelfkennis bouw je echt goed leiderschap op en daarmee leg je dan weer het fundament voor succesvol management."

Sander Harperink

Toplocaties in utrecht

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement