Lekker duurzaam

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2017 | Lees volledige uitgave online

victor Beverloo Lekker duurzaam

Een beter milieu begint bij jezelf. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De balans tussen People, Planet, Profit?. Allemaal hippe marketingtermen die iedereen kent en onderschrijft. Maar werken ze ook in de praktijk? Wat doet de consument eigenlijk zelf? En is het bedrijfsleven wel bereid om te investeren in duurzaamheid? Of wijzen we graag naar elkaar en doen we zelf niks? Tijd voor een kritische analyse, vindt ondernemer Victor Beverloo uit Wageningen. "Consument en ondernemer zijn veel te passief. Duurzaamheid begint niet bij je buurman, maar gewoon in je eigen huis of kantoor."

"maak het niet te ingewikkeld en abstract,

maar begin gewoon in je eigen omgeving."

"Soms moeten mensen even wakker geschud worden, anders gebeurt er niets. Dat geldt ook voor het streven naar duurzaamheid. Iedereen heeft er zijn mond van vol, maar in de praktijk laten mensen veel simpele oplossingen liggen. En als de consument passief reageert, staat het bedrijfsleven ook niet te trappelen om te investeren in duurzame innovaties. Wat dat betreft loopt ons land niet voorop. Er zijn veel technologische oplossingen voorhanden waar nog veel te weinig mee gedaan wordt. Dat is toch zonde? Dus mijn advies is: maak het niet te ingewikkeld en abstract, maar begin gewoon in je eigen omgeving."

Mindset

Met enkele herkenbare situaties wil Victor Beverloo de consument een spiegel voor houden. "Tegenwoordig worden veel technologische en duurzame oplossingen geïntegreerd in woningen, zowel in bestaande huizen als in nieuwbouw. Voorbeelden zijn het op afstand regelen van verwarming, verlichting, gordijnen, zonwering en intercominstallatie. Stuk voor stuk geweldige, duurzame snufjes die niet alleen goed zijn voor het milieu maar ook kostenbesparend werken. Maar vervolgens wordt technologie niet ingezet om alles te integreren in één oplossing, terwijl dit heel eenvoudig te regelen is. Dat vind ik onbegrijpelijk. Apparaten besturen zichzelf in plaats van het geheel en met al deze verschillende deelgebiedjes wordt het bovendien onnodig ingewikkeld in huis. Ik hoop echt dat mensen eens kritisch door hun eigen huis gaan lopen om na te gaan welke mogelijkheden ze laten liggen. Het is zo simpel: voer alles eenmalig in en klaar is kees. De consument is toe aan een mindset op dit vlak. De knop moet om, dan valt er nog veel te winnen want de oplossingen liggen voor het grijpen. Ook voor aanbieders van deze diensten moet en kan de knop om. Je kunt niet van consumenten verwachten dat ze uit zichzelf alle technologische ontwikkelingen op de voet volgen en uit zichzelf gaan integreren. Daar ligt een gapend gat dat ingevuld moet worden!

Geitenwollensokken

Duurzaamheid is gelukkig allang verlost van het geitenwollensokken imago, stelt ondernemer Beverloo. "Investeren in duurzaamheid levert meer rendement op dan bij de bank en mensen kunnen eenvoudig veel geld besparen. Alleen moet niet iedereen vanuit z'n eigen postzegel redeneren, maar samen werken met gelijkgestemden. Waarom geen warmtepomp samen met de buren? Ook zonne- en windenergie bieden veel voordelen. Als je kijkt naar de industrie, zie je dat systemen volledig zijn samengevoegd om gebouwen en logistieke processen op elkaar af te stemmen. Als zoiets mogelijk is bij grote bedrijven en organisaties, hoeven consument en MKB-er alleen maar de kunst af te kijken. Dus laat je adviseren door iemand met kennis van zaken, die niet in beperkingen denkt. Kies voor duurzame toepassingen, opereer actief en omarm innovaties. Daar krijgt niemand spijt van."

OVERIG

Victor Beverloo is eigenaar van Biz2Be, een managementadviesbureau voor

Business Controlling in Wageningen.

www.biz2be.nl

Special

BEDRIJFSHUISVESTING

Rabo-bankier ziet kantelpunt naderen Verduurzaming gebouwen krijgt vaart

Ruim een derde van onze CO2-voetafdruk hangt samen met de gebouwde omgeving. Verduurzaming van vastgoed heeft dus veel impact. "Om tot een versnelling te komen, zijn overheidsprikkels welkom," zegt Ronald van Maldegem, directeur Particulieren en Private Banking bij Rabobank Utrecht. Hij is positief over het sentiment rond duurzaamheid. "De grote massa komt nu in beweging."

TEKST HANS HAJÉE FOTOGRAFIE MARNIX SCHMIDT

Ronald van Maldegem: "De politiek heeft de kans om nu echt door te pakken en stappen te zetten."

"Het streven om deze regio te ontwikkelen als dé plek voor healthy urban living wordt breed gedragen."

Richtlijnen van de overheid zorgen de komende jaren voor een forse impuls bij de verduurzaming van vastgoed. Voor nieuwe woningen is vanaf 2020 een neutrale energieprestatie verplicht. Drie jaar later moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. "Vooropgesteld: ik geloof sterk in marktwerking," zegt Ronald van Maldegem, directeur Particulieren en Private Banking bij Rabobank Utrecht. "Ongeacht in welke branche een bedrijf actief is; als je niet duurzaam acteert, verlies je op termijn simpelweg het bestaansrecht." Wat de Rabo-bankier betreft, zou bij nieuwbouwwoningen maximale duurzaamheid al de standaard moeten zijn. "Helaas is dat nog niet zo. Wij bieden een GroenHypotheek aan met gunstige voorwaarden waarvoor kopers van duurzaam gebouwde woningen kunnen opteren. Voorwaarde is wel dat de ontwikkelaar van een nieuwbouwproject een groenverklaring kan overleggen. Dat is nog lang niet altijd het geval. Om tot een versnelling te komen, zijn overheidsprikkels dus welkom."

Collectieve initiatieven

Verduurzaming van nieuwbouwwoningen is goed mogelijk en wordt relatief snel terugverdiend. Ook bij veel bestaande kantoren is een verbeterslag reëel. Zo zorgt toepassing van Ledverlichting al voor een stevige stap in de richting van het vereiste C-label. "De grootste uitdaging ligt bij de bestaande woningvoorraad. De vele monumentale panden in Utrecht betekenen een extra uitdaging. Verduurzaming daarvan is complex en dus kostbaar." Om vooruitgang te boeken, zijn samenwerking en coördinatie cruciaal. "Denk aan appartementencomplexen waarbij het lastig is om individuele woningen te verduurzamen. Als bewoners de handen ineenslaan, ontstaan veel meer mogelijkheden. Zoals plaatsing van zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak of energiezuinige verlichting in algemene ruimtes. Dergelijke collectieve initiatieven juicht de bank toe en stimuleren wij waar maar mogelijk."

ANNE

Samenwerking leidt tot een bundeling van krachten en creativiteit. Goed voorbeeld zijn de Energieke Regio's, een project dat kansen rond energiebesparing en lokale opwekking van groene energie in kaart brengt en aanjaagt. Van Maldegem: "Nieuw-Overvecht is een van de Energieke Regio's. Samen met de gemeente en het Energiefonds Utrecht is Rabobank Utrecht betrokken bij dit initiatief." Ook Alle Nederlanders Naar Energieneutraal, kortweg ANNE wordt door de bank ondersteund. "Dit is een ontmoetingsplek in het hart van Utrecht voor iedereen die duurzaam wil wonen en werken. Bij ANNE vinden onder meer bijeenkomsten en workshops plaats die vergroening stimuleren."

Rabo GroenHuis

Op een steenworp afstand van het ANNE-pand op het Jaarbeursterrein staat sinds maart dit jaar een opmerkelijke blikvanger: het Rabo GroenHuis, een initiatief van Sustainer Homes, ANNE en Rabobank Utrecht. "Hier laten we concreet zien wat allemaal mogelijk is als het gaat om betaalbaar duurzaam bouwen. In het GroenHuis maak je kennis met nieuwe technieken en oplossingen, veelal voor nieuwbouw maar zeker ook breder toepasbaar. De voorbeeldwoning draagt eveneens bij aan een andere mindset, onder meer door het feit dat een energieaansluiting ontbreekt. We kunnen dus zonder." Rabobank ontvangt regelmatig klanten in het GroenHuis, bijvoorbeeld voor een hypotheekgesprek. "Bij zo'n gesprek bieden we een duurzaamheidsscan aan. Die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke expert en brengt de mogelijkheden om een huis energiezuiniger te maken in kaart. Vaak blijkt dan dat investeren in duurzaamheid leidt tot lagere lasten."

Grote groene impact

Ook met haar zakelijke financieringen zorgt Rabobank voor duurzame impulsen. Zo is ruim 90% van alle Nederlandse windparken door de coöperatieve bank gefinancierd. "Duurzaamheid komt bij alle financieringsvragen aan de orde," zegt Van Maldegem. "De manier waarop een organisatie invulling geeft aan duurzaamheid weegt mee bij de risicoanalyse en kan een gunstig effect hebben op de financierbaarheid. Ook bij het beleggingsbeleid van de bank is er een scherp oog voor duurzaamheid. Door de omvang van onze activiteiten is de groene impact van Rabobank zeer groot."

Wacht niet te lang

Een aantal van deze banken riep onlangs kantoorbezitters op om vaart te maken met verduurzaming. "Als kantoren in 2023 niet voldoende energiezuinig zijn, heeft dat gevolgen voor hun verhuurbaarheid en verkoopwaarde. Eigenaren en beleggers realiseren zich dat terdege. Wel is het verstandig om niet te lang te wachten. De capaciteit van bedrijven zoals installateurs die de benodigde maatregelen moeten uitvoeren, is niet onbeperkt."

Healthy urban living

Het zijn lang niet alleen meer de koplopers die werk maken van duurzaamheid. "De grote massa komt nu in beweging. En dat is cruciaal, want juist zij kunnen echt het verschil maken. Een aantal jaren geleden waren veel bedrijven vooral bezig met overleven; hoe kom ik ongeschonden de crisis door? Nu ontstaat niet alleen financieel maar ook mentaal ruimte om te investeren in duurzaamheid."

Het huidige sentiment kan volgens Van Maldegem voor een kantelpunt zorgen. "Zowel vanuit burgers als het bedrijfsleven neemt de roep richting overheid om meer aan verduurzaming te doen toe. Dat geeft de politiek de kans om nu echt door te pakken en stappen te zetten. Mijn verwachtingen bij een nieuw kabinet zijn daarom hooggespannen." Ook over het perspectief voor Utrecht is de Rabo-bankier positief. "Het streven om deze regio te ontwikkelen als dé plek voor healthy urban living wordt breed gedragen. Duurzaamheid past naadloos bij deze regionale ambitie."

DUURZAME CARRIÈRE

Ronald van Maldegem heeft veel affiniteit met duurzaamheid. Zijn scriptie met als titel "Het groene geld gewogen" bleek een opmaat voor de latere loopbaan van de bankier. Van Maldegem was onder meer directeur van Rabo Groenbank waar hij nog altijd commissaris is. In 2015 werd hij directeur Particulieren en Private Banking bij Rabobank Utrecht. Duurzaamheid is een van de speerpunten in zijn portefeuille.

Wonen, werken en winkelen smelten samen in Bisonspoor 2020, Maarssen Bisondere synergie

De metamorfose is allesomvattend. Wie de locatie Bisonspoor in Maarssen kent en vervolgens bijgaande artist's impressions onder de loep neemt, kan zich amper voorstellen dat het om dezelfde plek gaat. Binnen drie jaar zullen wonen, werken en winkelen hier meer dan ooit samensmelten en elkaar versterken. Bisonspoor 2020 werpt een nieuwe glans op Maarssen.

Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Winter Trust

De tijd vliegt. Ontwikkelde Maarssen zich in de jaren tachtig en negentig als een makkelijk bereikbare forenzenplaats onder de rook van Utrecht, inmiddels komen her en der revitaliseringsprojecten tot stand, waarbij Bisonspoor beslist tot de paradepaardjes behoort. De geschiedenis van deze locatie gaat terug tot 1981, toen de eerste stappen werden gezet om wonen, werken en winkelen in één wijk te verenigen. Dat idee blijkt vandaag de dag alles behalve achterhaald. Integendeel, diverse maatschappelijke ontwikkelingen maken het misschien wel actueler dan ooit tevoren. We noemen de verkeerscongesties en het feit dat mensen binnen de hectiek van alledag steeds meer behoeften voelen aan het creëren van quality time, iets dat eenvoudig te realiseren valt door werken en leven dicht bij elkaar te brengen. Bisonspoor 2020 bezit volgens vastgoedbeheerder en ontwikkelaar Winter Trust de elementen om dit alles op een fraaie, eigentijdse manier te verpakken.

Maarssen 2.0

"Voor de gemeente Stichtse Vecht staat dit hoog op de agenda, hetgeen heeft geleid tot een nauwe samenwerking met ons voor de komende jaren," vertelt Ilja Tenholter, Marketing Manager bij Winter Trust. "In 2016 is door de gemeente een retailvisie opgesteld rondom twee locaties: het oude centrum van Maarssen-Dorp en Bisonspoor, de plek waar we een brug slaan naar werken en wonen, inclusief recreëren." Daarmee wapent Maarssen zich in zekere zin tegen concurrentie vanuit Leidsche Rijn, maar de focus ligt vooral op het versterken van het imago van deze zo centrale plaats in Nederland, gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelweg A2 en via het NS-station Maarssen aan de rand van Bisonspoor. Het project vormt één van de belangrijkste pijlers onder wat je misschien wel als 'Maarssen 2.0' kunt omschrijven. Tenholter: "Sinds 1981 hebben hier in de wijk enkele renovatieslagen plaatsgevonden, maar bij lange na niet van de omvang die nu aan de orde is. Nu leggen we ons toe op het geheel en stemmen alle elementen op elkaar af, in een streven om een optimale synergie tussen wonen, werken en winkelen te bereiken, waarbij deze elementen elkaar moeten versterken."

Turn-key offices

De eerste aanloop naar Bisonspoor 2020 nam Winter Trust al in 2012. "Toen hebben we vier van de zes kantoortorens totaal gerenoveerd en naar een hoger plan getild, met elk een pentoffice in de top," vertelt Tenholter. "We bieden hier onder andere turn-key offices aan, desgewenst ingericht en altijd inclusief faciliteiten als schoonmaak en gezamenlijk gebruik van de keuken. Ideaal voor MKB-ondernemingen om te netwerken en zonder meer een goede voedingsbodem voor zakelijke kruisbestuivingen. Er zijn nog voldoende, verschillende typen werkplekken en kantoorruimtes beschikbaar voor geïnteresseerde ondernemers die graag op een centrale locatie willen zitten, met een NS-station en parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid. Van de andere twee, destijds niet gerenoveerde torens nemen we afscheid; die locaties gaan we anders inrichten. We verschuiven het accent van kwantiteit naar kwaliteit."

Atrium

Binnen nu en drie jaar krijgt project Bisonspoor 2020 in een aantal fasen zijn beslag. Tenholter: "We starten met het vervangen van de bestaande parkeergarages door één grote, met vijf lagen en 1100 plaatsen, hetgeen de huidige capaciteit overtreft. Vervolgens sluiten we die via separate corridors aan op de kantoren en het winkelcentrum. Zo ontstaat een professionele entree naar de kantoortorens. Alle 'zakelijke gangen' komen uit op een atrium met een receptie en zitgelegenheid. Ze vormen een verbinding naar het business center, waar je turn-key werkplekken en vergaderruimten vindt. Het winkelcentrum behoudt zijn brede, veelomvattende aanbod, verrijkt met nieuwe ideeën. Recreatie krijgt er meer aandacht, zodat het straks een echte verblijfsplek en trefpunt wordt, met terrasjes en eettentjes. Boven het binnenplein wordt het dak vervangen en voorzien van een groter, hoger lichtdoorlatend deel, die kantoren en het winkelcentrum visueel met elkaar in verbinding stelt. Wellicht zijn daar zakelijke koppelingen mogelijk; voor ideeën op dat vlak staan wij volledig open."

Prestigieus project

Verder verrijst naast het NS-station een imposante woontoren met appartementen in het wat hogere marktsegment. "Een prestigieus project, dat de kwaliteit van Bisonspoor 2020 onderstreept. De binnenring wordt trouwens deels autoluw, deels autovrij en schuin achter het winkelcentrum zal de gemeente het marktplein een meer recreatieve inrichting en bestemming geven. Sowieso gaan we binnen het samenwerkingsverband alle elementen nadrukkelijker benoemen en opschalen naar een hoger niveau. Je kent Bisonspoor over drie jaar niet meer terug, met een frisse, moderne en toch knusse, persoonlijke sfeer."

Architect: Peter Pichler Architecture

EN DE DUURZAAMHEID?

Geen project zo actueel of duurzaamheid speelt een elementaire rol. Reeds jaren voor de ideevorming rondom Bisonspoor 2020 trof Winter Trust diverse maatregelen op dit gebied en er ligt nog het een en ander in het verschiet. Zo beschikken de in 2012 gerenoveerde kantoren over energiezuinige luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning, temperatuurregeling via een warmtepompsysteem, HR++-beglazing en een hoge isolatiewaarde, terwijl ze geen aansluiting op het gasnet meer hebben. De gebouwen zijn voorbereid voor de montage van zonnepanelen en er volgt nog uitbreiding van de reeds aanwezige ledverlichting en het aantal bewegingsmelders. Het winkelcentrum kenmerkt zich op dit gebied door onder meer sensorgestuurde roltrappen en tourniquets (draaideuren), een reductie van het aantal luchtgordijnen en een beheersysteem voor de verlichting, die in de nabije toekomst uit ledtechniek met bewegingssensoren zal bestaan. Er wordt ook gesproken over extra isolatiemaatregelen en toepassing van warmtepompen. De bestaande woningen krijgen mogelijk CV-ketels met een A-label en CO2-gestuurde, behoeftegerelateerde ventilatie, eventueel aangevuld met gevelisolatie, HR++-beglazing en zonnepanelen. Bij de nog te realiseren woontoren kijken Winter Trust en de gemeente naar allerlei duurzaamheidsonderdelen, zoals isolatie van gevels, vloeren en daken, triple-beglazing, een warmtepompcircuit, vloerverwarming, WTW-ventilatie en ledverlichting met bewegingsmelders bij aan het bereiken van een energieneutrale status. Deze laatste verlichtingstechniek zien we op termijn ook terug in de parkeergarage, die laadpunten voor elektrische voertuigen zal bevatten, eenvoudig uit te breiden in aantal.

Meer informatie: www.wintertrust.com

Het is een herkenbaar verhaal voor ondernemers die vastgoed willen kopen. Banken staan niet te trappelen om hen te financieren. Mogelijk heeft daar een alternatief voor gevonden. Daarbij wordt niet primair naar de cijfers van de ondernemer gekeken, maar geldt de waarde van het onroerend goed als uitgangspunt, net zoals het bedrag dat de ondernemer er zelf in steekt. "Voor ons is de loan-to-value belangrijk", vertelt Rövekamp. "Deze zogenoemde LTV geeft de verhouding weer van de leensom ten opzichte van de waarde van het object. Als die verhouding goed is, kunnen wij nagenoeg ieder zakelijk vastgoed financieren."

Alleen zakelijk vastgoed

Bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen gaat het uitsluitend om zakelijk vastgoed. "Aan een hypotheek voor je eigen woning kunnen we je niet helpen, maar voor de aankoop van een kantoorpand, praktijkruimte of bedrijfsunit moet je wel bij ons zijn." Ondernemers die via Mogelijk hun vastgoed financieren, betalen tot 6,5% rente. "Het bedrag dat je als ondernemer betaalt, is dan vele malen lager dan wanneer je een pand huurt. Feitelijk betaal je bij huur substantieel te veel. Kopen is dus al snel voordelig, los nog van de waardestijging die de ondernemer toekomt", weet de oprichter van Mogelijk Vastgoedfinancieringen.

Geld vrijmaken

Ondernemers die eigen geld hebben en een pand willen aankopen, weten dus waar ze moeten zijn. Maar ook ondernemers die geld willen vrijmaken dat ze eerder in hun eigen pand hebben geïnvesteerd, kunnen bij Mogelijk terecht. "Als je geld nodig hebt voor investeringen in je onderneming, kun je een deel van je zakelijke pand laten herfinancieren bij ons. Een belegger uit ons netwerk sluit dan een hypothecaire lening met je af, waardoor geld kan worden vrijgemaakt om te ondernemen."

Veel liquiditeit in de markt

Mogelijk Vastgoedfinancieringen heeft een groeiende groep beleggers geïnteresseerd voor het model waarmee zij de vastgoedmarkt bedient. "De vermogende relaties van ons zijn vaak zelf ondernemers of oud-ondernemers. Zij willen hun vermogen rendabel en met een grote mate van zekerheid een bestemming geven", legt Rövekamp uit. "Zij kopen bij voorkeur zelf geen onroerend goed, maar financieren met een goed rendement spreekt hen aan." Bij Mogelijk merken ze dat er veel liquiditeit is in de markt. Het aantal mensen dat via dit model vermogen belegt, groeit dan ook voortdurend.

Op mogelijk.nl staan tal van voorbeelden van gerealiseerde financieringen en daar is ook precies te zien hoe het model werkt. Ondernemers kunnen op de site een quick scan doen en de mogelijkheden verkennen. Beleggers zien er het exacte bedrag dat inmiddels via Mogelijk is gefinancierd en wekelijks tikt de teller door. Wie is geïnteresseerd, kijkt nu!

De alternatieve financiering voor de aankoop van zakelijk onroerend goed "Veel vraag naar bankvrij vastgoed financieren"

Voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf is de aankoop van hun zakelijk vastgoed vaak een probleem. Hoewel de rente extreem laag staat, lukt het lang niet iedere ondernemer om bancair te financieren. Inmiddels zijn er alternatieve manieren om de financiering toch rond te krijgen. "En daar is in de regio Utrecht veel vraag naar", weet Maarten Rövekamp van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. "Wij brengen zakelijk hypothecaire leningen tot stand tussen ondernemers en vermogende beleggers. Voor ondernemers is dit dè kans om zelf zakelijk vastgoed aan te kopen."

Hoogste punt bereikt in bouw van Leidsche Rijn Centrum

We zijn er bijna!

Luid trompetgeschal en een regen aan confetti: het hoogste punt van de bouw van Leidsche Rijn Centrum is bereikt. Wethouder Kees Geldof had op 26 juni de eer het topje van de vijfentwintig meter hoge entree van de toekomstige Jumbo foodmarkt te markeren.

Wat nu nog de grootste bouwput van Nederland is, verandert vanaf begin 2018 in een ontmoetingsplek en winkelparadijs, volgens commercieel directeur a.s.r. Vastgoed Projecten Rogier Hendriks: "Dan staat er in één keer een compleet stadscentrum midden in het land, in Centraal-, Zuid-Europese sfeer. Met meer dan 100 winkels en restaurants, ruim 750 appartementen en met kantoren, bibliotheek, congrescentrum en bioscoop en diverse culturele voorzieningen."

Stadscentrum met mogelijkheden

"De stedenbouwkundige opzet is helemaal zoals we het wilden hebben", aldus Hendriks, "inclusief een winkel-acht. En in die opzet is heel veel aandacht voor detail en duurzaamheid. Zowel in de kantoren-, als de winkel- en de woningmarkt. Zo hebben de kantoren en appartementengebouwen energiezuinige liften en heeft heel Leidsche Rijn Centrum een collectief warmte- en koudenet."

"Die duurzaamheid is meer dan een gebouw alleen, het is een totaalconcept. Dat betekent bijvoorbeeld voor de kantoren van ons stadscentrum, direct aan de A2 gelegen, dat de elektrische auto's van werknemers en bezoekers kunnen worden opgeladen in de ondergrondse garage. Maar ook dat het mogelijk is om met het openbaar vervoer naar je werk te komen, omdat de kantoren op loopafstand liggen van het eigen treinstation en busstation."

Ook aan die nu 82.000, veelal hoogopgeleide, jonge inwoners uit het gebied is gedacht, met twee grote bewaakte fietsenstallingen aan de 'fietssnelweg' van Utrecht Centrum naar Leidsche Rijn.

Enthousiast

Toekomstige bewoners staan in de rij, met een run op de eerste 300 koop- en huurappartementen van het stadscentrum. Ook de markt is enthousiast; van (inter)nationale partijen zoals H&M, Mango en Vapiano tot typisch Utrechtse uitbaters zoals koffiezaak 30ML, Reyer Lafeber en schoenenzaak BlendZ. De verhuur van de honderdtwintig geplande winkel- en horecapanden gaat dan ook snel. Ook voor de kantoren zijn al meerdere partijen gecontracteerd, waaronder Michael Page.

Het winkelgebied krijgt een mix aan traditionele winkelformules en nieuwe concepten. Hendriks: "Het gemak voor de bezoeker staat voorop. Dat gemak zit hem bijvoorbeeld in de compleetheid van het winkelaanbod, de combinatie van on- en offline en ruime openingstijden. Zo pik je na een lange werkdag toch die winkelbestelling op uit de speciale Bringme Box. En ga je met collega's nog even een hapje eten in een van de vele restaurantjes. Dat is de krachtige combinatie van Leidsche Rijn Centrum: bereikbaar, servicegericht en compleet."

Meer informatie over beschikbare

kantoor- en winkelruimte is te vinden op

www.leidscherijncentrum.nl

Verplichte aanpak kantoren biedt kansen

"Verduurzaming verdient zich terug"

Midden-Nederland kent relatief veel kantoren. De overheidsrichtlijn dat dergelijke gebouwen in 2023 minimaal over een energielabel C moeten beschikken, heeft in deze regio een forse impact. Ongeveer de helft van alle kantoren heeft nu nog het label D tot en met G, is de inschatting. Om dergelijke panden na 2023 nog te mogen verhuren, moeten eigenaren een

duurzaamheidsslag maken. Dat is zeker niet alleen een kostenpost. "Maatregelen leveren na een aantal jaren vaak geld op."

Investeringen in verduurzaming van kantoren verdienen zich meestal relatief snel terug,

stelt Wim van den Pol. Hij is directeur van

Van den Pol Elektrotechniek in Montfoort, met 250 medewerkers de grootste zelfstandige elektrotechnisch specialist van de provincie Utrecht. "Om het beoogde C-label te bereiken, is het zaak een gedegen afweging te maken van alle mogelijke maatregelen: bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig. Het gaat om een optimale balans tussen kosten en resultaat."

Verouderd vervangen

Het merendeel van de kantoorgebouwen kan zonder bouwkundige ingrepen naar energielabel C worden gebracht. "Je kunt bijvoorbeeld verouderde apparatuur vervangen door zuinige ketels en een zuinig koelsysteem. Ook is het verstandig om te kijken of meet- en regelapparatuur goed is afgesteld. Verder zijn bewegingssensoren en automatische zonwering aan te bevelen. Daarmee voorkom je dat licht onnodig brandt of dat gebouwen opwarmen waardoor het veel energie kost om ze te koelen."

Besparen door Led

Een forse energiebesparing is mogelijk door halogeen- en gloeilampen te vervangen door Led. "Dat kan met zogenaamde retrofit waarbij bestaande armaturen voorzien worden van Ledlampen," zegt Van den Pol. "Alternatief is om het complete armatuur te vervangen door een Ledvariant. Deze optie is duurder maar nieuwe Ledarmaturen gaan langer mee en hebben een betere lichtopbrengst." De keuze hangt deels samen met de leeftijd van bestaande apparatuur. "Als armaturen ouder zijn dan tien jaar zou ik kiezen voor vervanging. Bijkomend voordeel is dat je dan profiteert van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Die levert gemiddeld netto 14,5% voordeel op. Voor retrofit Ledtubes is deze aftrek sinds begin dit jaar niet meer van toepassing."

Naast besparing is het zelf opwekken van groene energie een logische volgende stap. "De opbrengst van zonnepanelen is bij kantoren veelal hoog op het moment dat de energievraag door koeling groot is. Een efficiënte maatregel dus die zijn waarde houdt."

Groen gebouw heeft meer waarde

Over de kosten van de beoogde kantorenverduurzaming lopen de meningen sterk uiteen. Bij de aankondiging van de maatregel ging minister Stef Blok uit van 860 miljoen euro. Op deze raming kwam veel commentaar. Specialisten vinden een bedrag tussen de twee en drie miljard euro eerder realistisch. Ook Wim van den Pol denkt dat de inschatting van de minister te laag is. "Maar er zit ook een opbrengstkant aan verduurzaming van gebouwen. Elke label-stap zorgt voor een energiebesparing van 6 à 7%. Vaak leveren maatregelen al na een aantal jaren geld op."

Van den Pol benadrukt dat het verstandig kan zijn om de duurzame lat nog hoger te leggen. "Echt energiezuinig is een gebouw met label C nog altijd niet. Als je toch aan de slag gaat met verbetering is de stap naar label A relatief eenvoudig. Dan heb je echt een groen gebouw. Uit berekeningen van banken blijkt dat zo'n kantoorgebouw tot 9% meer waarde heeft. Alleen al uit deze waardestijging kunnen zinvolle investeringen gedaan worden."

Vergoeding voor gebruik

Bij verduurzaming kan een Energy Service Company ? kortweg ESCo ? een aantrekkelijke optie zijn. De gebruiker besteedt daarbij aanleg, financiering en onderhoud van bijvoorbeeld zonnepanelen uit. "De klant betaalt ons alleen een periodieke vergoeding voor het gebruik van zo'n installatie. Vaak gaat het om langlopende contracten. Soms is het rendement echter zo hoog dat de ESCo al binnen drie jaar beëindigd kan worden. Er zijn dan geen verplichtingen meer. Wel heeft de gebruiker nog jarenlang plezier van de installatie."

Handhaving cruciaal

In hoeverre de verduurzamingsplicht voor kantoren ook werkelijk maximale impact krijgt, hangt mede af van de handhaving door de overheid. Grootverbruikers ? organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 kuub gas gebruiken ? zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd minder dan vijf jaar is. "Hierop wordt echter maar mondjesmaat gecontroleerd," zegt Van den Pol. Naast de overheidsprikkels is ook het beleid van banken van invloed op het tempo van de verduurzaming. "ABN Amro en ING stellen dat zij niet-duurzame gebouwen in de toekomst niet langer zullen financieren. Wanneer de hypotheek op zo'n gebouw afloopt, wordt deze niet verlengd. Een stevige stok achter de deur."

Vanzelfsprekende verantwoordelijkheid

Van den Pol ziet de verduurzamingsopgave van kantoren als een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voor installateurs en bouwers. "Samen hebben we al deze gebouwen ooit neergezet, met de inzichten van toen. Met onze actuele kennis maken we ze nu klaar voor een duurzame toekomst."

De installateur adviseert kantooreigenaren om niet te lang te wachten. "Elk gebouw is anders. Je moet de specifieke situatie in kaart brengen en de effecten van maatregelen zorgvuldig doorrekenen. Het is altijd maatwerk. Veel bedrijven in onze sector hebben het steeds drukker. Kom dus op tijd in actie. Bijkomende overweging: de rente is nu laag. Niemand weet hoe dat over vijf jaar zal zijn."

"De rente is nu laag. Niemand weet hoe dat over vijf jaar zal zijn."

Led levert een forse energiebesparing op

SLEUTELROL VOOR

ENERGIEREGISSEUR

Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie Uneto-VNI stelt in het FD van 5 april dat de installatiebranche een sleutelrol heeft bij het verduurzamingsproces van kantoren. "Onze branche is veel meer dan het installeren van een losse ketel, warmtepomp of zonnepanelen. We worden een energieregisseur die een heel concept op maat uitdenkt en levert aan de klant." Terpstra raadt kantoorbezitters aan om vaart te maken. "Er moet nu geschakeld worden. Als dat pas in 2021 of 2022 gebeurt, wordt de tijd te krap."

Fun 2 Drive testdag

Wat was het heet tijdens onze autotestdag. Maar goed dat het dit keer allemaal draaide om auto's met een hoge funfactor. Open daken en geventileerde stoelen droegen bij aan het draaglijk maken van de zomerse factoren. Wat restte was vooral heel veel rijplezier!

Rijplezier bij zomerse temperaturen

Dealers:

Hans Jongerius Renault

Hans Severs Bmw/Mini

Schakel Autogroep Ford

Autobedrijf Knoop Mazda

Henri & Herman Opel

Testauto's:

BMW M4 Coupé

Mini Cooper Countryman

Ford Mustang

Mazda MX-5 RF

Mazda MX-5 Roadster

Opel Insignia

Renault Koleos

Renault Megane Estate

Renault Scenic

Volvo V90

Deelnemers:

Eelco Bekker ? EB Personeeldiensten

Maarten Verweij ? BDO Utrecht

Jasper van den Breul ? Sandd

Maurice Schill ? Canon Business Center

Dirk van Hamersveld ? Sandd

Willem Roggeveen ? King Software

Linda Holterman ? Baker Tilly Berk

Jeroen Overvest - Baker Tilly Berk

Marc Tempel ? Medicover Veiligheidstrainingen

T.N. van Zutphen ? Van Zutphen Administratiekantoor

Jeroen Sölner ?Kop & Schouders

Locaties:

Restaurant de Markies

Valk Boumanlaan 61

3446 GG Woerden

T 0348-431399

www.restaurantdemarkies.nl

Hotel Landgoed Zonheuvel

Amersfoortseweg 98

3941 EP Doorn

T 0343-473500

www.landgoedzonheuvel.nl

Dealer: Autobedrijf Knoop Maarssen - Breukelen

Afgevaardigde tijdens testdag: Sam Mohamoud Ali ? Frank Slagter

Jasper van den Breul

"Lekker stabiel met een hoge funfactor. Zowel voor dagelijks gebruik als voor de weekenden. Echt leuk om in te rijden. De stoelen vormen zich helemaal naar je lichaam en de afwerking is strak. De prijs voor deze sportieve en hoogwaardig afgewerkte auto viel me absoluut mee. Zou perfect zijn als tweede auto, leuk om mee te spelen."

Maarten Verweij

"Fantastisch rijdgedrag. Een lichte auto met heel veel gevoel. De afwerking is prima. Het is even wennen aan een handgeschakelde auto, maar dat hoort ook bij deze auto. Ondanks mijn lengte biedt de auto een prima zitpositie. Wel voelde ik nogal wat wind rond mijn hoofd. De navigatie- en audiomiddelen heb ik niet uitgeprobeerd, maar dat is ook niet nodig met een echte rijdersauto als deze. Wat mij betreft is de Mazda MX-5 een ondergewaardeerde auto die echt waar biedt voor zijn geld. Waarom ik deze auto zou aanschaffen? Om veel meer lol te hebben dan mensen met een standaard stationwagen. Een 9+!"

Jeroen Sölner

"Net als de andere Mazda draait heb bij het rijden ervan écht om plezier. Rijdt heel sportief en oogt ook nog eens fraai. Hier zou ik me prima in kunnen vermaken!"

Specificaties

Merk: MAZDA

Model: MX-5 RF

Type: Skyactiv-G 160 GT-M

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1998 cc

Vermogen: 160 pk

Koppel: 200 Nm

Verbruik: 1 op 18,5

Acceleratie: (0 tot 100 km/u) 7,3 sec

Topsnelheid: 214 km/u

Uitrusting: BOSE® audiosysteem, Adaptieve bochtenverlichting (AFLS), dodehoekdetectiesysteem, Rear Cross Trafic Alert (RCTA, DAB+, Smart Keyless Entry, 17-inch lichtmetalen velgen Bright Dark, Limited sperdifferentieel, i-ELOOP regeneratief remsysteem

Verkoopprijs: ? 43.180,-

Leaseprijs : ? 744 (full operational,

obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanaf prijs: ? 35.480,-

Auto geleverd door:

Autobedrijf Knoop Mazda

Kometenweg 7 - 3606 BD Maarssen

T 0346 586444 - www.knoopweb.nl

"Wat mij betreft is de Mazda MX-5 een ondergewaardeerde auto die echt waar biedt voor zijn geld."

Willem Roggeveen

"De auto stuurt zeer direct en heeft een lage zit, die prima bij deze auto past. Natuurlijk zijn er dingen op- en aan te merken, maar daarbij komt het aan op smaak en wat je gewend bent. Het geweldige aan deze auto is de hoge funfactor en het retro-achtige karakter ? het is net een oude Engelse sportwagen. Voor de fun en vrijheid zeker het overwegen waard. Het is heel lang geleden dat ik zo leuk gereden heb. De prijs is ook nog eens redelijk."

Dirk van Hamersveld

"Een heerlijke en speelse motor. Geweldige auto! Hij is laag en lekker sportief. De prijs vind ik voor zo'n leuke en speelse auto superlaag. Ik geef 'm een 9,5!"

Maurice Schill

"Een super sportieve auto. Goede stoelen, maar de armsteun is wat hard. Audiomiddelen en navigatiesysteem zijn perfect: helder en overzichtelijk. De prijs-kwaliteitverhouding is zeer gunstig. Eigenlijk zou iedereen zo'n auto op de oprit willen én moeten hebben. Al met al een superleuke en sportieve cabrio!"

Jeroen Sölner

"Een sportieve auto, écht leuk om in te rijden. Hierin rijd je vanzelf met een glimlach op je gezicht. Het overwegen zeker waard, maar dan echt vooral voor de fun!"

Specificaties Merk: MAZDA Model: MX-5 Type: Skyactiv-G 131 GT-M Transmissie: Handgeschakeld Cilinderinhoud: 1496 cc Vermogen: 131 pk Koppel: 150 Nm Verbruik: 15,1 l/100 km Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 8,3 sec Topsnelheid: 204 km/u Uitrusting (speciale opties): BOSE® audiosysteem, Adaptieve bochtenverlichting (AFLS), Blind Spot Monitoring, Rear Cross Trafic Alert DAB+, licht- en regensensor, Verkoopprijs: ? 35.880,- Leaseprijs: ? 608,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw) Vanafprijs: ? 31.880,-

Auto geleverd door:

Autobedrijf Knoop Mazda

Kometenweg 7 - 3606 BD Maarssen

T 0346 586444 - www.knoopweb.nl

"Voor de fun en vrijheid zeker het overwegen waard."

Dealer: Schakel Autogroep

Afgevaardigde tijdens testdag: Mathijs Kervezee

Linda Holterman

"Een zeer comfortabele auto. Degelijk en toch met een sportieve indruk. De navigatie is goed en mooi en het zitcomfort is uitgebreid in te stellen."

Marc Tempel

"Wat een kanon! Ondanks de 4-cilinder motor toch een belevenis. Comfort genoeg, maar het is meer nog de kick die indruk maakt. De stoelen zijn geventileerd en fijn. De donkere hemelbekleding oogt in mijn ogen wat somber. Het dashboard is mooi retro. Niet teveel poespas, maar daarvoor koop je deze auto ook niet. Een echte 'hengst' met een originele look, waarmee ik af en toe een uitstapje naar Duitsland zou maken!"

Eelco Bekker

"Ik vind het zonde van de 4-cilinder, maar verder is het een échte Mustang. Het zitcomfort is top en de visuele middelen werken prima. De auto is relatief goedkoop. Deze auto koop je echt voor de beleving."

Specificaties Merk: Ford Model: Mustang Type: 2.3 EcoBoost 317PK Transmissie: Handgeschakeld Cilinderinhoud: 2300 cc Vermogen: 317 pk Koppel: 434 Nm Verbruik: 12,5/100 km Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 5,8 sec Topsnelheid: 234 km/u Uitrusting (speciale opties): Custom Pack Black incl. Shaker Pro Audio met 12 speakers, 19-inch LM velgen, Parkeersensoren achter, Premium leder Verkoopprijs: ? 59.660,- Leaseprijs: ? 1100,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw) Vanafprijs: ? 57.160,- Auto geleverd door: Schakel Autogroep Ford Landzigt 12 - 3454 PE Utrecht T 030 2911111 wwwschakelautogroep.nl

"Een echte 'hengst' met een originele look."

MINI Countryman

Dealer: BMW & MINI Dealer Hans Severs

Afgevaardigde tijdens testdag: Bas Perik

Jasper van den Breul

"Een echte cruiser die zeer relaxt en geruisloos rijdt. Het zitcomfort is prima. Mooi, hoog en een echt lekkere zithouding. De audiomiddelen en navigatie zijn lekker speels. Je wordt er helemaal vrolijk van. Zeer netjes afgewerkt ook. De achteruitkijkspiegel vond ik wel aan de kleine kant. De prijs vind ik ook stevig."

Willem Roggeveen

"Een trendy auto met bijzondere looks en leuke gimmicks. Het navigatie/entertainmentsysteem is geweldig. De motor komt voor mijn smaak net wat tekort en de automaat bleef daardoor net iets achter. Het comfort is goed, net als de afwerking."

Maurice Schill

"Een heerlijke auto om in te rijden, met een zeer mooie afwerking. De stoelen zijn fijn en stevig. Het navigatie/audiosysteem is prettig. Je ziet aan de gekleurde ring waar je in het menu zit. Een auto als deze kost misschien veel geld, maar je ziet het er ook echt aan af. Echt een fun auto. Apart en zeer prettig in het gebruik. Van mij krijgt 'ie een 8!"

Specificaties Merk: MINI Model: Countryman Type: Cooper Countryman Transmissie: Automaat Cilinderinhoud: 1.5-cilinder Vermogen: 136 pk Koppel: 220 Nm Verbruik: 1 op 18 Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 9,6 sec Topsnelheid: 200 km/u Uitrusting (speciale opties): Panoramadak, automatische transmissie, professional navigatie, Comfort Access (keyless entry) Verkoopprijs: Deze occassion: ? 24.950,- (nieuwprijs ? 43.311,-) Leaseprijs: ? 356,-(full operational, obv. 60 maanden incl. aanbetaling en slottermijn. excl. btw) Vanafprijs: ? 33.300,- Auto geleverd door: Hans Severs BMW & MINI - Middellandse Zee 13 - 3446 CG Woerden T 0348 413778 - www.hanssevers.nl

"Het zitcomfort is prima. Mooi, hoog en een echt lekkere zithouding."

Dealer: BMW & MINI Dealer Hans Severs

Afgevaardigde tijdens testdag: Bas Perik

Maarten Verweij

"Buitencategorie! Een auto waarmee je rustig kan rijden, maar die ook continu uitnodigt tot doorrijden. De afwerking is subliem! De zitpositie is om de bestuurder heen gebouwd, alles is instelbaar. De navigatie is goed, de audiomiddelen zijn van BMW-kwaliteit. De auto is zeer compleet, alles zit erop en eraan. Deze auto zou ik kopen voor de lol en beleving, maar dan zou ik er wel een auto naast rijden voor naar de supermarkt. Wat een belevenis!"

Dirk van Hamersveld

"Top! Echt een geweldige auto. Niks op aan te merken, echte BMW-kwaliteit.

Het is een auto van meer dan een ton

(? 104.950,-). Dat is veel geld, maar de emotie is onbeschrijflijk. Een 10+!"

Jeroen Sölner

"Deze auto is echt een jongensdroom. Op de parkeerplaats had iedereen het er al over: wie mag er in de M4? Ik had geluk! Alles klopt aan deze auto, de kwaliteit is extreem hoog. Hij zit als gegoten. Het is een auto van meer dan een ton. Dat is veel geld, maar de emotie is onbeschrijflijk. Ik snap dat je zo'n auto voor de deur wil hebben staan. Emotie, fun, geluid en plezier! Heel gaaf om een keer in te rijden, de glimlach is niet meer van mijn gezicht gegaan."

Specificaties

Merk: BMW

Model: 4 Serie

Type: M4 Coupé Competition Pack

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud:

3.0 liter 6-cilinder-in-lijn

Vermogen: 450 pk

Koppel: 600 Nm

Verbruik: 1 op 12

Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 3,9 sec

Topsnelheid: 280 km/u

Uitrusting: Het Competition Pack wordt gekenmerkt door o.a. de 20 inch lichtmetalen wielen,

Verkoopprijs:

Deze occasion: ? 109.950

(nieuwprijs ? 133.363)

Leaseprijs : ? 1.213,16 (full operational,

obv. 60 maanden incl. aanbetaling

en slottermijn. excl. btw)

Vanaf prijs: ? 112.136,-

Auto geleverd door: Hans Severs BMW & MINI - Middellandse Zee 13 - 3446 CG Woerden T 0348 413778 - www.hanssevers.nl

"De afwerking is subliem! De zitpositie is om de bestuurder heen gebouwd, alles is instelbaar."

Dealer: Hans Jongerius

Afgevaardigde tijdens testdag: Brian Kleij

Maarten Verweij

"De auto heeft mij positief verrast. Het is een Fransman die rijdt als een Duitser en dat bedoel ik heel positief! De afwerking is prima, enig minpuntje vond ik een stuk plastic op het dashboard, dat spiegelde. Het zitcomfort van de Franse auto's is altijd prima en dat geldt ook weer voor deze Koleos. Een serieuze concurrent voor bijvoorbeeld de Q5. De prijs-kwaliteitverhouding is in mijn ogen prima."

Eelco Bekker

"Een nette auto en de stoelen bieden prima ondersteuning. Het comfort is van hoog niveau. Ik vind het een relatief dure auto, maar dan zit wel alles erop en eraan, zelfs vierwielaandrijving."

Dirk van Hamersveld

"Een top-auto! Renault heeft zich echt verbeterd. Zelf vind ik het weinig geld voor heel veel auto, die ook nog eens veel ruimte biedt."

Jeroen Sölner

"Een heel fijne auto, die vanaf het eerste moment heel vertrouwd rijdt. Mooie

Materialen en veel extra opties. Qua entertainmentsysteem biedt hij het nieuwste van het nieuwste. Veel mogelijkheden en een groot scherm. De bediening is eenvoudig, wat zorgt voor extra veiligheid. Deze auto is ook ideaal als gezinsauto: ruim, comfortabel, modern en goed om te zien."

Specificaties Merk: Renault Model: Koleos Type: DCI 175 4x4 Initiale Paris Transmissie: Automaat Cilinderinhoud: 1995 cc Vermogen: 175 pk Koppel: 380 Nm Verbruik: 16,9/100 km Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 9,5 sec Topsnelheid: 201 km/u Uitrusting (speciale opties): Pack Winter, Panoramisch dak Verkoopprijs: ? 58.345,- Leaseprijs: ? 1.177,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw) Vanafprijs: ? 42.790,- Auto geleverd door: Hans Jongerius Renault & Dacia Touwslagersweg 16 - 3449 HX Woerden T 0348 435700 - www.hansjongerius.nl

"Deze auto is ook ideaal als gezinsauto: ruim, comfortabel, modern en goed om te zien."

Renault Megane Estate

Dealer: Hans Jongerius

Afgevaardigde tijdens testdag: Brian Kleij

Jasper van den Breul

"Stabiel op de weg en rijdt zeer makkelijk. Het navigatiescherm is mooi. Weer eens wat anders dan breedbeeld, erg speels. Een zeer compleet systeem. Sowieso zitten alle extra's op deze auto. Voor dit geld echt een prima wagen."

Marc Tempel

"Zeer veel auto in deze prijsklasse. Comfortabel en sportief gelijnd. De stoelen zijn ook sportief, maar wel wat laag. Het navigatie- en audiosysteem werkt snel en effectief. De prijs-kwaliteitverhouding is goed. Menig auto met deze uitrusting kost veel meer. Deze GT-Line uitvoering is zeer compleet en zorgt echt voor de uitrusting van een klasse hoger. Een prima auto voor het gezin of voor de zakelijke markt."

Jeroen Sölner

"Deze Megane heeft een indrukwekkende uitrusting, tegen een zeer schappelijke prijs. Bovendien rijdt 'ie lekker sportief en heeft 'ie ook nog eens meer dan voldoende ruimte. Prima auto!"

Savas Atila

"Een mooie representatieve (gezins)auto. Met het rijgedrag, comfort, veiligheid en afwerking zit het helemaal goed! Hij beschikt over een fantastisch display (radio/navigatie) dat een beetje doet denken aan het display van een Tesla. Ook over de prijs-kwaliteitverhouding ben ik enthousiast, al helemaal als je kijkt naar het rijcomfort en de vele opties die de auto herbergt. Als ik dat allemaal bij elkaar optel, kom ik als cijfer uit op een mooie 8!"

Specificaties

Merk: Renault

Model: Megane Estate

Type: DCI 110 GT-Line

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1461 cc

Vermogen: 110 pk

Koppel: 206 Nm

Verbruik: 1 op 27

Acceleratie: (0 tot 100 km/u) 11,3 sec

Topsnelheid: 188 km/u

Uitrusting: Pack Easy park assist, R-Link 8,7", Metallic lak

Verkoopprijs: ? 31.575

Leaseprijs : ? 625 (full operational,

obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanaf prijs: ? 21.390,-

Auto geleverd door: Hans Jongerius Renault & Dacia Touwslagersweg 16 - 3449 HX Woerden T 0348 435700 - www.hansjongerius.nl

Dealer: Hans Jongerius

Afgevaardigde tijdens testdag: Brian Kleij

Eelco Bekker

"Deze auto heeft me absoluut positief verrast. De stoelen zijn lekker zacht en het audio- en navigatiesysteem zijn prima. Dat geldt overigens ook voor de prijs-kwaliteitverhouding. Een reden om deze auto aan te schaffen zou bijvoorbeeld de ruimte kunnen zijn, die is namelijk meer dan flink. Eerlijk gezegd ben ik in beginsel niet echt een Renault-fan, maar al met al is dit gewoon een goede auto."

Mirjam Buitendam

"Een zeer ruime auto, met veel comfort. Een degelijke en veilige wagen die ook nog eens prettig rijdt. Voor de prijs krijgt je een complete auto. De stoelen zijn aangenaam en goed instelbaar naar je persoonlijke voorkeuren. De park assist is prettig en persoonlijk vind ik de 'two tone kleurstelling' fraai."

Jeroen Sölner

"Ik was vooraf was sceptisch, maar ben aangenaam verrast door de Renault Scenic. Hij is comfortabel en biedt erg veel ruimte. Ook over de prijs-kwaliteitverhouding kan ik alleen maar positief zijn."

Savas Atila

"Hij ziet er niet alleen sportiever uit dan voorheen, zo rijdt 'ie ook. De besturing is licht en direct, waardoor deze auto heel wendbaar aanvoelt.

Vering en demping zijn comfortabel afgestemd, fijn bij verkeersdrempels. Door de soepele onderstelafstemming helt de auto in bochten zoals je van een MPV kan verwachten - merkbaar, maar niet hinderlijk.

Specificaties Merk: Renault Model: Scenic Type: TCE 130 Intens Transmissie: Handgeschakeld Cilinderinhoud: 1198 cc Vermogen: 130 pk Koppel: 205 Nm Verbruik: 17,2 l/100 km Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 11,4sec Topsnelheid: 195 km/u Uitrusting (speciale opties): Pack Easy Park assist, Two tone kleurstelling Verkoopprijs: ? 31.775,- Leaseprijs: ? 607,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw) Vanafprijs: ? 26.690,- Auto geleverd door: Hans Jongerius Renault & Dacia Touwslagersweg 16 - 3449 HX Woerden T 0348 435700 - www.hansjongerius.nl

"Het interieur is prachtig. Je krijgt met deze auto echt waar voor je geld."

Opel Insignia

Grand Sport

Jasper van den Breul

"Wow, ik was al verliefd op het oude model, maar Opel heeft zichzelf weer overtroffen. De leren bekleding met ventilatie zorgde voor een aangename temperatuur, terwijl het buiten meer dan dertig graden is. De navigatie is een uitkomst, zeer luxe en compleet. Ook het beeld in de voorruit van de bestuurder vond ik een mooie optie. Met deze luxe en dit comfort is de prijs zeer netjes. Zowel zakelijk als privé een aanrader, waar ik zeker over ga nadenken."

Maurice SChill

"Een zeer ruime auto en heel netjes afgewerkt. De stoelen zijn prettig en de koeling is een absolute plus. Het 360 graden zicht is ook een mooie toevoeging. Een goede stap voorwaarts t.o.v. het vorige model."

Marc Tempel

"Een mooie afwerking, erg stil en zakelijk zeer representatief. De stoelen zijn erg fijn en goed voor veel kilometers. Het audiosysteem is zeer uitgebreid met ongekend veel mogelijkheden. Mooie camerabeelden vanuit de auto en een handig head-up display. Echt een mooie, stille en comfortabele reisauto. Hij hoort in de top 3 van auto's in deze prijsklasse."

Dirk van Hamersveld

"Topauto, echte Duitse degelijkheid. De stoelen zijn goed, het comfort is groot en de hulpmiddelen ? zoals navigatie en camera ? top. Qua prijs vind ik het weinig geld voor zó veel auto. Zeer geschikt als zakelijke auto, van mij krijgt 'ie een 9!"

Dealer: Henri & Herman

Afgevaardigde tijdens testdag: Dennis Lekkerkerker

Specificaties Merk: Opel Model: Insignia Grand Sport Type: 1.6 CDTi Business Executive Transmissie: Automaat Cilinderinhoud: 1598 cc Vermogen: 136 pk Koppel: 320 Nm Verbruik: 19,6/100 km Acceleratie: (0 tot 100 km/u): 10,5 sec Topsnelheid: 203 km/u Uitrusting (speciale opties): Premium Lederen bekleding, Draadloos opladen mobiele telefoon, head up display, Apple carplay, 360 graden camera. Verkoopprijs: ? 38.750,- incl. BTW Leaseprijs: ? 725,- (full operational, obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw) Vanafprijs: ? 32.700,- Auto geleverd door: Henri & Herman Opel Meijewetering 1 - 3543 AA Utrecht T 030 2411515 - www.henriherman.nl

"Wow, ik was al verliefd op het oude model, maar Opel heeft zichzelf weer overtroffen."

Dealer: Verkerk Utrecht B.V.

Afgevaardigde tijdens testdag: Quincy Allee

T.N. van Zutphen

"Rijk qua comfort en met een weldadige uitvoering. Echt een fijne reisauto. Het zitcomfort is zeer goed en het navigatie- en audiosysteem is prima bedienbaar en ruim uitgevoerd. De prijs is stevig, maar daarvoor heb je wel kwaliteit en veiligheid. Een keurige auto!"

Marc Tempel

"Een zeer comfortabele reisauto. Een bijzonder multifunctioneel touchscreen en heerlijke stoelen. De zittingen zijn perfect, geschikt voor vele kilometers. Het verticale scherm is erg handig en alle extra visuele middelen zijn perfect individueel instelbaar. De prijs is flink, maar daarvoor heb je wel veel auto. Een zeer complete en luxe auto die ook zeer geschikt is voor grote afstanden. Ik heb echt respect voor de ontwerpers."

Linda Holterman

"Een mooi design en zeer comfortabel. Degelijk en een echte zakenauto. De stoelen zijn top, net als de audiomiddelen en het navigatiesysteem."

Jeroen Sölner

"Schitterende auto, stoer en groot. Bij het wegrijden werd ik echt verrast. De hulpcamera voor het achteruitrijden zijn we al gewend, maar bij de Volvo zag ik de auto van bovenaf op het scherm. Alsof er een drone boven vloog en de auto filmde. Echt heel gaaf en daardoor heel makkelijk ergens wegrijden of in parkeren. De volgende verrassing was dat deze auto uitgerust was met een Intellisafe pakket en hierdoor zelf kon sturen. Ik kon met mijn bijrijder kletsen en de auto reed gewoon veilig door. Dat was echt bizar maar hoe gaaf om dit een keer mee te maken."

Specificaties

Merk: Volvo

Model: V90

Type: D4 Inscription

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1969 cc

Vermogen: 190 pk

Koppel: 400 Nm

Verbruik: 1 op 22,2

Acceleratie: (0 tot 100 km/u) 8,5 sec

Topsnelheid: 225 km/u

Uitrusting: Inscription line,

Intro line, Bowers en

Wilkins Audio

Verkoopprijs: ? 75.365,-

Leaseprijs : ? 831,14 (full operational,

obv. 30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanaf prijs: ? 48.995,-

Auto geleverd door:

Verkerk Volvo

Hudsondreef 54 - 3565 AV Utrecht

T 030 2660244 - www.verkerkvolvo.nl

"Rijk qua comfort en met een weldadige uitvoering. Echt een fijne reisauto."

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement